Passende opvang voor 'vergeten' kind

Geschreven door Loes Ypma op 20 februari 2013

In Nederland verblijven ruim dertigduizend kinderen in sobere opvangcentra; dit zijn de 'vergeten' kinderen. Je ziet ze niet. Je hoort ze niet. Door een onveilige of instabiele thuissituatie hebben ze op jonge leeftijd heftige dingen meegemaakt.

De Partij van de Arbeid vindt dat er een passende opvang gecreëerd moet worden voor gezinnen, opdat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een vertrouwde en huiselijke omgeving.

Een kind wat in een opvang terecht komt kan veel schade oplopen als hij zijn vertrouwde omgeving, school en vriendjes moet achterlaten. Het is daarom uitermate belangrijk dat jonge kinderen zo snel mogelijk in een stabiele en vertrouwde omgeving terechtkomen, zodat ze zo goed mogelijk verder kunnen gaan met hun leven.

De omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Zo moeten familie, vrienden en anderen in het netwerk zich alert opstellen en eventueel een vangnet vormen voor het kind.

Nu de jeugdzorg met de nieuwe wet op de jeugdzorg naar de gemeente gaat, worden gemeenten verantwoordelijk om met gezin aan de slag te gaan: zij zullen dit doen vanuit de gedachte: 1 gezin, 1 plan, 1 ‘regisseur’ (hulpverlener) en 1 ontschot budget. Het gezin, het eigen netwerk en de school zijn de drie pilaren voor het kind, die verbonden moeten worden.

Kennis om te kunnen signaleren op school is essentieel. Het is nodig dat problemen eerder worden gesignaleerd en beter worden opgelost. Zo kunnen we voorkomen dat meer gezinnen en dus meer kinderen in de noodopvang terecht komen.

Tijdens een debat dat werd georganiseerd door de Guusje Nederhorst Foundation in het kader van de 'Week van het Vergeten Kind' kwam het welzijn van deze kinderen uitgebreid aan de orde. Kijk het debat terug.


Deel dit artikel