Mosterd na de Maaltijd

Geschreven door Wim van Geelen op 29 juni 2009

“Mosterd na, volgens hen, niet te verteren maaltijden” De collega’s van Inwonersbelangen hebben daar een abonnement op. Het begon al op 10 juni.

De dag van de grote manifestaties tegen de voorstellen van het College om Het Klooster te sluiten, de Bibliotheek in Harmelen met annex de Wereldwinkel op te heffen en het peuterspeelzaalwerk de kop om te draaien door op de subsidies te bezuinigen. Inwonersbelangen had de gele bakfiets van stal gehaald en op het pleintje voor het stadhuis gestationeerd met fractielid Elias Bom op de pedalen. ’s Avonds bij de kilometerslange tocht in de regen van Kloostergangers naar het Stadhuis liepen ze met hun gele hesjes ook voorop. Iedere demonstrant, ongeacht ras, geloof, seksuele oriëntatie, muzikale affiniteit of politieke gezindheid kreeg een geel pamfletje in handen gedrukt. Daarop stonden de punten waar Inwonersbelangen zich hard voor wenste te maken wat de bezuinigingsoperatie betreft. En daar kwam het bekende rijtje voorbij: Het Klooster behouden, de subsidie aan het Peuterspeelzaalwerk niet aantasten, de westelijke Randweg aanleggen, de Regiobibliotheek openhouden en meer onderhoud plegen aan de openbare ruimte. Bovendien meer werkzoekenden wat de uitgaven voor de sociale zekerheid zal laten groeien.

Allemaal zaken die geld kosten en dat is er onvoldoende. Het signaal dat het College met zijn voorstellen gaf is niet voor misverstand vatbaar. Als gemeente krijgen we de volgende jaren fors minder uit het gemeentefonds en ook de opbrengsten uit de bouwleges worden minder omdat er simpelweg minder gebouwd gaat worden dan voor kort nog gedacht.

Houdt Inwonersbelangen daar dan helemaal geen rekening mee? Wat zou de fractie voor inbreng hebben? Constructief of alleen maar klagen?

Iedereen wachtte de raadsvergadering van donderdag 25 juni 2009 dus gespannen af. Maar wat viel dat tegen! Fractievoorzitter van Assem trok uiteraard fel van leer tegen de door het College gevolgde procedure en de gepresenteerde voorstellen. Maar die verwijten maakten bitter weinig indruk, want zij kwamen ook als mosterd na de maaltijd. Fractievoorzitter de Jong van het CDA en fractiewoordvoerder van PROGRESSIEF WOERDEN , Ron Verbeij, waren hem al voorgegaan. Zij hadden de oren van het College al stevig gewassen. De stekeligheden van de IB-voorman voegden weinig tot niets toe. Had hij alternatieven? Uiteraard werd hij op dat punt stevig doorgezaagd, met name door Verbeij, maar hij gaf aanvankelijk geen krimp. “Dat komt later wel. Eerst even afwachten wat de reactie van het College is”. Die reactie kwam er, evenals de tweede termijn. Die verschilde wat IB betreft niet van de eerste termijn. Wederom geen woord over alternatieven. Allen dat de ambities van Woerden 10% omlaag geschroefd zouden moeten worden. Maar welke ambities dan? Hoe stelde Van Assem zich voor hoe dat moest? Geen antwoord. Nog een keer geprobeerd, maar weer geen antwoord. Van Assem had simpelweg geen alternatieven in z’n achterzak zitten. ZWAK, maar wel begrijpelijk voor een politieke groepering die de bevolking van Woerden via een persbericht had laten weten vrijdag 26 juni, de dag dus na het cruciale raadsdebat, met de gele bakfiets de stad in te gaan. Met die bakfiets en verder voorzien van vlag en gele statafels stelde Inwonersbelangen zich voor om met de bevolking in gesprek te gaan. Elias Bom, woordvoerder van de fractie, meldde het Woerdens Nieuwsblad dat de fractie “in gesprek wil gaan met de inwoners omdat wij open staan voor alle geluiden over alle onderwerpen die momenteel in de gemeente spelen”. Voorwaar wat een ambitie, een betere zaak dan iets wat al verleden tijd is, waardig. De aanleiding voor deze actie is veroorzaakt door “ondoordacht handelen van het College van PROGRESSIEF WOERDEN, het CDA en de ChristenUnie”.

Die fracties waren constructiever te werk gegaan. In de week voorafgaande aan het cruciale raadsdebat van 25 juni voerden de fractiespecialisten van de fracties (Henk van Dam van de ChristenUnie, Bernard de Jong en Henny Ekelschot van het CDA en Ron Verbeij, Gerard van der Lit en Wim van Geelen van PROGRESSIEF WOERDEN ) uitgebreid overleg over de tekst van een amendement. Doel was om te bereiken dat de gewraakte maatregelen geen doorgang zouden vinden, maar dat er concreet wel andere bezuinigingen genoemd zouden worden ter compensatie . Dat lukte en het amendement haalde het met vlag en wimpel en met steun van Woerdens meest gezaghebbend raadslid, Cor van Tuijl van de SGP. Cor haalde nog een succes binnen met zijn pleidooi om toch vooral niet te bezuinigen op Monumentenzorg. Dat zat niet in het amendement, maar werd er na diens pleidooi snel ingefietst.

Hoewel mosterd na de maaltijd nooit smaakt zou in dit geval een uitzondering gemaakt kunnen worden. Want even proeven op de tong. Wat heeft de actie van Inwonersbelangen “the day after” nou opgeleverd? Belangrijker nog dan het antwoord op die vraag is de vraagstelling. Zou Inwonersbelangen zo integer geweest zijn dat zij de inwoners van Woerden voorgehouden hebben dat de tering naar de nering gezet MOET worden? Zou men daaraan dan de vraag gekoppeld hebben waarop dan bezuinigd zou moeten worden. Of dat er aan de OZB gesleuteld zou mogen worden?

Ook ten aanzien hiervan schonk PROGRESSIEF WOERDEN bij monde van Ron klare wijn: onvermijdelijk dat die OZB omhoog moet, wil Woerden het hoge voorzieningenniveau kunnen handhaven.

Niet voor niets kwam Woerden goed uit de bus in de zeer recent gehouden Elsevier- enquête naar waar het goed wonen is. Woerden staat met stip op plaats 19 van de 441 gemeenten. Die positie te handhaven of zelfs te verbeteren zal de inzet van PROGRESSIEF WOERDEN bij de komende raadsverkiezingen zijn. Verkiezingen die volgens het gele pamfletje van Inwonersbelangen op 7 maart 2010 zullen plaatsvinden. Maar ook dat is voor Inwonersbelangen mosterd na de maaltijd. De verkiezingen zijn er immers al op 3 maart 2010.


Deel dit artikel