Groene Hart

Geschreven door Wim van Geelen op 23 maart 2008

Nu met Pasen een beeldverhaal. Na 31 keer moet dat kunnen! Onderwerp: “het Groene Hart”. Eerste paasdag de Ronde, langs ons huis dus dat levert fraai fotomateriaal op. De dag ervoor bezoek aan agrarische ondernemers die het Groene Hart beheren en ervan, in de goede zin van het woord!!!, profiteren.

Om met het laatste te beginnen. Kamperen bij de boer, wandelen in de polder, een workshop meemaken in een verbouwde boerenschuur, typisch streekeigen producten kopen. Het kan allemaal in het Groene Hart, in onze eigen gemeente Woerden. Het plattelandstoerisme is al door velen ontdekt. Elk jaar komen er meer mensen bij die de geneugten van het Groene Hart weten te vinden en te waarderen. Deze streekeigen vorm van toerisme is al door veel boeren ontdekt, die er een aparte bron van neveninkomsten aan hebben. Sommige boeren en boerinnen hebben die extra inkomsten hard nodig om te kunnen overleven. Anderen hebben het ook nodig, maar zien het ook als hobby. Zij vinden het leuk om stedelingen iets bij te brengen van wat hen bezighoudt. Maar het komt de ondernemers niet aanwaaien. Er moet duchtig geïnvesteerd worden wanneer je als ondernemer het toeristisch pad wil gaan bewandelen. Maar met geld alleen kom je er niet. Wel fijn als het op de plank ligt, maar er is meer nodig om succesvol ondernemer in het toerisme te willen worden. Productontwikkeling vergt ook opleiding, want alleen als professional houd je het hoofd boven water en dan is er nog de gemeente. Die moet conflicterende belangen met elkaar proberen te verzoenen en die moet de regels, die we met zijn allen hier, in Nederland en in Europa hebben afgesproken bewaken. En dan stuit je soms op problemen.

Een 7-tal raadsleden was daar onder aanvoering van D66-voorman Jaap van der Does, afgelopen paaszaterdag, 22 maart 2008, getuige van. Jaap had een excursie georganiseerd naar een drietal bedrijven in Kamerik die het toerisme als het ware omarmd hebben. De Beekhoeve, Oortjeshek en de Boerinn. Alle fracties waren op die even koude als mooie zaterdagmorgen present, met uitzondering van Inwonersbelangen. Inwoners wonen volgens die club kennelijk alleen maar in de kernen en niet op het platteland. Weinig kiezers waarschijnlijk, dus geen aandacht aan besteden, is kennelijk hun devies. Maar dit terzijde. Op naar de Beekhoeve. Een open venster op het gebied Kamerik/Kockengen. Weer een ander venster dat wel, dan dat tussen Woerden en Bodegraven. Minder controversieel, maar wel indrukwekkend open. Het deed ons als raadsleden wel pijn aan de oren om geconfronteerd te worden met een goed willende ondernemer die ettelijke keren het hoofd gestoten heeft tegen de dichte vensters op het Stadhuis. Gesprekken die niet vastgelegd werden, dus waar men altijd weer onderuit kon, mailtjes die niet beantwoord werden, procedures die in vaagheid ten onder gingen, een bouwvergunning die op het ene moment niet en op het andere moment plotseling weer wel noodzakelijk was, eisen die steeds maar opgeschroefd werden, bestuursdwang en onheldere regelgeving. Kortom een confrontatie met een overheid die op de rem stond, terwijl een radicaal andere houding meer passend geweest zou zijn. Dat verdient het Groene Hart niet. Ondanks dat is de Beekhoeve uitgegroeid tot een toeristische attractie van formaat, waar het goed toeven is en waar een uitstekend evenwicht bereikt is tussen agrarische bedrijfsvoering en toeristische attracties.

De eigenaren van camping Het Oortjeshek hadden meer medewerking van de kant van de gemeente ondervonden en dat gold ook voor De Boerinn.

Alle drie hadden de agrarische ondernemers gemeen dat de promotie van het Groene Hart bij hen in goede handen was.

De dag erna werd er ook het nodige aan promotie gedaan. De Ronde van het Groene Hart stond op de agenda en die ronde werd de hele dag door SBS6 op de buis gebracht. Wat een promotie! Geweldig. Ook in persoonlijk opzicht. Waar maak je het mee dat je je eigen woning op de TV ziet? De ronde denderde namelijk ook langs de Utrechtsestraatweg.

Ronduit jammer dan door een monsterverbond tussen Inwonersbelangen en het CDA, met de ChristenUnie en de VVD in de bezemwagen, de positie van Woerden als finishplaats in de waagschaal is gezet. Zoetermeer is in het gat gesprongen en daar zal de ronde in 2010 dus eindigen. Mijn fractie zal op 27 maart tijdens het zogeheten maartoverleg, de aanloop tot de begrotingsbehandeling in oktober a.s., een initiatiefvoorstel indienen om te bereiken dat Woerden alternerend met Zoetermeer toch finishplaats blijft.


Deel dit artikel