Meer dan boeken alleen

Geschreven door Progressief Woerden op 15 augustus 2017

Jantine Jansen, kennismanager van de plaatselijke bibliotheek woont hier niet maar werkt hier hard aan het realiseren van een nieuw type ontmoetingsplek in Woerden tussen mens en informatie. Want we lezen niet meer zoals vroeger maar willen wel deelgenoot zijn van alle informatie. Lees haar zomerblog over hoe onze bibliotheek bijdraagt aan de participatiesamenleving!

Samen met Jantine willen we als Progressief Woerden dit najaar een hele bijzondere collectie naar Woerden halen: de Human Library, de mensenbieb.

Afgelopen jaar zijn door bezuinigingen van de gemeentes honderden bibliotheken gesloten. Ook onze regio ontkwam niet aan de bezuinigingen met als gevolg dat de bibliotheekvestigingen in Montfoort en Linschoten zijn dichtgegaan. Naast het op orde brengen van de gemeentelijke begroting, wordt vaak als reden gegeven dat er minder gelezen wordt. Maar is dat ook zo? Ja, er worden minder boeken gelezen, maar dat er minder gelezen wordt, dat geloof ik niet.

Hoe vaak wordt er voor informatie niet doorverwezen naar een website, gebruiksaanwijzingen kunnen worden gedownload, kopen kan niet alleen in een winkel maar ook via internet en ga zo maar door. Volgens mij  kom je nergens zonder lezen. Vraag dat maar eens aan de 2,5  miljoen laaggeletterden in ons land. En dit aantal is groeiend. Waar ik me zorgen over maak is dat middelbare scholieren de school verlaten terwijl zij onvoldoende leesvaardig zijn. Leeskilometers maken is naar mijn mening voor hen cruciaal om beter te leren lezen.

En daarom vind ik een bibliotheek in de buurt zo ontzettend belangrijk. In dorpen als Kamerik en Zegveld is de bibliotheek de enige voorziening die openbaar en vrij toegankelijk is. Waar je kunt komen voor een praatje, een kopje koffie of thee, internet of een tijdschrift en uiteraard boeken. In Harmelen is de bibliotheek sinds kort onderdeel van het dorpshuis. Ik word blij van zo’n initiatief van betrokken burgers en mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers  en samenwerking  met lokale organisaties.

Dan Woerden, onze bibliotheek! Ja, het aantal uitleningen daalt, maar daartegenover zie ik, een stijgend aantal bezoekers. Studenten weten de bibliotheek te vinden als studieplek, zzp’ers als werkplek, en voor veel Woerdenaren is de bibliotheek een plek om via de krant, koffie en het daaruit voorvloeiende praatje even wat minder alleen te zijn. Steeds vaker weten mensen de bibliotheek te vinden voor persoonlijke ontwikkeling; een computercursus, maandelijkse netwerkbijeenkomsten om steun en tips te vinden bij mede-werklozen of om gewoon eens een afspraak te maken op een neutrale plek. Bijvoorbeeld om beter Nederlands te leren.

Misschien niet voor de hand liggend, maar volgens mij is de bibliotheek er juist ook voor die grote groep laaggeletterden. Via het Taalpunt worden zij doorverwezen naar scholing of, zoals meestal, gekoppeld aan taalvrijwilligers. Samen oefenen zij lezen en schrijven met vaak een praktisch doel voor ogen: een boek lezen, sollicitatiebrieven schrijven, informatie opzoeken of voorlezen aan de kinderen en kleinkinderen.

Sinds deze maand ben ik 25 jaar werkzaam in het vak. Destijds gekozen voor de bibliotheek vanuit mijn passie voor lezen en het contact met mensen. Ik kwam op een plek waar boeken werden uitgeleend via kaartjes, kaartenbakken namen een prominente plek in en het moest er vooral stil zijn.

Hoe anders is dat nu! Uitlenen doen leden zelf en de kaartenbakken hebben plaatsgemaakt voor computerplekken. Zoeken, verlengen en reserveren kan thuis vanuit je luie stoel. En wil je midden in de nacht aan dat ene boek beginnen, dan kun je deze downloaden als e-book.

De bibliotheek is voor mij dé plek waar kinderen leren programmeren en ouderen leren omgaan met de muis, het toetsenbord of de tablet. Waar jongeren oefenen voor hun theorierijbewijs, leeskringen discussiëren over het laatste boek van Adriaan van Dis en nieuwkomers de Nederlandse taal oefenen. Kortom, een plek midden in de samenleving, waar iedereen welkom is. Waar verhalen niet alleen in boeken staan, maar waar mensen hun verhaal kunnen vertellen én uitbreiden. Van collectie naar connectie, een plek die ertoe doet. Daar ben ik trots op in Woerden.

Via deze link kom je bij een informatief filmpje over deze nieuwe rol van de bibliotheek.

Noot van de readactie: Hoe mooi sluit hierop ons plan aan om op 25 november met Jantine de Mensenbieb naar Woerden te halen. We zoeken co-financiering of sponsors. Lees meer


Deel dit artikel