HET politieke moment van 2009

Geschreven door Wim van Geelen op 30 december 2009

” Een aardig gezelschapsspelletje. Wat was voor jou de meest tot de verbeelding sprekende politieke gebeurtenis in 2010?” Aan het antwoord op die vraag wilde ik mijn laatste column van dit jaar wijden. Ik was nog niet aan het schrijven toegekomen toen ik vanmorgen, 30 december, in één van mijn twee ochtendkranten het verhaal van AD/GH-fotografe Rianne den Balvert las. Voor haar was HET moment in 2009 de demonstratie ten gunste van Het Klooster op die even gedenkwaardige als vochtige woensdag 10 juni.

Voor Woerden ongekend, die zeker 2000 demonstranten op weg naar het Stadhuis, waar die avond de commissie Samenleving zou spreken over de bezuinigingsplannen voor de komende jaren. Aan de achterkant van het Stadhuis werden de demonstranten gloed- en begripvol toegesproken door onze eigen Gerard van der Lit, die de commissievergadering die avond zou voorzitten. Zelf zou ik namens de fractie het woord over deze plannen, die vooraf door de fractie al onverstandig gevonden waren, voeren. In de fractie werden de 2 eigen wethouders door financieel woordvoerder Ron Verbeij min of meer de oren gewassen. Waarom deze voorstellen, waarin naast Het Klooster ook de bieb in Harmelen en het peuterspeelzaalwerk de das om werden gedaan? Was het nou nodig? Op de achterkant van het spreekwoordelijk sigarendoosje tekende Ron de conclusie uit dat deze voorstellen, gelet op de financiële situatie in 2010, onnodig waren. Er waren andere mogelijkheden om de tering naar de nering te zetten en hij gaf de grote lijnen aan van hoe dat zou moeten gebeuren. Nu is gelijk hebben altijd goed, maar gelijk krijgen beter en dat gelijk kreeg Ron. Eerst bij de coalitiepartners en toen bij de overige partijen, de VVD uitgezonderd. In het AD/GH van 30 december 2009 kijkt Alex le Mat, directeurbestuurder van Het Klooster, uitermate tevreden terug op de gebeurtenissen. “Het was een warm bad in de stromende regen” en dat was het, kan ik uit eigen ondervinding melden. Alex spreekt in het artikel verder de hoop uit dat de Raad in de nieuwe samenstelling na 3 maart 2010 meer ambitie voor cultuur zal tonen en dat in die kring het besef eindelijk doordringt dat cultuur best wat mag kosten. Op dat punt kan ik Alex geruststellen, want ook deze raad heeft heel veel geld voor cultuur over. Heel veel tonnen stromen vanaf de Blekerijlaan richting Wilhelminaweg. Is dat niet genoeg? Ik ben geneigd met een wedervraag te antwoorden. Moet het alleen de overheid zijn die het nodige geld ophoest voor cultuur? Mag het degene die actief of passief van culturele uitingen geniet niet ook wat kosten? En dan gaan mijn gedachten onwillekeurig uit naar m’n eigen jeugd. Ik moest een krantenwijk nemen om de muzieklessen voor trombone en contrabas te betalen. Mijn ouders hadden het geld er niet voor of voor over, daar ben ik nooit achter gekomen en ik wilde maar wat al te graag. Niks mis mee, hoewel ik er later achter kwam dat ik gratis tromboneles had kunnen krijgen op de Biltse Harmonie, waar ik toen lid van werd.

Wat de nieuwe raad betreft. Die zie ik wel ambitie voor cultuur hebben, maar die zal niet de benodigde middelen bij elkaar kunnen schrapen, in het licht van de vele miljoenen die Woerden de komende jaren zal moeten bezuinigen. Maar laten we er het beste maar van hopen.

Dan m’n eigen moment wat 2009 betreft. Dat is met stip de kwestie Openbaar Onderwijs. Die zaak kreeg in de novemberraad haar beslag, maar zij dateerde al van een jaartje of 6, 7 terug. Toen waren er al problemen met de verzelfstandiging van het Openbaar primair Onderwijs. De Stichting die de kar moest trekken legde eind 2002 het bijltje er bij neer. Als reden werd opgegeven dat de gemeente, gepersonifieerd door toenmalig wethouder Anton Engering, niet van harte meewerkte en dat de stichting te weinig financiële middelen kreeg om de klus te klaren.

Voor GROENLINKS toen aanleiding om een motie van wantrouwen tegen de wethouder in te dienen, maar die motie haalde het bij lange na niet. Niet veel later vertrok Anton om gezondheidsredenen en werd de Woerdense Stichting BOPW, die onder leiding stond van het latere VVD-raadslid Hollanders, ontbonden.

Toen moest de kar weer door de gemeente getrokken worden en dat ging niet goed. Althans die geluiden meenden wij als fractie uit de samenleving te vernemen. Progressief Woerden had op grond daarvan weinig vertrouwen in de goede afloop en dat politieke feit, uitgesproken tijdens een bijeenkomst van de wethouders en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, leidde tot het vertrek van Annette van der Woude. Er kwam een nieuwe wethouder, Bert Westerink, en er gebeurde toen voor de buitenwacht vrij weinig. Behalve dan dat er steeds meer aanwijzingen kwamen dat het beheer van de Woerdense scholen aan de Stichting Klasse toevertrouwd zou worden. Er tussendoor speelde, te beginnen in de periode-van der Woude, nog een heel akelige ontwikkeling op de Andersenschool, die nog steeds niet tot een afronding is gekomen. In juni 2008 was het zover met Klasse en leek alles geregeld. De Klassevlag werd aan de Stromenlaan gehesen. Totdat tijdens een commissievergadering in mei 2009 Bert Westerink meldde dat er sprake was van een grote overschrijding op de onderwijsbegroting. Desgevraagd wilde en kon hij verder geen informatie geven, omdat hij eerst nader onderzoek naar de grootte van het financiële gat en de oorzaken ervan wilde afwachten. Dat kwam er in oktober/november en de ontsteltenis was groot, temeer daar bleek dat het de organisatie was die als het ware door het ijs gezakt was. Verantwoordelijk daarvoor was de burgemeester, die schielijk zijn portefeuille inleverde. Toch te politiek. En toen moesten er politieke conclusies getrokken worden. Moesten er wat het College betreft koppen gaan rollen? Kon een individuele wethouder, b.v. die van Onderwijs, voor dit echec verantwoordelijk gesteld worden en tot aftreden worden gedwongen? Politieke zuiverheid en de inschatting van de gevolgen voor b.v. de situatie na 3 maart 2010 streden hier om de voorrang. Wat de PW fractie betreft werd dit dilemma op een indrukwekkende manier verwoord door collega Liane Wubbels. De afloop is bekend. Een motie van afkeuring, ingediend door SGP’ er Cor van Tuijll, werd verworpen en het College kan tot 3 maart 2010 blijven zitten. De fractie heeft haar eigen verantwoordelijkheid genomen. De achterban, althans een deel daarvan, ziet dat anders, blijkens de poll op de website. Helaas heeft dit akkefietje ons ook 2 leden gekost en dat is jammer. Mogelijk dat ons verkiezingsprogramma en onze spetterende verkiezingscampagne hen nog op andere gedachten zal brengen!


Deel dit artikel