Offerfeest

Geschreven door Wim van Geelen op 8 december 2008

“Een leeuw slachten tijdens het offerfeest?”. Het moet niet gekker worden.

“Een leeuw slachten tijdens het offerfeest?”. Het moet niet gekker worden.

De rode draad in onze vorige column kan moeiteloos voor deze column worden gebruikt. Vandaag, maandag 8 december 2008, begint het offerfeest. Voor tal van moslims een heuse feestdag. Voor de talloze schapen, runderen en kamelen wat minder natuurlijk, maar voor leeuwen? Volksvertegenwoordiger Geert Wilders ontging de symboliek ongetwijfeld, anders had hij zich in het hol van de leeuw (hedenmorgen in Goede Morgen Nederland, op TV1) wel wat gelukkiger uitgedrukt. Hem ging het namelijk om Loeki de Leeuw, het symbool van de STER-reclame. “Onze” Geert maakt zich boos over de door de inzet van publieke -,zeg maar belastinggelden, vetgemeste publieke omroep. Hij wil reclame op de drie publieke netten verbieden om op die manier een einde te maken aan de ongezonde concurrentie tussen de publieke omroep en de kranten. Kranten worden niet gesubsidieerd, maar moeten het met name hebben van advertenties. Maar de bedrijven besteden per jaar € 200 miljoen van hun reclamegeld aan de TV en dat geld gaat, als Loeki de Leeuw wordt geslacht, richting de kranten, die dat geld uitstekend kunnen gebruiken. Aldus Geert. Op zichzelf is het pleidooi om reclame van het publieke net uit te bannen sympathiek. Kijken naar b.v. de Belgische publieke netten of de BBC laat zien en wat een heerlijkheid het is als je niet tussen de programma’s door afgeleid word door reclames voor zaken of diensten die je gestolen kunnen worden. Maar daar is het Geert niet alleen maar om te doen. Hij wil ook terug van 3 netten naar 1 net. Dat zijn pleidooi, als het gerealiseerd zou worden, er ook toe zou leiden dat de sport dan prooi wordt van de commerciëlen neemt hij voor lief. Hij realiseert zich echter kennelijk niet dat dit ook wel eens consequenties zou kunnen hebben voor zijn aanhang. Islamhaters en voetballiefhebbers zullen elkaar neutraliseren en tot gevolg hebben dat Wilders dezelfde weg opgaat als evenknie ijzeren Rita, die duikelt en duikelt in de peilingen. Dus Geert ga maar even door met je zelf de zèlf geschapen valkuil in te slingeren. Ik die ooit het genoegen had om samen met jou op de foto te staan ( zie column nr.18) zal je niet tegenhouden.

 

Dan de pers. Die heeft inderdaad wat nodig om niet kopje onder te gaan. Het gaat ronduit slecht met de pers en als het slecht gaat met de pers is dat ronduit slecht voor onze democratie. Dat is mijn stelling. Het moet dus inderdaad niet veel gekker worden. Het fundamentele probleem waar de kranten mee worstelen is dat die pers het in toenemende mate zonder publiek moet stellen. De lezers lopen namelijk bij bosjes weg. Mensen abonneren zich steeds minder op kranten, omdat zij het nieuws ophalen bij de gratis kranten die b.v. zo’n rotzooi achter laten in de treinen, bij de nieuwsrubrieken op de tv en bij het Internet. Minder publiek betekent ook minder reclame, dus minder inkomsten. Minder inkomsten op haar beurt leidt tot bezuinigingen. Dat is precies wat er nu gebeurt in de krantenwereld. Ontslag op grote schaal, het inwisselen van journalisten met een vast contract voor freelancers, fusies en overnames. Schering en inslag. Voor de journalistiek betekent dit concreet dat die gaandeweg de controle verliest over de publieke informatievoorziening. Dat minister Vogelaar moest aftreden had zij niet te danken aan een ongelukkig uitgevallen interview in de pers, maar door een als journalist vermomde microfoonvasthoudertje van GeenStijl. Dat illustreert het feit dat de journalistiek haar machtspositie in de publieke sfeer aan het kwijtraken is.

Steeds minder mensen blijven via de landelijke kwaliteitskranten op de hoogte van de in’s en out’s van de Nederlandse politiek.

Op het lokale erf is het nog erger. Als je kwaliteit van de pers definieert met de termen informatief, kritisch, nieuwsgierig, onafhankelijk en diepgravend, dan is het met de kwaliteit van de pers in Woerden droef gesteld. In Woerden gaat het om drie kranten. Eerst het AD/Groene Hart, dat dagelijks verschijnt. Het AD is heel slordig omgesprongen met de merken van de eertijds vertrouwde kranten als de Rijn en Gouwe en het Utrechts Nieuwsblad. Die slordigheid heeft het moeten bekopen met grote abonneeverliezen: 525.000 (2005) tot even boven de 400.000 in 2008. In Woerden zouden er naar verluidt nog maar 2.000 abonnees zijn. Het plaatselijke nieuws is schraal in het AD/GH. Meer controverses in de Woerdense Raad, wethouders die met deuren gaan slaan of een burgemeester die een scheve schaats rijdt. Zou dat hier gebeuren wellicht dat de krant dan meer aftrek zou krijgen, maar het moet toch niet veel gekker worden.

De Woerdense Courant is wat de nieuwsvoorziening betreft nog maar een schim van wat die krant ooit was. De krant slaagt er zelfs niet in het stemgedrag van de PW fractie m.b.t. BRAVO 6c correct te duiden voor haar lezerspubliek. PW was volgens de WC tegen de aanleg van die weg, maar niets was minder waar. De fractie stemde in meerderheid voor. Drie leden waren tegen. Ook wat dit betreft moet het toch met de Woerdense Courant niet veel gekker worden.

Gunstige uitzondering is het Woerdens Nieuwsblad. Getoetst aan de zo juist gegeven criteria heeft die krant zeker kwaliteit. Minpuntje is de bezorging, die niet op orde is. Als adverteerders daarvan op de hoogte zouden zijn, dan zou dat hun onderhandelingspositie versterken.

Voor de lokale politiek is het jammer dat er niet meer over het reilen en zeilen op het Stadhuis in de pers gemeld wordt. Bij commissievergaderingen zit tegenwoordig geen vertegenwoordiger van de pers meer. Dat valt te betreuren, omdat er absoluut belangwekkende zaken aan de orde komen, die voor de hele bevolking van belang zijn. Neem b.v. de laatgehouden commissievergadering Inwoners waar het o.m. ging over het gemeentelijk leven na de WMO Adviesraad van Jan Ruyten, de houding van de wethouder tegenover die club, de langdurigheidtoeslag, de fusie van twee GGD’s, de nieuwbouw van de Praktijkschool en de noodlokalenproblematiek van de Minkema. Stuk voor stuk zaken waar veel Woerdenaren mee te maken hebben of te maken zullen krijgen. Gelukkig dat er wat dit betreft nog de lokale radio is, RPLFm, die over een uitstekende website beschikt. Daarop is niet alleen het lokale nieuws zichtbaar, maar ook hoorbaar. Wat ons betreft een pluim en wat de PW fractie betreft alleen al om die reden waard om te stemmen voor het verhogen van het gemeentelijk subsidie aan de club van vrijwilligers/sters die de lokale radio en die website draaiende houdt.


Deel dit artikel