Progressief Woerden op bezoek bij de politie in Woerden.

Geschreven door Progressief Woerden op 6 februari 2013

Fractieleden Gerard van der Lit en Rinus Tersteeg zijn op 5 februari jl. samen met andere raadsleden op bezoek geweest bij de politie. Naast de leiding waren er vooral ook veel wijkagenten aanwezig, die ons ontvangen hebben en onze vragen en kritische punten konden beantwoorden. Het was een goede bijeenkomst met stevige, maar vooral open discussies. Gerard meldt over het bezoek nog het volgende:

inbraak(pogingen) gedaan. Van deze 192 inbraak(pogingen) is er slechts 5% opgelost en veroordeeld. Het blijkt uitermate lastig om de bewijsvoering sluitend te krijgen.

De lichamelijke integriteit is gedaald. In ieder geval het aantal aangiftes. Op de vraag od er minder snel aangifte gedaan wordt was het antwoord dat de bereidheid om aangifte te doen al jaren stabiel is. Het gaat dus echt beter in Woerden.

Het aantal fietsdiefstallen met 200 per jaar is wel hoog. De politie heeft op verschillende plekken lok-fietsen ingezet. Dit is een succesvol project geweest. Via een app kon de politie exact zien waar de fiets zich op ieder moment bevond.

Er zijn in 2012 328 meldingen geweest via 112. In 91% van de gevallen was de politie binnen 10 minuten aanwezig.

Er zijn ook wel zaken die aandacht vragen. De overgang naar de landelijke politie bijvoorbeeld. Gelukkig is er nog voldoende ruimte voor een eigen invulling, maar bijvoorbeeld de ICT processen vragen wel veel tijd.

Voor Woerden specifiek is er een goed overleg tussen verschillende partijen in het lokale veiligheidsarrangement. Daar zitten politie en gemeente zeer regelmatig met elkaar om de tafel om zaken te bespreken. Dit leidt tot een goede beheersing van te verwachten calamiteiten en inzet van de politie.

Was het dan allemaal alleen maar positief? Nee we hebben als pw best kritische geluiden laten horen. Uit de monitor kwam op nu nog onverklaarbare wijze naar voren dat veel mensen zich niet veilig voelen. De gemeente zou hier een veel meer sturende rol in moeten gaan spelen. We hebben ook signalen gekregen van bewoners dat de politie niet aan de verwachtingen voldoet. Volgens de wijkagenten is dit vooral te wijten aan de verwachtingen die burgers hebben over wat de politie voor hen kan doen. De ingebrachte gevallen werden in het overleg genuanceerd. Maar toch.

 De politie roept overigens iedereen op om vooral het nummer 112 te gebruiken als ze iets zien dat verdacht is. De indruk bestaat dat veel mensen nog het idee hebben dat het nummer 112 alleen gebruikt mag worden als er daadwerkelijk bloed vloeit. Dit is dus een misverstand. Dus zie je iets, bel direct 112. De beste manier om verdachten daadwerkelijk te kunnen straffen is een heterdaad de beste manier.

Gerard van der Lit


Deel dit artikel