Goed nieuws voor de jeugdzorg

Geschreven door Loes Ypma op 11 november 2013

Het is goed nieuws dat er 150 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de jeugdzorg, waar gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor zijn. Dat is hard nodig om kinderen met bijvoorbeeld psychiatrische problemen of gezinnen die opvoedproblemen hebben de juiste zorg te kunnen bieden.

De Partij van de Arbeid wil problemen in de toekomst eerder signaleren en deskundige hulp op school en in het gezin goed organiseren met professionals die het vertrouwen krijgen. Dat moet natuurlijk wel onder de juiste randvoorwaarden. Daarom hebben we gevraagd voor voldoende budget voor de gemeenten.

Er bleek een gat te zitten tussen berekeningen van gemeenten en die van het ministerie. Het geld dat nodig is voor de medebehandeling van bijvoorbeeld ‘ouders’ in relatie tot de problematiek van het kind was niet meegenomen in het budget. Die fout kwam in gesprekken tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan het licht en is gecorrigeerd door staatssecretaris Martin van Rijn.

Met voldoende budget kunnen gemeenten doen wat nodig is: jeugd- en gezinshulp beter organiseren, passend bij de behoefte en mogelijkheden van ouders en kinderen, dichtbij en met een gericht plan.


Deel dit artikel