Het is pompen of verzuipen

Geschreven door Wim van Geelen op 16 januari 2007

Iedereen kent het als prive-persoon of als organisatie: de tering naar de nering zetten. Wat er als het slijk der aarde in komt kan er in principe ook weer uit. Wordt er meer uitgegeven dan er aan inkomsten binnenkomt dan heb je als persoon, als gezin , als organisatie of als bedrijf een probleem.

De gemeente worstelt daar uiteraard ook mee. Soms zit het tegen. Die situatie deed zich enkele jaren geleden in Woerden voor. Op de langere termijn dreigden de uitgaven uit de rails te lopen. Ingrijpen was geboden. De Raad besloot dat alle uitgavenposten onder de loep gelegd moesten worden. Op voorhand werden er al bedragen als potentiële bezuinigingen ingeboekt. Geen sector zou de dans ontspringen, was het devies in 2003. Ook wat in het algemeen de zachte sector genoemd pleegt te worden niet. Dat laatste betekent dat ook de subsidies bekeken moesten worden. Kon daar de kaasschaaf gehanteerd worden of waren drastischer maatregelen op z’n plaats? Tot dat laatste werd na enkele debatten in commissie en Raad besloten. Debatten die met de nodige emoties gepaard gingen. Hoe kan het ook anders als “ze” aan je portemonnee komen! Debatten ook die door heel veel publiek werden bijgewoond. Het publiek had ook zo z'n inbreng want er werd ruimschoots gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. De toonzetting van de inspraak was ronduit negatief. Gelukkig was er Muzikaal nog iets anders aan de hand want bij één van de commissievergadering kwam Harmonie de Vriendschap met veel muzikaal geweld binnen marcheren. Muziek en het door de insprekers uitgesproken woord hadden niet het door hen gewenste effect. De bezuinigingsoperatie ging door. Dat gebeurde in het besef dat er best wat vraagtekens gezet konden worden bij het instrument subsidies. Ooit toegekend door de gemeente voor een toen zeker nobel doel, maar dat doel was allang niet meer actueel en het subsidiegeld werd in veel gevallen gewoon gebruikt om de verenigingskas den.te spekken. Voorbeelden? Neem het subsidie voor de Christelijke Vrouwenbond. Tientallen jaren geleden toegekend om de emancipatie te bevorderen. Nu nog nodig om dat doel te realiseren? Neem het subsidie voor de VrouwenAdviesCommissie voor de Woningbouw. Ooit toegekend om de gemeente te adviseren hoe woningen praktisch gezien het best gebouwd en ingericht zouden kunnen worden. Maar de gemeente bouwt al jaren niet meer, dat doen de woningbouwcorporaties. Moet de gemeente maar blijven doorgaan met de VAC te subsidiëren? Toegegeven dit zijn maar twee voorbeelden, maar ze gelden ook voor diverse andere verenigingen, die zich best behaaglijk voelden onder die klamme subsidiedeken. De vraag van zo net stellen is haar beantwoorden. De subsidiestroom werd dus sterk ingedamd. Dat gebeurde echter niet zonder meer. Er werden twee toezeggingen gedaan. De eerste was dat binnen enkele jaren bekeken zou worden of verenigingen door het afbouwen eerst en het afschaffen later van het subsidie zo in de problemen zouden komen dat hun voortbestaan ernstig in gevaar zou komen. De tweede toezegging was dat verenigingen wel subsidie zouden kunnen krijgen voor specifieke projecten. Neem de eerder geïntroduceerde Harmonie. De geldstroom van gemeente er naartoe droogde op, maar als de Harmonie een bepaald project zal gaan uitvoeren, b.v. een speciale uitvoering geven, dan is een gemeentelijk subsidie in de vorm van een eenmalig bedrag denkbaar om de uitvoering rond te krijgen. Voorwaarde is echter wel dat er een duidelijk herkenbare prestatie tegenover de gemeentelijke bijdrage moet staan Als de gemeente de gezondheidsprijs van RTV Utrecht en toegekend aan Stichting Woerden Actief!, Nordic Walking en de Buurtsport verdubbelt, dan komt dat geld uit dat potje. Ook in dit opzicht is de prestatie aanwijsbaar. Voor die projectsubsidies is voor 2007 op de begroting maar liefst . 50.000 uitgetrokken. Dan de sport. Ook de sportsubsidies worden afgebouwd. Maar wat velen niet zullen weten is dat de totale bijdrage die de gemeente aan de sport betaalt daarmee nauwelijks kleiner werd. De gemeente betaalt namelijk de velden, de sporthallen en een groot deel van de kosten van het zwembad in de vorm van indirecte subsidies. Een veelvoud van het bedrag dat de gemeente aan directe subsidies aan de sportverenigingen uitkeerde. Toen die directe subsidies werden afgebouwd werd er gelukkig niet gepiept en gemord, althans die geluiden bereikten ons als raadsleden niet. Tot voor enkele maanden geleden toen de Zwemclub Woerden bij fracties als die van PROGRESSIEF WOERDEN aan de bel trok. De vereniging dreigde kopje onder te gaan door een combinatie van factoren als hoge zwembadhuur, geen tot nauwelijks mogelijkheden om extra inkomsten te genereren en het wegvallen van het gemeentelijk subsidie. Maatregelen die de vereniging zich voorstelde om te nemen zoals het verhogen van de contributies, die met afstand ook de hoogste in de sport zijn, en het teruggeven van les-en wedstrijduren werken contraproductief moet gevreesd worden.

