Persiflage Erik van Muiswinkel uit 1994 op Janmaat nog uitermate springlevend

Geschreven door Wim van Geelen op 18 oktober 2010

Eén van mijn favoriete schrijvers, W.F .Hermans, schreef ooit een boek met de provocerende titel “Ik heb altijd gelijk”. Helaas kan ik dat niet zeggen wat de kabinetsformatie betreft. Ik heb ongelijk gekregen. Rutte en Verhagen worden gedoogd en zijn dus geslaagd. Geslaagd nog steeds is de persiflage van Erik van Muiswinkel op Hans Janmaat. Vervang H.J. door G.W. en wie zegt dat de gelijkenis treffend is heeft gelijk. Treffend, inclusief de profetie van Erik van eind 1994 (!) dat het land afstevent op een bruin kabinet.

Geslaagd, maar voor hoe lang? Weer een voorspelling: slechts voor korte tijd. Dit kan niet goed gaan. Maar is de wens de vader van de gedachte?

Nee, allerminst. Naast de factoren die steeds worden genoemd als die ene zetel extra, de dissidenten in het CDA, het hebben van geen meerderheid in de Eerste Kamer is er nog een factor die samenwerking en samenhang uitermate broos maakt.

Op de omslagfoto van Vrij Nederland van de vorige week stond H.M. op de trappen van Huis ten Bosch met 12 figuren, in blauw pak gestoken, die er allemaal eender uitzagen, 12 G.W.’s.

De omslagfoto van deze week zou ik zo kunnen maken: de bankjes van de Tweede Kamer met daarin 24 eendere figuren. Wat weten we nou van die 23 anderen?

Tot op dit moment is er geen speld tussen te krijgen. Er is maar één man die niet uit het nieuws en uit de rechtszaal te slaan is. Maar blijft dat zo? Waarschijnlijk niet en dan is een volgend risico zo geboren. Negen mensen in de hand houden kan, dat is gebleken, maar 23 is een ander verhaal.

Voeg daarbij dat er zich tussen nu en oud en nieuw gebeurtenissen zullen voordoen die noch in het regeer-, noch in het gedoogakkoord voorzien zijn en mijn voorspelling komt zo maar uit.

Voor Woerden levert dit nieuwe kabinet met 0 bewindspersonen uit deze stad, minder nieuwswaarde op. Jammer voor Gerda. Zij was in beeld als minister van Defensie. Haar benoeming zou de vrouwvriendelijkheid van dit Kabinet hebben opgekrikt, maar het mocht niet zo zijn. Haar collega Hans Hillen werd beloond voor zijn hondentrouw op radio en TV jegens Verhagen en werd zodoende tot minister gebombardeerd.

Gerda Verburg en André Rouvoet hebben hun dienstauto verloren en zullen voortaan met de trein naar Den Haag moeten als zij in de Kamer moeten zijn.

RTVUtrecht maakte daar donderdag jl. een nieuwsonderwerp van. De zender was naar Woerden getogen en sprak daar met winkelier Ahmed Arbaj van de Middellandse Zee aan het Groenedaal. Gerda haalt daar standaard wekelijks haar boodschappen. Ahmed was bedroefd, want Gerda deugde en hij had het haar zo gegund, nog een ministerschap.

Wim Groeneweg, oud wethouder, werd ook het woord gegund. Hij vond dat ministers die in je stad wonen de kloof tussen burger en overheid wat kunnen dichten. Zeker als ze zo benaderbaar zijn als de beide Woerdense ex-bewindslieden. Voor het overige profiteert de stad er niet van als daarin bewindspersonen wonen.

G.W. werd geen bewindspersoon, maar hij heeft veel meer in de melk te brokkelen in dit nieuwe Kabinet dan welke minister ook, inclusief de beide naamgevers Rutte en Verhagen.

Diens gedachtegoed lijkt verdacht veel op dat van H.J. uit de jaren negentig. Luister maar naar Erik van Muiswinkel en huiver!

www.youtube.com/watch


Deel dit artikel