Komkommertijd

Geschreven door Wim van Geelen op 31 augustus 2011

Dat was het een beetje in politiek Woerden de afgelopen maanden. Komkommertijd. Weinig stof voor de tweewekelijkse column. Of het zou moeten gaan om de stof die de laatste column over de Meije deed opwaaien. Ruim voldoende om aan dat onderwerp weer een column te wijden. Maar beter is om de stof nog even niet op te blazen. Die tijd komt nog. De ijskast in voor een tijdje, dat onderwerp. Nu dan maar over de komkommertijd.

Komkommertijd wordt als begrip in de media gebruikt om aan te geven dat er weinig tot niets gebeurd is de afgelopen tijd en dat de ruimte in de media gevuld wordt met trivialiteiten. Kommer en kwel dus, zo gezegd. Verwonderlijk is het daarom niet dat komkommertijd regelmatig verkeerd wordt gespeld en geschreven als kommertijd. Soms gebeurt dat opzettelijk bij wijze van woordspeling. Dat heeft voeding gegeven aan de veronderstelling dat komkommertij eigenlijk een verbastering van kommertijd. Of dat echt zo is: de geleerden zijn het daar echter nog niet over eens.

De afgelopen zomermaanden, maar wat heet zomer, heden ten dage?!, is er best wat gebeurd op het PW front. Er hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geweest zijn om richting B. en W. op de ketting te springen.

Allereerst is daar de kwestie van de voormalige Mariaschool. Een aantal jaren geleden door PW wethouder Johan Strik gepresenteerd als een verbeterlokatie. Het museum, de bibliotheek en de parkeerservice zouden daar ruimte vinden voor de ruimtenood waarmee de instellingen elders in Woerden geconfronteerd werden. In de tussentijd werd een deel van de oude school ingericht als tentoonstellings- en werkruimte voor de Kunstkring. Ook kon de Marokkaanse slager en groentehandelaar Ahmed Arbaj zich daar vestigen. Met de verhuizing van diens “De Middellandse Zee” kon het stadsvernieuwingsgebied G. Terborchstraat/Van Ostadestraat afgerond worden. De gemeente huurde het pand van de SWW en verhuurde het onder aan de Kunstkring, de Parkeerservice en de winkel. Het nieuwe College heeft besloten om het onroerend goed af te stoten een dus werd de huurrelatie beëindigd. Omdat er twijfels zijn over de correcte juridische afwikkeling daarvan zijn er vragen gesteld. In de vraagstelling schemert de vrees door dat het laatste wel eens niet het geval kan zijn met schadeclaims van dien. Het College zal bij monde van wethouder Duindam woensdag 7 september a.s. de door de fractie van Progressief Woerden gestelde vragen antwoorden.

Duindam krijgt het druk die avond, want Progressief Woerden gaat ook voor de zoveelste maal vragen stellen over molen De Windhond. De kwestie is bekend. De molenaar geniet sedert begin april van dit jaar van een verdiend pensioen, maar een opvolger heeft hij niet. In mei tijdens de raadsvergadering werd op vragen van Progressief Woerden meegedeeld dat het clolege dat een groot probleem vond, waar absoluut een oplossing voor moest komen. Want je gaat als gemeente natuurlijk heel goed om met je erfgoed. De wieken moeten blijven draaien. Maar we zijn nu maanden verder. Er hebben zich bij de fractie mensen gemeld die interesse hebben getoond om aan de slag te gaan, maar het enige antwoord dat zijn uit het gemeentehuis kregen was stilte, een oorverdovende stilte.

Uiteraard wil Progressief Woerden op 7 september a.s. het naadje van de kous weten.

En dan is er nog een derde zaak, waar de fractie vragen over heeft gesteld. Aanleiding was een krantenbericht over het voornemen van het gemeentebestuur om InBredius op te heffen en samen te voegen met het bezoekerscentrum Oortjespad. Dat bericht sloeg in als een bom bij de betrokken organisaties, het NME, IVN en KNNV. Vertegenwoordigers daarvan namen direct contact op met het fractiesecretariaat. Dat kon weinig anders doen dan een stel uitgekiende vragen stellen.

Die werden ingediend bij de Griffie en het was de bedoeling om ze ook op 7 september a.s. tijdens de commissievergadering te laten beantwoorden door Bob Duindam.

Maar er kwam een klein kinkje in de kabel. Onafhankelijk van Progressief Woerden stelde ook het CDA vragen. Beide kruisten elkaar. Maar die CDA-vragen werden in de vorm gegoten van art. 40 vragen. Dat houdt in dat ze binnen de termijn van 30 dagendoor het College beantwoord moeten worden.

De kans zou groot zijn geweest dat het College op 7 september PW in de wacht had gezet en voorgesteld had om ook die vragen van Progressief Woerden schriftelijk binnen de aangegeven termijn te beantwoorden. Daarom stelde Progressief Woerden het zelf maar voor. Dus op 7 september a.s. geen antwoorden voor wat Bredius betreft.

Toch staat Bredius op de agenda en wel op die van de commissie Ruimte van een dag later. Er wordt dan gesproken over een burgerinitiatief om voor Bredius ter bescherming van het gebied, een inrichtingsplan te maken.

Daar zijn wij als Progressief Woerden natuurlijk hartstikke voor.


Deel dit artikel