Laaggeletterdheid terugdringen

Geschreven door Loes Ypma op 15 november 2013

Bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Dat is een groot probleem. Deze mensen zijn niet in staat geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. Om het grote aantal laaggeletterden terug te kunnen dringen heb ik ervoor gezorgd dat er extra geld beschikbaar komt om laaggeletterdheid te bestrijden.

 

Laaggeletterdheid treft alle geledingen van de bevolking, of het nu gaat om mannen of vrouwen, ouderen of jongeren, werkenden of niet-werkenden. Zij schamen zich vaak omdat ze moeite hebben met het kopen van een treinkaartje, het lezen van vertrektijden, het opnemen van geld bij een pinautomaat. Ze kunnen hun kinderen of kleinkinderen niet voorlezen. Ze zijn onzeker door negatieve schoolervaringen, zijn opgegroeid in een omgeving zonder boeken en tijdschriften, maar hebben ermee leren leven. Ze hebben een goed geheugen ontwikkeld en lees- en schrijftaken hebben ze uitbesteed aan partner, kinderen, familie of vrienden.

Op scholen scoren Nederlandse kinderen goed op lees- en schrijftaken, maar er is ook een grote groep zwakke leerlingen die hier steeds slechter op scoort. Hiervoor vraagt de PvdA voldoende aandacht en goede begeleiding.

Daarnaast is de stichting Lezen & Schrijven gestart met ‘taal voor het leven’. Een nieuwe aanpak om laaggeletterdheid onder volwassenen terug te dringen. Het programma start in zes proefregio's waar veel laaggeletterden wonen en waar belangrijke partijen klaar zijn voor deze nieuwe aanpak. Geschoolde vrijwillige taaltrainers begeleiden laaggeletterde cursisten naar een hoger lees- en schrijfniveau.

Het extra geld dat vorige week is vrijgemaakt is bedoeld voor succesvolle projecten als ‘taal voor het leven’. De eerste resultaten hiervan zijn bemoedigend: met minder budget kunnen veel meer mensen geholpen worden en kan veel resultaat worden geboekt. Zo kunnen we samen dit levensgrote probleem voor veel mensen terugdringen. Als mensen zelf over de schaamte heen stappen, moeten ze direct aan de slag kunnen om (weer) te leren lezen en schrijven. Hen geven we graag een steuntje in de rug.


Deel dit artikel