Goed dat kleine scholen open kunnen blijven!

Geschreven door Loes Ypma op 31 juli 2013

De Partij van de Arbeid vindt dat kleine scholen van onschatbare waarde zijn en dat in krimpgebieden sterke kleine scholen kunnen blijven bestaan.

Ik ben daarom blij dat staatssecretaris Dekker het advies van de Onderwijsraad om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten naast zich heeft neergelegd.

Ieder kind heeft recht op goed basisonderwijs, dicht bij huis. Per regio is de situatie verschillend; soms gaat het om de laatste school in een dorp, elders staan een christelijke en openbare school naast elkaar.

De laatst overgebleven school in een dorp moet zo veel mogelijk overeind blijven en scholen van verschillende levensbeschouwelijke of religieuze visie moeten geprikkeld worden om samen te werken. De huidige bekostiging (kleine scholentoeslag) belemmert namelijk de samenwerking tussen scholen, omdat het voordeliger is om autonoom te blijven en de concurrerende school te laten sluiten.

Het is van belang dat scholen geprikkeld worden om samen te werken, maar ook voldoende budget hebben om de laatste (samenwerkings)school in een dorp open te houden. Een bekostiging op basis van de bevolkingsdichtheid en een premie op samenwerking werken volgens de PvdA het best. Het is tot slot goed dat het kabinet de belemmeringen die samenwerking tegengaan aanpakt door de fusietoets te versoepelen voor scholen met weinig leerlingen.


Deel dit artikel