Leonardo

Geschreven door Wim van Geelen op 19 november 2007

Sinterklaas wie kent ‘m niet?!

Een schitterend liedje van mijn favoriete popband “Het Goede Doel” met leadzanger Henk Westbroek, die ik een aantal jaren in een andere verantwoordelijkheid, fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht, van nabij mocht meemaken. Iedereen in Nederland zal op z’n minst wel eens van Sinterklaas gehoord hebben. Wereldberoemd in Nederland dus, maar in de rest van de wereld onbekend. Zelfs in het land waarin hij als bisschop actief was, Turkije, weten maar bar weinig mensen van zijn bestaan. Als iemand daar laat blijken wel eens van de goedheiligman gehoord te hebben dan kan je er donder op zeggen dat het om een remigrant gaat. Wereldwijd is de Sint dus veel en veel minder bekend dan iemand als Leonardo da Vinci. Leonardo (1452 – 1519) was een universeel geleerde en kunstenaar. Hij was onder nog veel meer architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, sterrenkundige, scheikundige, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Wijd en zijd wordt hij gezien als het schoolvoorbeeld van het renaissance-ideaal van de uomo universale of de universele mens. Kortom een genie. Een bruggenbouwer was hij ook. Zo ontwierp hij een plan voor het overkluizen van de Gouden Hoorn in Istanbul, maar dat project uit 1502 werd nooit uitgevoerd. Gek idee: was dat wel gebeurd dan hadden nazaten van onze bisschop uit Demre, die nog niet gebukt ging onder het celibaat, over die brug kunnen lopen. Maar alle gekheid op het bekende stokje: veel en veel bekender is hij natuurlijk als schilder. De Mona Lisa en de fresco “Het laatste Avondmaal” zijn van zijn hand. Bestaan er in de schilderkunst mooiere werken?

Universeel geleerde, een genie, geen wonder dat ouders van hoog begaafde kinderen die hun kinderen op “normale” scholen zien mislukken, die naam als uithangbord voor een nieuw onderwijsconcept genomen hebben. Het Leonardo-onderwijs. De gelijknamige stichting probeert voor hoogbegaafde kinderen aparte scholen van de grond te tillen en dat is tot nu toe gelukt in Venlo. De Stichting heeft al een aantal maanden Woerden op het oog en dan komt ook de woerdense politiek ermee in aanraking. Het was CDA fractielid Arjen van Dam die enkele maanden geleden vragen stelde aan zijn partijgenote wethouder Annet van der Woude. De teneur van de vragen was negatief. Laat die beker maar aan Woerden voorbij gaan. De gemeente moet haar handen daar niet aan branden.

Ook in de fractie hebben we het er voor de vakantie nog over gehad. Aanvankelijk waren er twee stromingen. Eén die vond dat overheidssteun voor elitair onderwijs, want zo werd het genoemd, niet paste bij progressieve politiek. De andere was van mening dat elk kind recht had op onderwijs op maat en dat voor deze groep dus overheidssteun ook op z’n plaats was. De laatste stroming won het.

Daar kwam nog iets bij. De Rembrandt van Rijnschool, die zich onverdeeld in de warme belangstelling van de PW fractie mag verheugen, schreef een brief aan de fractie. Het ging slecht met het leerlingenaantal, want de school was onder de opheffingsnorm gezakt en de school was een zwarte school geworden. Een afschuwelijk woord, maar het maakt wel in één klap duidelijk wat er aan de hand is. Door het onderbrengen van het Leonardo-onderwijs op de school konden er twee vliegen in één klap worden geslagen. Er ontstaat een meer gemixte schoolsamenstelling en in die gemixte setting leren de kinderen communiceren, organiseren, spelen en met elkaar omgaan. Een win-winsituatie. De keerzijde van de medaille is dat dit de gemeente geld kost. In principe moet het Leonardo-onderwijs zichzelf kunnen bedruipen, maar je hebt een aanloop nodig. Onder druk van de fracties van PROGRESSIEF WOERDEN , D66, het CDA (dat nu dus ook voor is) en de ChristenUnie is de gemeente bereid hiervoor een bedrag over drie jaar van € 145.000 uit te trekken. De gemeente trekt ook voor andere groepen op onderwijsgebied geld uit, het leerlingenvervoer b.v. Daar is dus niets mis mee. Een enkeling heeft daar echter groot misbaar over gemaakt.

Een schrijver die op voorhand aangegeven heeft zich zeker niet als hoogbegaafd te willen zien, maar zichzelf wel WIJS noemt en om elk misverstand uit te sluiten zich in zijn mailadres nog als drs. afficheert is een kruistocht tegen Leonardo begonnen. De mailboxen bij ons raadsleden liepen over. Want de gemeente schande, driewerf schande, gooide zo maar €145.000 over de balk en dat voor maar 16 leerlingen. Daar moest wat aangedaan worden. Ook de kranten werden bestookt en helaas, die namen de pennenvruchten van onze drs.p (om elk misverstand met de grote drs. P te voorkomen moet deze p (van Pim Epping) in een wel heel klein lettertype gelezen worden) Onze drs.p dus heeft duidelijk niet gesproken met de ouders van die kinderen, die vaak de wanhoop nabij zijn, omdat zij hun kinderen zien mislukken op scholen die een onderwijsaanbod hebben dat niet op de behoeften en mogelijkheden van hun kinderen zijn toegesneden. Jammer dat de Woerdense pers die ouders ook niet even aan het woord heeft gelaten. Dat zou het eenzijdige beeld dat onze drs. heeft opgehangen op z’n minst genuanceerd hebben. Als fractie hebben wij wel met die ouders gesproken en wij zijn onder de indruk geraakt van hun verhalen. Vandaar onze steun voor dit initiatief. Er kleeft maar één maar aan dit verhaal en dat heet overschrijdingsregeling. Als de gemeente het openbaar onderwijs onderwijsinhoudelijk financieel ondersteunt dan heeft ook het Christelijk onderwijs recht op zo’n bedrag. In dit geval betekent het dat als het Christelijk onderwijs erop staat om de regeling toe te passen de € 145.000 dan maar liefst 8 keer over de kop gaat. Dat gaat ons te ver en dat hebben wij de verantwoordelijk wethouder ten overstaande van al die ouders ook laten weten.

Aan haar de taak om ervoor te zorgen dat de overschrijdingsregeling voor dit geval even buiten werking geplaatst zal worden. Wij weten dat zij druk aan het lobbyen is om het zo ver te krijgen. Wij wachten, maar wat nog veel belangrijker is: de ouders van de hoogbegaafde kinderen, wachten gespannen af op de uitkomst.


Deel dit artikel