Luisteren naar de mensen die zorg en bijstand nodig hebben.

Geschreven door Coby Franken op 30 januari 2015

Gemeenten krijgen dit jaar een veel grotere rol krijgt in de uitvoering van de zorg en van de bijstand en moet daarvoor nu ook zelf regels maken. En dat wordt niet meer in de wet, maar door de gemeente geregeld. Er gaan ook verschillen per gemeente komen. Daarom zoekt de gemeenteraad naar manieren om goed zicht te krijgen op de ervaringen van mensen die die zorg krijgen of nodig hebben. Zijn we goed bezig, of moeten we bijsturen?

Daarvoor komt er een Participatieraad, waarin de gebruikers van de zorg zich verenigen om adviezen op te kunnen stellen. Dat moeten mensen zijn die vanuit hun eigen ervaringen kunnen spreken en die begrijpen hoe ze daarover het gemeentebestuur kunnen adviseren.

De gemeenteraad besprak een voorstel voor het ontwikkelen van de Participatieraad van de adviesraden die er nu zijn, maar die worden opgeheven; de Regionale Adviesraad Werk en Bijstand en de WMO-raad, die adviseert over de Wet Maatschappelijke Ondersteunin

Progressief Woerden had gevraagd om daar in de gemeenteraad over te spreken, omdat ze  drie dingen heel duidelijk wilde vastleggen. De andere politieke partijen sloten zich daarbij aan. In de eerste plaats moet het niet een adviesclub worden van goed opgeleide deskundigen, die zelf de problemen niet hebben meegemaakt waarover ze adviseren. Het moet een club worden waarin vooral mensen uit eigen ervaring praten, aangevuld met mensen die daarover een goed advies kunnen schrijven. Maar er moeten vooral ervaringsdeskundigen in de Participatieraad komen. In de tweede plaats moet het niet alleen een adviesclub zijn voor de Burgemeester en de Wethouders, zoals werd voorgesteld. De gemeenteraad wil óók de adviezen vanuit de praktijk horen, want de gemeenteraad stelt de regels op. Dus het wordt een adviesclub voor zowel het College van Burgemeester en Wethouders, als voor de gemeenteraad. En het derde punt, waar Progressief Woerden zich zorgen over maakt, is het spreekuur dat nu door de mensen van de Regionale Adviesraad Werk en Bijstand wordt georganiseerd. Daar kunnen alle bijstandsgerechtigden terecht met hun vragen en problemen over de uitvoering van de Bijstandswet. Dat verdwijnt als de Participatieraad komt en die Adviesraad wordt opgeheven. En Progressief Woerden wil zeker weten dat er voor dat spreekuur een nieuwe vorm wordt ontwikkeld. Nu komen zo ongeveer 600 mensen daar per jaar wel 900 keer om advies langs.

De gemeenteraad was gelukkig snel overtuigd, op al die drie punten.

Een goed signaal richting inwoners van Woerden dat de participatieraad enorm belangrijk is en dat er een toegankelijke en laagdrempelige plek is waar cliënten terecht kunnen met knelpunten en klachten over de uitvoering van in ieder geval de participatiewet. Naar de gebruikers wordt in Woerden geluisterd! 

Progressief Woerden wacht met spanning de gemeentelijke verordening af die nu wordt gemaakt.

 

Jelle Ijpma en Coby Franken


Deel dit artikel