Progressief Woerden verheugd over plan AZC in Woerden

Geschreven door Coby Franken op 6 april 2024

Het COA heeft een voorstel gedaan aan Woerden om het pand aan Bleek 1 te verbouwen voor 350-400 asielzoekers. Daarnaast heeft het COA 96 flexwoningen aangekocht waarvan er 48 kunnen worden gerealiseerd bij Bleek 1. Bovendien zal het COA een goede nieuwe plek zoeken en financieren voor de groep Oekraïners die nu op Bleek 1 wonen. Ook gaat het COA zorgen dat we op lokale Woerdense wijze de opvang van asielzoekers invullen, met zorg, onderwijs en betrekken van de samenleving*. En het betekent dat asielzoekers die hier worden opgevangen ook hier kunnen blijven als ze een status hebben**. Dat maakt dat nieuwkomers al vanaf het begin kunnen integreren in de Woerdense samenleving.

Los van onze morele verantwoordelijkheid en medemenselijkheid die maakt dat we vluchtelingen een veilige plek moeten bieden is dit een geweldige win-win voor Woerden. Flexwoningen voor Woerdense woningzoekenden op korte termijn. Een bedrijfspand omgebouwd tot honderden woonplekken op lange termijn. Een duurzame oplossing voor de zittende groep Oekraïens vluchtelingen. Zowel voldoen aan de landelijke spreidingswet als ook op lokale maat met een sociaal programma. Het is een aanbod wat je niet kan weigeren.

We vinden het een heel goed idee dat de extra opvang vluchtelingen wordt gecombineerd met het neerzetten van nieuwe flexwoningen en dat voor meerdere groepen vluchtelingen (Oekraïners, statushouders en asielzoekers) en ook Woerdense woningzoekenden tegelijkertijd oplossingen komen. We hopen dat dit bijdraagt aan een positief klimaat voor alle nieuwkomers.

Voor ons was het niet te verdragen om te zien dat mensen in nood, die vluchten voor oorlog en gevaar, geen veilige plek krijgen in Nederland. De beelden met buitenslapers in Ter Apel branden in ons hart. Meerdere keren hebben we hier vragen over gesteld. Het kan toch niet zo zijn dat wij mensen die hun leven niet zeker zijn in de kou laten staan? Dat wij niet de helpende hand uitsteken, maar ze onder erbarmelijke omstandigheden hier laten verblijven? We hebben nu de kans om deze mensen te helpen en tegelijkertijd wat te doen voor onze eigen woningzoekers.

We zijn nu trots op ons college dat vroegtijdig constructief het gesprek met het COA is aangegaan en tot een hele mooie Woerdense aanpak lijkt te komen met dit plan waarmee we voldoen aan de spreidingswet en tegelijkertijd woningen realiseren voor Woerdende woningzoekenden.

We hopen dat de Woerdense samenleving alle nieuwkomers een warm Woerdens welkom zal bieden.

*) Gemeenten in de provincie Utrecht hebben zich gecommitteerd aan de Utrechtse aanpak. Deze staat voor een solidaire en gezamenlijke aanpak van asielopvang, waarbij uitgegaan wordt van een passende schaal per gemeente, gemengde woonvormen, zo veel mogelijk ingebed in de maatschappij, een stabiel leef- en leerklimaat voor kinderen, intergemeentelijke samenwerking en het uitgangspunt dat asielzoekers die in onze regio worden opgevangen, hier ook kunnen blijven als zij een verblijfsstatus krijgen.

**) Ruim 80% van alle asielzoekers krijgt daadwerkelijk een status en is dus daadwerkelijk iemand die terecht asiel aanvraagt als vluchteling.


Deel dit artikel