Ierland in de shit

Geschreven door Wim van Geelen op 29 november 2010

Een vreemd idee, Een kort verblijf in een land dat even in het middelpunt van de belangstelling staat. Even weg uit Woerden. Even niet denken aan het Evenementenbeleid of de herstructurering van de bedrijventerreinen. Maar Ierland is andere koek. Een schitterend mooi land dat helaas gebukt gaat onder een zware financiële crisis, die "ons" ook dreigt mee te slepen als er geen hulp zal komen.

Ierland wordt in financieel opzicht uitgekleed. Hoewel de bevolking de schuld geeft aan de Ierse regering is dat lang niet het hele verhaal. Het zijn de banken geweest die de problemen veroorzaakt hebben. De afgelopen jaren konden die banken vanwege de gunstige voorwaarden heel veel geld uit het buitenland aantrekken. Dat deden ze naar hartelust, maar aan oppotten heb je niets, dus werd het geld weer fluks uitgeleend. De bedrijven en dat waren dan vooral bouwbedrijven stonden, in de rij om geld te lenen en om het geleende geld vervolgens in, met name in de bouwsector, te investeren. Er is wat afgebouwd in Ierland. Hele wijken met spiksplinternieuwe woningen, en het ene kantoor na het andere. Steeds groter en steeds mooier. De Ierse economie boomde. Totdat bleek dat er niemand zo’n spiksplinternieuwe woning wilde hebben en toen bleek ook dat er geen bedrijven waren die de opgeleverde kantoren wilden gaan bezetten.

Gevolg: een heuse financiële crisis in de Ierse bankwereld. De Ierse regering stond toen voor de keus om de banken om te laten vallen of om ze met een wel heel forse kapitaalinjectie te redden. Tot het laatste werd besloten maar, een Ierse wijsheid, je kunt een geldstuk maar één keer uitgeven. Gevolg van die reddingsactie was dat de Ierse economie voor een slordige € 100 miljard zelf in de problemen kwam. Schrale troost is echter dat als die reddingsactie er niet geweest was, de Ierse economie er nu nog heel veel slechter had voorgestaan.

Enfin het gevolg is bekend. Afgelopen zondag hebben de ministers van Financiën van de EU-landen besloten het Noodfonds voor Ierland open te stellen. Het steunpakket omvat € 85 miljard en is vooral bedoeld om het vertrouwen in de Euro te herstellen. De Ierse samenleving gaat het ook merken, want er moet voor € 15 miljard extra bezuinigd worden. De ambtenarensalarissen worden voor de tweede maal met 10% gekort, er gaan 25.000 ambtenaren de laan uit en ook de pensioenen gaan met gemiddeld 15% omlaag,

Wat merk je daar nu van als je in Ierland bent? De afgelopen week op straat weinig, maar in de media des te meer. Een week later, gisteren dus, waren tegen de 100.000 demonstranten in Dublin op de been om te protesteren tegen de gang van zaken. Ook het verlies aan soevereiniteit, voor de Ieren altijd al een groot probleem, door de voorwaarden die de EU en het IMF aan de steunoperatie stellen,weegt zwaar. Het is vooral de Ierse premier Brian Cowen die het moet ontgelden. Je hoeft geen Maurice de Hond te zijn om te voorspellen dat de regeringspartij Fianna Fail de tussentijdse verkiezingen van over een paar weken gaat verliezen. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren met de komende algemene verkiezingen.

Die staan op het programma als na de begrotingsbehandeling, die in december op de rol staat in het Parlement, de verwachting wordt bewaarheid dat de Groenen na afloop van de begrotingsbehandeling er de stekker uit zullen trekken.

Terug in Nederland met de neus in de PVV-boter gevallen. Dat was geen pretje. Een partij die zo voor Law en Order is, struikelend over een paar minkukels, die het in het verleden niet zo nauw namen met recht en orde. Je eerste indruk is dan dat het met de PVV gedaan is. Maar dan is er toch weer die vermaledijde Maurice de Hond die becijfert dat het electoraat de PVV niet in de steek laat. Zou er nou voor de Tweede Kamer gekozen moeten worden, dan krijgt die partij er zelfs nog een paar zetels bij, bovenop de 24 die ze nu al hebben.

Het moet in Nederland toch niet veel gekker worden.

Met de Ierse maat gemeten valt het overigens in Nederland buitengewoon mee. EU steun voor Nederland is niet nodig. Maar zou het nodig zijn dan is er in ieder geval één partij die zal weigeren, ongeacht de gevolgen, om bij Brussel aan te kloppen. Driemaal raden welke partij.


Deel dit artikel