Op volle kracht werken aan nieuw stelsel jeugdzorg

Geschreven door Loes Ypma op 12 november 2013

De TransitiecommissieStelselherziening Jeugd (TSJ) ziet op basis van de huidige regionale afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders mogelijkheden om tijdig een ‘zachte landing’ van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel te bewerkstelligen.

 

Gemeenten zijn op volle kracht bezig om de jeugdzorg onder hun verantwoordelijkheid tot een succes te maken. Zodat kinderen eerder de juiste zorg krijgen thuis en op school, en zodat professionals het vertrouwen krijgen dat ze verdienen. Dat staat voor de PvdA voorop.

De PvdA vindt de zorg voor deze kwetsbare kinderen en hun gezinnen zeer belangrijk en heeft daarom gevraagd om een stelselmeter per (samenwerkende) gemeente: wat gaat goed en wat moet beter?

Vandaag is deze gepresenteerd en concludeert de TSJ op basis van regionale afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders dat een tijdige, 'zachte landing' van deze nieuwe verantwoordelijkheid, de zogeheten transitie, kan plaatsvinden. De commissievoorzitter Geluk stelt terecht dat financiële duidelijkheid de belangrijkste randvoorwaarde is voor gemeenten om er een succes van te maken. De helderheid deze week over € 150 miljoen extra voor de Jeugd GGZ was goed nieuws. Hiermee kunnen gemeenten echt aan de slag met het organiseren van goede jeugdzorg.

Er zijn nu al veel kinderen en gezinnen die gebruikmaken van de jeugdzorg en dagelijks werken er veel mensen met hart en ziel aan zorg voor deze kinderen en hun gezinnen. Voor deze kinderen en medewerkers zijn er nu regionale afspraken gemaakt over zorgcontinuïteit, werkgelegenheid en het beperken van frictiekosten. Door de intensieve samenwerking tussen regio's (gemeenten) en zorgaanbieders valt geen kind tussen wal en schip en komt er steeds meer duidelijkheid voor medewerkers. De TSJ doet een aantal bruikbare aanbevelingen per regio, maar geeft ook aan dat de regioafspraken nu onderdeel moeten worden van de gemeentelijke besluitvorming: de gemeenteraad is nu aan zet.

De PvdA heeft steeds gevraagd om een soort stoplicht systeem per gemeente; waar gaat het goed (stoplicht op groen) en waar staat het stoplicht nog op rood en moet het beter? Sommige regio’s van samenwerkende gemeenten (41 regio’s) zijn verder in hun voorbereidingen voor het nieuwe jeugdstelsel dan andere. Een groep regio’s (oa IJsselland, Noord-Veluwe, Zuid-Limburg, rijk van Nijmegen) scoort erg goed op de stelselmeter en is al heel ver met de transitie. Hier gaat een groot leer- en voorbeeldeffect van uit. Een grote middengroep heeft grotendeels concrete afspraken, maar laten op een enkel punt nog onzekerheid bestaan. De verwachting is dat hier ook binnen twee maanden de doelstellingen worden behaald.

Twee regio’s lijken op dit moment externe ondersteuning van buitenaf nodig te hebben. De twee regio’s verschillen erg van elkaar. Het is goed dat we nu (een jaar en twee maanden van tevoren) al weten dat hier extra ondersteuning nodig is voor de zachte landing. Om gemeenten te ondersteunen komen er vliegende brigades die door het hele land samen met gemeenten verder aan de slag gaan. Ik blijf de ontwikkelingen nauwlettend volgen en kom graag langs om als volksvertegenwoordiger ook zelf in gesprek te blijven met kinderen en hun ouders, jeugdzorgwerkers, gemeenten en jeugdzorgorganisaties!


Deel dit artikel