Kijk op het nieuwe jaar van de fractievoorzitter en een korte terugblik op het jaar dat was

Geschreven door Progressief Woerden op 14 december 2012

Terugkijken. Voor Progressief Woerden is belangrijk dat we de lasten eerlijk verdelen. Met de huidige crisis zijn dat geen loze woorden. Meer mensen hebben een beroep moeten doen op voorzieningen, de bijzondere bijstand en op schuldhulpverlening. Een lichtpuntje is dat het aantal uitkeringen minder hard stijgt dan bij andere gemeenten. Op het gebied van de sociale woningbouw zijn al goede stappen gezet. We blijven ons inzetten voor de starters op de woningmarkt.
Besloten is niet alleen maar verder te bezuinigen. De OZB wordt verhoogd om voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, recreatie en welzijn overeind te kunnen houden.

Vooruitkijken

Het rijk draagt taken over aan de gemeente maar bezuinigt eerst flink op het budget. Het gaat om werk voor sociaal zwakkeren en om de zorg voor ouderen en jongeren. Als Progressief Woerden zitten we hier natuurlijk bovenop.

We willen verder dat de gemeente initiatief neemt.  Op het gebied van bedrijvigheid, werkgelegenheid, het centrum, recreatie en wonen. Een samenhangende aanpak maakt het mogelijk de beperkte middelen maximaal te benutten.

We zullen keuzes moeten maken. Ik hoop dat u meedoet en meepraat waar dat maar kan. Bezoek onze site www.progressiefwoerden.nl

Voor 2013 wens ik u voorspoed en een goede gezondheid,

Rinus Tersteeg


Deel dit artikel