OMG daar gaat ons PGB...!?

Geschreven door Coby Franken op 4 februari 2019

OMG! Dat is wat Coby Franken in eerste instantie uitriep toen ze het nieuwste raadsvoorstel zag binnenkomen over het PGB (persoonsgebonden budget). Er ligt namelijk een voorstel van het college om de verordening maatschappelijke ondersteuning aan te passen. En wel met een drastische verlaging van het PGB tarief. Lees hieronder waar en waarom ze zich hier zo druk over maakt.

In concreto gaat het om het verlagen van het PGB voor huishoudelijke hulp particulier/sociaal netwerk te verlagen van 100% naar 70% van Zorg in Natura en om het verlagen van het PGB voor begeleiding particulier/ sociaal netwerk ook te verlagen naar 70% ipv 100.

Let wel: veel PGB wordt gebruikt voor inkoop formele zorg. Daar gaat het niet over in dit voorstel. De verlaging is op de 'informele zorg', dus van familie en je persoonlijke netwerk. 

Argumenten zijn dat in andere gemeentes de tarieven ook vergelijkbaar zijn. Ja duh, dat zal wel, maar het was juist ook zo goed van Woerden om hier echt substantiële vergoedingen voor PGB te geven. Daar mochten we als Woerden immers trots op zijn: eigen regie, inwoner zelf aan het roer van het organiseren van zorg. 

Een ander argument is dat een PGB, en informele zorg, niet als inkomensvoorziening mag worden gezien. Het is echter juist zo dat je met een PGB een verlies aan inkomen kan compenseren. Door zelf de intensieve zorg voor je partner of kind te kunnen doen doordat je daar een deel van je betaalde werk voor kunt opgeven is een groot voordeel van PGB. PGB moet een reëele mogelijkheid zijn om te kiezen voor het zelf regelen van zorg, binnen je eigen netwerk, met mensen in je eigen omgeving en ze daarvoor ook te kunnen betalen. Dat is nu juist een van de meerwaardes van het PGB.

Weer een ander argument is dat het geld oplevert, en wel € 430.000,— op jaarbasis. Er zijn 162 PGB-houders in Woerden. Deze besparing voor de gemeente kost onze inwoners met PGB dus zo’n €2650 gemiddeld per persoon op jaarbasis.

Het nieuwe college wil een koerswijziging in het sociaal domein. Zorg dichtbij en door minder aanbieders. Prima vinden wij voor een grote groep inwoners die het woud aan zorgverleners onoverzichtelijk vind. Echter, er zijn ook inwoners die wel degelijk zelf de regie kunnen en willen hebben. Als er straks minder zorgaanbieders zijn en ook het PGB minder wordt vergoed wordt het steeds lastiger om zelf die regie te hebben en houden. Toen we de eerste berichten hoorden over de koerswijziging in de nieuwe begroting was al een zorgelijke vraag van onze fractie: blijft de eigen regie wel overeind met een goede PGB voorziening. Het antwoord was dat eigen regie een uitgangspunt is en blijft en dat het PGB gewoon blijft bestaan als volwaardig alternatief voor zorg in natura.

Mij lijkt dit voorstel een stap op weg naar minder regie en meer betutteling.

Dit voorstel zal binnenkort besproken worden in de raad. Ik wil heel graag weten wat dit in de praktijk betekent voor inwoners van Woerden met een PGB en roep iedereen op om mij een reactie te sturen als je hiermee te maken hebt. Cobyfranken@progressiefwoerden.nl

 

Lees hier het voorstel op zich link plaatsen


Deel dit artikel