Het moet niet veel gekker worden

Geschreven door Wim van Geelen op 24 november 2008

Als dominee Gremdaat deze uitspraak had gedaan dan was er de zin aan toegevoegd: “kent u die uitdrukking?” De afgelopen week zag ik twee zaken voorbij trekken die me aan deze uitspraak deden denken.

“Het moet toch niet veel gekker worden!”.

Als dominee Gremdaat deze uitspraak had gedaan dan was er de zin aan toegevoegd: “kent u die uitdrukking?” De afgelopen week zag ik twee zaken voorbij trekken die me aan deze uitspraak deden denken. “Het moet toch niet veel gekker worden”. Ze deden me ook denken aan m’n twee laatste columns, namelijk nummer 46 over de coffeeshop en nr. 47 over de postbode uit Zaamslag, die op zo’n lafhartige wijze door dronken jongelui gemolesteerd en vermoord werd toen hij ze midden in de nacht tot de orde wilde roepen. De dader was een knaap van 16 die de hele dag met een klauwhamer op zak gelopen had. Niet om een spijker in de muur te slaan, maar duidelijk met een andere bedoeling. De Officier van Justitie vroeg om de jonge moordenaar volgens het volwassenenstrafrecht te veroordelen en eiste een gevangenisstraf van 5 jaar. In mijn vorige column haalde ik Trouw-columnist Ephimenco aan die deze eis te gek voor woorden vond. Hij vond het ook meten met twee maten, want in het geval van de 16-jarige Turkse moordenaar van een Haagse leraar was de eis veel hoger en de uitspraak van de rechter was navenant.

Hoe anders is het gegaan in het geval van de moord in Zaamslag. De rechter vond het jeugdstrafrecht van toepassing en veroordeelde de brute moordenaar tot 2 jaar jeugddetentie. Ik was geschokt door deze uitspraak die neerkomt op een flutstraf. Uiteraard gekeken zaterdag jl. of Ephimenco er nog iets over zou zeggen en dat was natuurlijk het geval. Hij reageerde eerst beheerst, verwees naar de opvatting van de weduwe die zei het vonnis te respecteren en merkte cynisch op dat je natuurlijk kunt hopen dat 2 jaar van opvoedkundig verblijf in een jeugdinstelling mogelijk voldoende zullen zijn om zo’n jongen van zijn ziekelijke wreedheid af te helpen. Maar toen kwam het: dit vonnis betekent een ernstige aantasting van het rechtsgevoel. Dat het leven van een onschuldige burger die corrigerend wilde optreden niet veel meer waarde blijkt te hebben dan twee jaar opsluiting: het moet niet veel gekker worden.

Want de gewraakte uitspraak zou best eens als precedent kunnen gaan dienen voor anderen.

Wat mij verder opviel was dat ik onze minister van Jeugd zaken, stadgenoot André Rouvoet, hier niet over gehoord heb. Maar er is een verzachtende omstandigheid. Hij was druk in de weer met zich krachtig uit te laten over het verval van zeden en normen bij de jonge jeugd, die er maar op los blijkt te leven. Seks in kelderboxen, meisjes die “het” voor een breezertje doen en nog meer van dit soort zaken, waaronder jongens en meisjes van beneden de 12 die vrijelijk met elkaar aan het verkeren zijn. Rouvoet wekte de indruk: dat het om de hele Nederlandse jeugd zou gaan, het moest toch niet veel gekker worden, maar hij werd gelukkig stevig op de vingers getikt door journalisten en wetenschappers met de uitkomsten van recent onderzoek binnen handbereik. Ontsporingen komen voor, maar het betreft slechts een klein aantal jongeren. Om zonder met de ogen te knipperen het tegendeel te beweren: het moet niet veel gekker worden!

In de voorvorige column ging het over de coffeeshop, te onzent Cannabistro genoemd. Vrijdag jl. vergaderde maar liefst 33 Nederlandse burgemeesters over het wietprobleem. Het gedoogbeleid stond ter discussie. Doorgaan ermee? Verbieden? Of iets voor de achterdeur regelen. Wat dat laatste betreft zijn we in Nederland, het moet toch eigenlijk niet gekker worden, gek bezig. Je kunt frank en vrij de voordeur achter je dicht trekken met een forse joint in de knuist. Maar die wiet moet ook aangevoerd worden en via de achterdeur de shop binnenkomen, maar dat is verboden. Er wringt dus iets.

Vandaar dat de trouvaille van Van Gijzel, burgemeester van Eindhoven zo gek nog niet is. De gemeente Eindhoven gaat zelf wiet telen en die gecertificeerde stuff mag legaal de achterdeur in.

Het is nog een proef, maar mogelijk dat dit een oplossing biedt voor de spagaat waar Nederland zich in bevindt. Mogelijk ook dat dit een middel is om de extreme winsten die met de verbouw van dit spul verdiend worden uit te bannen. Gaat het via de gemeentelijke Plantsoendienst dan zal de prijs genormaliseerd worden . Dat is winst. Als dan in de slipstream van die maatregel ook de gevangenissen leger zullen worden, want 80% van de gevangenen zit daar drugsgerelateerd, dan wordt die winst verdubbeld. Kom daar in de tijd van de kredietcrisis maar eens om. Het moet toch niet veel gekker worden!


Deel dit artikel