Niko Persoon, de man met rugnummer 5 van de PW lijst

Geschreven door Progressief Woerden op 30 december 2009

Sinds 1986 woon ik, Niko Persoon, met veel plezier in Woerden. Daarvoor woonde ik onder andere in de regio Den Haag en in Eindhoven. Maar Woerden is wel mijn stek geworden.

Van 1994 tot 1997 heb ik hier zelfs mogen werken toen Intechnium zich in Woerden vestigde. Fietsend naar je werk, geweldig … maar ik behoor al weer jaren tot de groep Woerdenaren die buiten onze gemeentegrenzen werkt. Ik ben getrouwd en trotse vader van één zoon, die inmiddels niet meer thuis woont en bijna zijn opleiding tot politieagent in de regio Haaglanden heeft afgerond. Zijn verhalen bevestigen mij in mijn overtuiging, dat Woerden een fijne plek is om te leven.

Per 1 januari 2010 ben ik voorzitter af van de rekenkamercommissie van de gemeente. Die functie heb ik vanaf april 2004 vervuld. De rekenkamercommissie houdt het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad een spiegel voor: waar gaat het goed, waar gaat het fout, waar kan het beter. In de afgelopen periode heeft de commissie meer dan tien onderzoeksrapporten en adviesbrieven aan de gemeenteraad uitgebracht, waarvan de aanbevelingen bijna allemaal door de raad zijn overgenomen.

Ik ben indertijd lid van de rekenkamercommissie geworden omdat ik zo een bijdrage wilde leveren aan onze democratie. Na bijna zes jaar wil ik op een andere manier actief zijn binnen Woerden. Tot mijn plezier besloot de Algemene Vergadering van Progressief Woerden mij op plaats 5 van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van 3 maart aanstaande te plaatsen. Als de kiezers het willen, word ik hopelijk lid van de gemeenteraad.

Als lid van de raad wil ik me inzetten voor de kwaliteit van het wonen, werken en recreëren in Woerden. Een veilig, sociaal en gezond Woerden, dat haar inwoners kansen biedt. Kansen op het gebied van wonen, werkgelegenheid, onderwijs en sociale samenhang! Maar daar is wel een gezonde financiële huishouding voor nodig. En in dat verband moeten we onze borst in de komende jaren nat maken. De inkomsten van de gemeente lopen terug terwijl sommige kosten zoals de bijstandsuitkeringen zullen stijgen: er zal flink bezuinigd moet worden. Er moeten dan ook keuzes gemaakt worden waar we in Woerden minder geld aan willen uitgeven. Waar nodig en mogelijk houden we voorzieningen in stand en waar noodzakelijk zullen gebruikers meer moeten betalen. Maar wel met een zo rechtvaardig mogelijke lastenverdeling, waarbij de sterkste schouders de zwaarste last dragen.


Deel dit artikel