Politeke neutraliteit

Geschreven door Progressief Woerden op 9 juni 2009

Tot op het pesterige af wordt de raad gewezen op de door haar zelf gestelde kaders (denk nog maar eens aan de discussie over de € 1000,-- contributie voor de Waterlinie Steden). Ook bij de presentatie van de bezuinigingen doken de door de raad gestelde kaders weer op.

Een daarvan is de politieke neutraliteit. Ik ga er van uit dat het daarbij gaat om de verdeling over de programma's en niet over de vraag of de bezuinigingen te christelijk, te progressief of godbetert te liberaal zijn. Hieronder heb ik de bezuinigingsbedragen voor 2011 (het eerste jaar dat het door gaat tikken) vergeleken met de lasten voor 2008 (laatst bekende jaarrekening). Zowel alleen vergelijken met lasten als het jaar 2011 zijn arbitraire keuzes. Sommige bezuinigingen gaan pas later in, zoals de westelijke randweg. Ik denk echter dat hoe later een bezuiniging op de tijdlijn staat, hoe groter de kans dat die gered wordt door plotseling intredend economisch herstel. Voorts houd ik op deze wijze geen rekening met wettelijke verplichtingen en onvermijdelijke ontwikkelingen. Alle programma's hebben evenwel Lasten en de bedoeling van de bezuiniging is om Lasten te verminderen. De Tabel bedoelt niet meer of minder dan een indicatie van de onderlinge verdeling.

Uit het tabelletje blijkt dat in 2011 Kwaliteit en Levendig de grootste bijdrage leveren zowel in bedrag als percentage. In percentage t.o.v. de lasten liggen ze ongeveer gelijk maar ver boven de anderen. Kwaliteit heeft het grootste aantal bezuinigingen op personeel. Levendig is kennelijk te levendig geworden (onchristelijk ?).

Neutraliteit in wat voor zin dan ook is in deze tabel niet te bekennen.

En overigens ben ik van mening, dat het Klooster open moet blijven.

Frans Gottmer.

maandag 8 juni 2009


Deel dit artikel