Nieuwjaarsbijeenkomsten en Afghanistan

Geschreven door Wim van Geelen op 10 januari 2011

Menig burgemeester heeft blaren op zijn of haar tong gekregen als gevolg van het uitspreken van een nieuwjaarsrede. Ik had verwacht dat de burgemeester van Apeldoorn wel een alternatief op tafel gelegd zou hebben voor de politiemissie naar Afghanistan. Wat ligt meer voor de hand dan als burgemeester van de stad waar de politieacademie is gevestigd te pleiten voor het opleiden van de Afghaanse politiemensen hier. In Apeldoorn dus. Maar helaas, dat gebeurde niet terwijl het zo voor de hand ligt. Tenslotte studeren er aan Nederlandse Universiteiten vele duizenden buitenlandse studenten. Dus die paar honderd Afghaanse aspirant-politiemensen kunnen er zonder problemen bij.

Eerst even iets over de nieuwe missie. Het wordt uitermate spannend voor Rutte, want gaat het kabinetsvoorstel het halen? Het hangt af van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie nu PVV en PvdA al publiekelijk hebben laten weten tegen te zullen stemmen.

In de eigen partij, GroenLinks, is sprake van een controverse. Dat is niet vreemd, omdat het voorstel bepaald niet gezien kan worden als een nadere uitwerking van de motie die GroenLinks en D66 gezamenlijk hebben ingediend om zuiver civiele trainers onder EUPOL-vlag uit te zenden.

Het Kabinetsvoorstel spreekt over 40 van die trainers + 185 militaire trainers , die vanwege hun veiligheid begeleid moeten worden door 125 militairen. Daarbij moeten ook nog de 120 man van het F-16 squadron worden opgeteld. Dus 40 van de 545 uit te zenden personen voldoen aan het in de eerder aangehaalde motie genoemde criterium.

Vandaar dat kritische GroenLinks-leden vandaag, 10 januari 2011, het initiatief hebben genomen om fractievoorzitter Jolanda Sap te bewegen om TEGEN te stemmen.

Er kan gereageerd worden naar s.sap@tweedekamer.nl en dat zal ik ook doen, waarbij de gelegenheid gebruikt zal worden om de suggestie om de Afghanen in Apeldoorn op te leiden onder haar aandacht gebracht zal worden.

Maar voordat ik het mailtje naar Jolanda Sap stuur wil ik nog even terugkomen op het thema van de nieuwjaarsbijeenkomsten. Tal van burgemeesters houden een speech. De rode draad daarin was natuurlijk de moeilijke financiƫle situatie waarin de gemeenten zijn komen te verkeren. Gemeenten zoeken de samenwerking , met zowel de burgers als buurgemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen om die bezuinigingen op te vangen.

In Woerden ging het wat dat betreft ietsjes anders. Hans Schmidt repte uiteraard over de financiƫle perikelen, maar legde geen verband met buurgemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat hij niet repte over de buurgemeenten mag duidelijk zijn, gezien zijn uitglijder richting Montfoort. Het CDA heeft daar inmiddels vragen over gesteld. Dus hierover nu geen woord.

Wel sprak hij waarderende woorden over zijn initiatief van het vorig jaar om een Denktank van betrokken Woerdense burgers e vormen. Die Denktank is er, alleen moet er een beter gebruik van gemaakt worden. Dat kan de gemeente veel besparen. Hans Schmidt gaf dat ook aan, want het kan ertoe bijdragen dure adviesbureau's buiten de deuren van het Stadhuis te houden. De Denktank bestaat op dit moment alleen maar uit mannen. Hans stak de hand in eigen boezem. Want bij de aankondiging van zijn initiatief was hij de vrouwen vergeten, hoewel hij dat wel op zijn spiekbriefje had staan. Gelukkig kon hij melden dat zich inmiddels een kring van Wijze Woerdense Vrouwen had gevormd, waar het College zich ook toe kan wenden voor advies.

Ik eindig met nog een suggestie. Laat de Denktank en de WWV zich eens buigen om tot een oplossing te komen voor de accommodatieproblematiek waarmee Kanovereniging Wyrda kampt. Dat hoeft toch niet zo moeilijk te zijn? Een voorzet voor de Denktank c.s.: liggen er aan de overkant van de huidige accommodatie aan de Singel geen mogelijkheden?


Deel dit artikel