Het landelijke lokaal

Geschreven door Progressief Woerden op 29 maart 2009

Over iets minder dan 4 weken vinden de landelijke parlementsverkiezingen plaats. Voor Progressief Woerden is dit een bijzonder moment.

Over iets minder dan 4 weken vinden de landelijke parlementsverkiezingen plaats. Voor Progressief Woerden is dit een bijzonder moment. Niet onze partij maar onze beide ouders doen nu hun best de meeste stemmen te winnen. Dat is geen eenvoudige positie voor Progressief Woerden. Aan de andere kant is het duidelijk dat wat landelijk speelt – wel of niet een linkse regering – slechts ten dele ook lokaal speelt.

Toch is het interessant ons eigen verkiezingsprogramma nog eens te leggen naast de programma’s van GroenLinks en Partij van de Arbeid. En dan blijkt er in ieder geval op lokaal niveau weinig licht te zitten tussen de 3 programma’s:

- We kiezen als PW voor kansen voor iedereen: oud en jong, gezond en chronisch ziek, blonde krullen en zwarte krullen, in een kleine kern en in een grote kern.

- Milieu en economie zijn ook voor PW belangrijke items: we zorgen voor voldoende en goede werkgelegenheid met behoud van ons Groene Hart.

- Participatie en sociale samenhang heeft een topprioriteit in onze gemeente: PW zorgt er voor dat de lokale overheid vooral op hoofdlijnen zijn kracht laat zien en daarnaast burgers en hun organisaties ondersteunt om de eigen rol volop vorm te laten krijgen.

Tegen deze achtergrond is het goed te vermelden dat onze partij de afgelopen maanden naast het reguliere raadswerk veel energie heeft gestoken in de ontwikkeling van een nieuw vergadermodel. Dat model is vooral bedoeld om de dialoog, het gesprek met de inwoners van onze gemeente beter mogelijk te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de besluitvorming binnen de gemeente veel sneller en beter verloopt. Daarnaast biedt dat model een extra stimulans aan de mensen die op het stadhuis werken om met nog minder regels en nog meer transparantie hun werk uit te voeren.

Volgende week is de begrotingsbehandeling. Dat is altijd een belangrijk moment in de politieke wereld. Dan krijg je helderheid op welke wijze voornemens van geld zullen worden voorzien – dus wanneer en hoe ze zullen worden uitgevoerd. Voor een partij die deel uitmaakt van het college is dit vooral een spannend moment. Want uiteindelijk zullen we als partij worden afgerekend op het feit of onze plannen zijn uitgevoerd en op welke wijze dat is gebeurd. Maar ook of dat binnen de afgesproken financiële kaders is gebeurd. Want potverteren, daar houden we niet van!

Yolan Koster

Fractievoorzitter Progressief Woerden


Deel dit artikel