Nare droom

Geschreven door Wim van Geelen op 3 juni 2007

Gisteren werd ik totaal gedesoriënteerd wakker. Ik had gedroomd en ik had een nogal onaangename droom gehad. Wat was het geval? Ik zat op een onbewaakt ogenblik tussen allemaal Noord Hollandse statenleden en voor ik het wist had ik het één of andere vage stembiljet voor me liggen.

Er moest een vakje aangekruist worden, maar welk? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Aan de namen te zien vond ik meerdere personen op dat lijstje uitermate sympathiek met gevolg dat ik eigenlijk niet kon kiezen. Dan maar al die sympathieke lieden aangekruist en dat waren er 7. Vernam later dat er ongeldig gestemd was en dat nu de dieren vertegenwoordiging in de Eerste Kamer wel op hun buik konden schrijven. Jammer, jammer, jammer. Werd vervolgens aan een kruisverhoor onderworpen of ik dat was geweest van die ongeldige stem, maar ik hield me van de domme. Ging gauw over op een ander onderwerp, namelijk de vuilcontainer. Aan iedereen die het maar horen wilde verklapte ik in dromenland dat de koningin en ik de afgelopen week iets gemeenschappelijks hadden. De koningin omdat vertrouwelijke stukken van haar secretariaat niet in de papierversnipperaar (bij Blokker voor een zacht prijsje te koop) waren beland, want ook op dat soort apparatuur moest Haar secretariaat bezuinigen, maar tussen het oud vuil in de bruine bak. Aldaar door gewiekste journalisten uitgevist, die op die manier een primeur van jewelste hadden. Ik kon geen bak meer zien omdat ik daarmee in het kader van de meeloopdag van de fractie met de gemeente de hele godganselijke dag had moeten sjouwen. Maar dat is een ander verhaal. Terug naar de werkelijkheid!

De werkelijkheid van dinsdag 29 mei 2007, verkiezingen door Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. Een eitje, zo gezegd, want de statenleden waren gebonden aan de lijst zoals die door de partijcongressen van de diverse partijen was vastgesteld. Last en ruggespraak gold voor hen niet. Maar het liep anders èn voor GROENLINKS èn voor het CDA èn voor de PvdA. In de beide eerste gevallen lag het aan Zuid Holland in het laatste geval aan Noord Holland. De statenleden van GROENLINKS waren verbolgen over de tijdens het congres gevolgde stemprocedure en brachten een proteststem uit. Nou mag je dat doen als individuele kiezer, een proteststem uitbrengen en zijn dat er heel veel dan leggen die proteststemmen nogal wat gewicht in de schaal. Maar bij getrapte verkiezingen als waarvan bij de verkiezingen voor de Eerste Kamerleden sprake is mag dat absoluut niet. Want met één stem vertegenwoordig je tienduizenden stemmers voor Provinciale Staten en die zouden heel waarschijnlijk anders gestemd hebben als ze geweten hadden van de lage praktijken en dubbele agenda’s van degenen die zij in de staten gestemd hebben. Dat legt een hypotheek voor GROENLINKS op de volgende Statenverkiezingen. Maar die zijn nog ver weg. Dichtbij ligt het resultaat van die kwalijke actie en dat resultaat trof onze fractievoorzitter Yolan Koster als een mokerslag. Zij was nummer 4 op de kandidatenlijst, GROENLINKS kreeg 4 zetels, maar de Zuid Hollandse voorkeurskandidaat Jan Laurier drukte haar uit het kwartet. Commotie in de fractie, waar de geneigdheid om met de voordringer samen te werken aanvankelijk minimaal was, maar na een interventie van het “slachtoffer”, naar verluidt beter zal gaan verlopen. . GROENLINKS wordt de komende vier jaar gelukkig dus niet opgezadeld met verdeeldheid. Net als in de vorige periode toen Sam Pormes, het Molukse kamerlid met een verondersteld terreurverleden, als splijtzwam fungeerde. Goed nieuws dus!

Bij het CDA en de PvdA speelde iets dergelijks. De nummer 30 van de kandidatenlijst, Hans Klein Breteler, kwam met Zuid Hollandse voorkeurstemmen in de Senaat. Het Congres van het CDA, afgelopen zaterdag 2 juni in vergadering bijeen, was witheet. Na veel gedelibereer is daar het compromis uit de bus gekomen dat Klein Breteler 2 jaar zal vol maken om dan plaats te maken voor de nu van de lijst gewipte kandidaat. Bij de PvdA was het ene Joyce Sylvester die in de Kamer geparachuteerd werd ten koste van iemand anders. Het PvdA-bestuur roept haar met klem op van de zetel af te zien.

Wellicht is wat er bij het CDA is gebeurd voor GROENLINKS ook een alternatief, waarmee de kool en de geit gespaard wordt, hoewel natuurlijk het bedanken van Lauwrier, al dan niet na druk van het partijbestuur, voor de eer wel zo netjes zou zijn.

Mocht die toekomst wenken dan is PROGRESSIEF WOERDEN van een lastig probleem af. Dat probleem heeft te maken met het onverenigbaar zijn van functies. Voor GROENLINKS mag je niet èn senator èn raadslid zijn. Dispensatie, ook niet voor een periode van anderhalf jaar, zat er niet in, zo bleek uit het GROENLINKS Magazine van mei jl., dat nog uitging van Yolan als de eerste rolstoelsenator. Wellicht dat de fractie over 2 jaar aan een nieuwe voorzitter toe is. Daar zijn wij als fractie niet blij mee, want hoe we ook met Yolan te doen hadden, we zijn als fractie unaniem in onze opvatting dat het voor de fractie goed uitkwam dat zij (nog) niet gekozen is als senator. Met haar inventiviteit, creativiteit , politiek inzicht en haar netwerk heeft zij duidelijk een meerwaarde voor de fractie.

Mocht het haar nu, tussentijds, over 2 of over 4 jaar nog lukken om in de Senaat te komen dan breken in ieder geval voor één functionaris zware, heel zware, tijden aan. Mijn gedachten gaan uit naar die functionaris die belast is met beheer en onderhoud van het gebouw van de Eerste Kamer. Het monumentale kamergebouw dateert namelijk uit het midden van de 16e eeuw en heeft een ontwerp waarin bepaald geen rekening gehouden is met een senator met een beperking. Het barst in dat kamergebouw van de gangetjes , drempels en ander ongemak dat het leven van een rolstoeler zuur maakt. En neem de vergaderzaal, daar zal ook wat moeten gebeuren met spreekgestoelte, interruptiemicrofoon en kamerbankje en laten we vooral het gehandicaptentoilet niet vergeten. Kortom: het hele gebouw zou heringericht moeten worden. Of zou, en dan denk ik in complotten, de actie van Zuid Holland van hogerhand ingestoken zijn om die kostbare operatie niet te laten gebeuren?


Deel dit artikel