Meer aandacht voor kindermishandeling

Geschreven door Loes Ypma op 18 november 2013

Vandaag verscheen een onderzoek van een grote groep jongeren die vanuit uiteenlopende perspectieven met kindermishandeling te maken hebben gehad. Een aantal van deze jongeren heb ik vandaag bij de presentatie van het onderzoek gesproken. De jongeren doen een aantal goede suggesties hoe we kindermishandeling met vereende krachten kunnen bestrijden.

Ik vind dat we met de volgende aanbevelingen van de jongeren aan de slag moeten en ga daarom de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie bevragen over de volgende zaken:

1. Jongeren moeten beter worden voorgelicht over kindermishandeling en de wijze waarop ze kunnen handelen als zijzelf of een vriend/vriendin wordt mishandeld.
2. De belangrijke ondersteunende en signalerende rol die jongeren kunnen spelen als een leeftijdsgenoot wordt mishandeld moet worden erkend en benut in de aanpak van kindermishandeling.
3. Er moet meer aandacht komen voor kindermishandeling in het onderwijs.
4. Bij ouders die mishandelen moet in plaats van straf de nadruk worden gelegd op hulpverlening

Ik vind het heel goed dat we dit grote maatschappelijke probleem eens vanuit het perspectief van de jongeren bekijken en wil de deelnemende kinderen en de initiatiefnemers daar van harte voor bedanken!

Naar schatting worden er in Nederland 119.000 kinderen mishandeld, gemiddeld in elke schoolklas één. Zij krijgen te maken met lichamelijke of psychische mishandeling of gaan gebukt onder verwaarlozing of seksueel misbruik.

In het onderzoek wordt aangegeven hoe de jongeren vinden dat kindermishandeling moet worden aangepakt en welke rol ze er zelf in willen en kunnen spelen. Jongeren geven aan de kindermishandeling vaak heel complex is en dat ouders beter geholpen kunnen worden dan gestraft. 71% van de jongeren vindt dat ouders die mishandelen kunnen leren weer een goede vader of moeder te zijn. 19% is neutraal en 11% vindt dat ouders dit niet meer kunnen leren.

De bereidheid onder jongeren om elkaar te helpen is zeer groot. 94% zou een vriend of vriendin die wordt mishandeld willen helpen. Zorgwekkend is dat 22% van de jongeren die het zelf erg moeilijk hadden thuis of zich daar onveilig hebben gevoeld, hier nooit met iemand over hebben gepraat. Opvallend is dat jongeren duidelijk het vaakst met vrienden hierover praten. Vrienden kunnen ook het snelste zien dat er iets aan de hand is (63%) en in de tweede plaats leerkrachten (40%). Jongeren krijgen steun van vrienden en zoeken samen naar iemand die kan helpen. Vrienden vinden zichzelf niet de aangewezen persoon om in te grijpen; hiervoor wordt vooral de politie (68%) genoemd. Jongeren die zelf slachtoffer zijn geweest noemen voor de leerkracht als degene die het beste kan ingrijpen (54%).

In deze Week van Kinderen Veilig reken ik erop dat de staatssecretarissen met de aanbevelingen aan de slag gaan, ik zal een vinger aan de pols houden. 


Deel dit artikel