Kerstreces

Geschreven door Wim van Geelen op 5 januari 2009

“Heeft de Raad ook kerstreces?” De Kamer onderbreekt haar werkzaamheden wel gedurende de kerstperiode, maar raadslid ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week en 30 à 31 dagen per maand.

“Heeft de Raad ook kerstreces?”

De Kamer onderbreekt haar werkzaamheden wel gedurende de kerstperiode, maar raadslid ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week en 30 à 31 dagen per maand. Het hele jaar door. Dus geen kerstreces. Er is best wat gebeurd de afgelopen weken. Beginnen we maar met het begin. De laatste raadsvergadering van dit jaar. Weinig vuurwerk of het zouden de vragen, gesteld door onze fractievoorzitter, moeten zijn geweest over, inderdaad, het vuurwerk. Strekking van die vragen was: is het geen tijd voor een vuurwerkverbod? Kan dat niet eens onderzocht worden? Zijn de maatschappelijke kosten, denk aan al die ongelukken en de vernielingen, en de milieuvervuiling, denk aan het fijnstof en de rotzooi na afloop, geen reden voor een verbod? Laat het vuurwerk toch afsteken door professionals en laat de mensen daar van genieten. Het College toonde zich begaan met de problematiek, had oog voor de negatieve kanten, maar vond het toch geen goed idee van dat verbod en het voorstel om één plek in Woerden en de kernen aan te wijzen voor het afsteken van professioneel vuurwerk. Toch laat Sidney zien hoe het kan en hoe velen tevreden zijn, want daar gebeurt het precies zoals in de inleiding op de vragenstellerij werd aangegeven. Als er overigens een verbod zou worden voorgesteld, dan zou de fractie een dergelijk voorstel niet unaniem hebben gesteund, want er zijn fractieleden die niet vies zijn om dit soort handelingen te plegen.

Misschien dat het ooit tot een verbod komt, want er is een burgerinitiatief in de maak. Twee GROENLINKS-raadsleden uit respectievelijk Den Haag en Rotterdam hebben daarvoor een handtekeningenactie op touw gezet. Zij willen dat er een Kamerdebat komt met als inzet een verbod op individuele acties, maar met volop ruimte aan professionele vuurwerkontstekers.

Vanmorgen, 5 januari, op de radio ondervroeg Sven Kokkelman, duidelijk geen voorstander van dit initiatief, de initiatiefnemers scherp. Daar gaat dan voor € 60 miljoen handel, was zijn tegenwerping en wat te denken van het plezier dat men heeft van het zelf kopen en afsteken! De handelaren zullen daar in ieder geval niet blij mee zijn. Een waarheid als een koe, maar even waar is het de schade aan lijf en goed die in de honderden miljoenen loopt. De omzet van de H.H. handelaren valt daar tegen weg.

Benieuwd hoe het referendumballetje zal gaan lopen. Zelf heb ik via de site www.vuurwerk.petitie.nl nog even gauw m’n handtekening gezet.

De Kerstdagen voor het eerst in 42 jaar met z’n tweeën doorgebracht. ee, we waren niet zielig! De 2de Kerstdag was een mooie gelegenheid om iets te doen dat ik in de Raad had toegezegd, namelijk een notitie inbrengen over Het Klooster. Wat is er nu weer aan de hand met één van die culturele pijlers van ons in Woerden?

Medio november 2008 kregen de raadsfracties het Cultureel Verslag 2007/2008 van Het Klooster onder ogen. Tijdens het eind van die maand in de Raad gehouden cultuurdebat heeft de fractie van PW als enige aandacht gevraagd voor een hoofdstuk uit dat verslag dat als titel draagt “het geduld wordt op de proef gesteld”.

In dat hoofdstuk wordt de moeizame relatie van Het Klooster met het gemeentebestuur geschetst. Aangegeven wordt daarin dat de gemeente op een aantal gebieden gemaakte afspraken niet is nagekomen. Het gaat daarbij met name om kwesties in de sfeer van het onderhoud, de geluidsisolatie en de budgetsubsidiëring. De antwoorden die door het College bij monde van wethouder Cultuur en dat was onze Loes in de Raad op vragen van de fractie zijn gegeven waren voor de fractie echter niet bevredigend. Ik beloofde voor het forum van de raad om het er niet bij te laten zitten en heb op die 2de Kerstdag een vragenlijst van op de kop af 20 vragen gemaakt. Na een terugkoppeling met de andere fractieleden heb ik die vragen op nieuwjaarsdag bij het College ingediend. Met die vragen wil ik bereiken dat er antwoorden zullen komen waardoor de onderlinge relatie tussen gemeentebestuur en Het Klooster zal worden verbeterd. De vragen komen trouwens aan de orde tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving, die op 14 januari a.s. gehouden zal worden. Leuk in dit verband te melden dat onze griffier Gerben precies één uur voor de jaarwisseling antwoordde dat het verzoek om die vragen te agenderen voor de commissievergadering akkoord was. Ook voor hem dus geen reces.

Twee dagen later moest ik spinnen in Zegveld voor een goed doel. Ik had geen idee wat dat inhield. Vaag dacht ik dat het even op een hometrainer zitten was. Mis. Het was inderdaad een soort hometrainer. Maar even zitten was er niet bij. Er werd een stevig programma van 1 uur afgewikkeld. Hans Schmidt, Jaap van der Does, Cok Hoogerbrugge en Jos van Riet deden ook mee. Had ik dat geweten dan was ik niet heen en weer op de fiets naar Zegveld gegaan. Toch was er gelukkig niets mis met die conditie, opgebouwd door al die jaren heen en weer naar Utrecht fietsen.

De gemeentelijke receptie daarna op het Kerkplein in die mooie tent vergoedde veel. Als ik alle goede wensen op een rijtje zet dan gaan we als PROGRESSIEF WOERDEN er een goed jaar van maken!! Beloofd is beloofd.


Deel dit artikel