 

Tijd voor de fractie van PROGRESSIEF WOERDEN om op de ketting te springen. Het was pompen of verzuipen. Door middel van een aantal vragen werd het College uitgedaagd om

  1. te erkennen dat er een probleem ligt voor de zwemclub en dat het inderdaad een kwestie van pompen of verzuipen is;

  2. aan te geven of de herijking van het subsidiebeleid ook andere verenigingen in vergelijkbare problemen heeft gebracht

  3. zich als College bereid te verklaren om incidenteel een bedrag in de vereniging te pompen die de vereniging in staat zou stellen om dit jaar te overleven;

  4. structurele oplossingen te zoeken voor verenigingen die als gevolg van de herijkingoperatie van de gemeentelijke subsidies echt in de problemen geraakt zijn.

Wat dat laatste betreft antwoordde de voor de sport verantwoordelijk wethouder van der Heijde tijdens het eerste Rondetafelgesprek op 11 januari jl. dat dit naast de zwemclub hooguit nog een paar andere verenigingen zijn. De antwoorden op de overige vragen waren allemaal positief. De zwemclub is dus voor even gered en dat resultaat heeft de fractie toch binnengehaald. Jammer dat de Sportraad, waarvan een vertegenwoordiger sprekend ingevoerd werd in het Woerdens Nieuwsblad van 11 januari jl. zuur moest opmerken dat de actie van PROGRESSIEF WOERDEN struisvogelpolitiek is “opgevolgd door haantjesgedrag”. Bij zo’n opmerking kan je je in gemoede afvragen welk geestvernauwend middel men geslikt moet hebben om een dergelijke voorstelling van zaken te geven. Hier slaat de Woerdense Sportraad, ervan uitgaande dat de opvatting van die raad vertolkt werd in de krant, de plank helaas mis. De Woerdense Sportraad moet de belangen van alle vereniging behartigen. Dat dit in dit geval niet gebeurd is, is jammer maar moet niet gemaskeerd worden met tendentieuze opmerkingen vol hele en halve onwaarheden. Woerdens trots, één van de twee openbare zwembaden waarover Woerden beschikt. Hier het Batensteinbad, gefotografeerd op een zonnige januaridag. Door de week en overdag. Het is er niet druk. Maar de kosten lopen gewoon door. Of er nu veel of weinig badgasten zijn. Geen enkel zwembad kan zonder gemeentelijke steun overleven. Of het bad nu geprivatiseerd is of als gemeentelijke dienst functioneert. Hoe hoog het kaartje of de door de zwemverenigingen te betalen bijdrage ook is. Dat doet er wel iets toe om het exploitatietekort terug te dringen, maar lang niet alles. Commercieel interessant zal een zwembad nooit worden en dat is maar gelukkig ook.


Deel dit artikel