Gesprek over Ferm Werk weer snel terug naar de inhoud alsjeblieft!

Geschreven door Jelle IJpma op 30 april 2015

Discussies over Ferm Werk gingen afgelopen periode even vooral over de financiën. Wij willen het weer snel hebben over de manier waarop Ferm Werk met de Woerdenaren omgaat, die op Ferm werk zijn aangewezen. Maar we zullen wel het bedrijf en de financiën weer op orde moeten brengen.

Raadsbehandeling begroting 2015

In april bespraken we in de gemeenteraad de begroting 2015 van Ferm Werk, waar ongeveer 530 Woerdenaren met bijstand en 220 Woerdenaren met een arbeidsbeperking mee te maken hebben. De begroting was ongeveer vier maanden te laat en Ferm Werk kost € 780.000 meer dan wij in onze gemeentebegroting 2015 hadden verwacht. Geen wonder dus dat er forse kritiek op de begroting was en op de DVO, de dienstverleningsoverkomst, de afspraken die Ferm Werk heeft gemaakt over wat ze in 2015 voor de gemeente Woerden en de inwoners van Woerden doen. De hele gemeenteraad wil afspraken over het op tijd leveren van de begroting. De hele raad wil ook dat we het tekort op de begroting terug gaan brengen. En gelukkig zijn we het er in Woerden ook over eens over hoe we dat tekort willen terugdringen. Er moeten minder mensen een beroep doen op een uitkering.

Minder mensen bij Ferm Werk, maar op goede manier. 

Dat willen we in Woerden vooral doen door mensen die nu een uitkering hebben weer aan het werk te helpen. Samen met  bedrijven willen we mensen weer aan het werk helpen, of aan een opleiding naar werk. En mensen die niet kunnen werken moeten ondersteund worden bij het vinden van andere activiteiten. Ferm Werk zelf wil ook bezuinigen door “streng te zijn aan de poort”, minder mensen toe te laten tot een uitkering. Maar gelukkig vindt de hele gemeenteraad van Woerden dat we nu al streng en rechtvaardig genoeg zijn. Dat willen we blijven, maar we worden niet strenger. 80% van de mensen die zich nu melden bij de poort van Ferm Werk wordt verwezen naar werkgevers, uitzendbureaus of opleidingen, of naar WoerdenWijzer als ze zorg nodig hebben. Progressief Woerden heeft in de raad om veel aandacht gevraagd voor juist deze mensen. Want mensen melden zich niet voor niets bij Ferm Werk.  

Blijven investeren in vernieuwing

Gelukkig is er in de gemeenteraad best overeenstemming over hoe we met Ferm Werk om willen gaan.  Nu accepteren we tekorten en we nemen een paar jaar om de tekorten terug te dringen. Progressief Woerden gaat daar wat verder in dan andere partijen. Want we willen nu blijven investeren in vernieuwing. Nieuwe projecten moeten voor meer werk en betere toeleiding naar werk leiden. Projecten van Ferm Werk met andere bedrijven en opleidingen samen. De financiën van Ferm Werk zijn belangrijk. Maar veel belangrijker is dat Ferm doet wat het moet doen: op een goede manier mensen verder helpen, aan werk of aan andere activiteiten. Het geld is dan niet meer dan een randvoorwaarde.  En als we de mensen weten te motiveren, dan gaan het vanzelf minder kosten.


Deel dit artikel