Over de begroting; 4 zielen, door PW fractievoorzitter Rinus Tersteeg

Geschreven door Progressief Woerden op 14 november 2010

De mens is niet behept met Zwei Seelen (Goethe) maar met wel vier, zo las ik onlangs. De vieren zielen, de keuzes waar we als mens voor staan, zijn; burger, werknemer, consument, spaarder / investeerder. De laatste twee voeren tegenwoordig de boventoon. Dus vooral consumeren en verlangen dat je pensioen een hoog rendement behaalt. De burger en werknemer hebben het nakijken.

Ik zie in de onlangs vastgestelde begroting van de gemeente Woerden dezelfde trekjes.

We hebben te maken met een structureel tekort; dat loopt de komende jaren op tot meer dan 10 mln op een begroting van 90 mln. De noodzakelijke bezuinigingen worden voor een belangrijk deel gevonden in kortingen op personeel. Een taboe rust op verhoging van de inkomsten via de OZB; dat gaat ten koste van de consument. Het bedrijventerrein is buiten beeld; de lager geschoolde werknemer heeft het nakijken.

Voor PW is een kernpunt in de begroting dat het sociale gebouw overeind is gebleven. Dat mensen mee kunnen blijven doen en dat er een stevig vangnet is. Kortom, aandacht voor de burger en de werknemer in onze gemeente.

In dit tijdsgewricht is dit geen ‘sexy keuze’ maar die vind ik wel noodzakelijk. De komende tijd gaat juist op deze onderwerpen het nodige gebeuren. De participatie van zieken en gehandicapten laat het Kabinet Rutte graag aan de gemeenten over. De AWBZ wordt uitgekleed en overgedragen aan de gemeente. Idem wat betreft het het werk voor ‘minder - arbeidsgeschikten’.

Dat betekent een dubbele uitdaging voor Woerden. Enerzijds zorgen dat de burger en werknemer mee kunnen blijven doen. En dat zal geld kosten.

Anderzijds zal er nog flink bezuinigd moeten worden om het huishoudboekje op orde te krijgen. Dat zal dus de consument raken en we moeten minder investeren. Vertaald naar Woerdense begrippen betekent dat meer OZB en minder Westelijke randweg. Dat zijn precies de ‘huilige huisjes’ van enkele coalitiepartners.

Bij de onlangs goedgekeurde begroting is het debat nog niet op zijn scherpst gevoerd. Voorstellen van de coalitie-werkgroep, om tot verdere bezuinigingen te komen, zijn geparkeerd. Onder andere omdat op alle vier de onderdelen ingeleverd moest worden.

Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat beslissingen daardoor doorgeschoven worden naar het voorjaar. Dat is tempoverlies; de schade moeten we later inhalen.

Over dat debat zal ik uiteraard berichten. Niet alleen binnen de coalitie maar ook binnen de raad. Opmerkelijk is namelijk dat juist de oppositiepartijen CDA en IB expliciet hebben onderschreven dat we niet moeten morrelen aan het sociale gebouw.

Wordt vervolgd,

Mvg Rinus


Deel dit artikel