Geen vergoeding leerlingenvervoer om geloof.

Geschreven door Loes Ypma op 12 december 2012

Gemeenten zouden alleen nog verplicht moeten worden om leerlingenvervoer te betalen voor leerlingen met een handicap. Nu zijn zij nog verplicht dit ook te doen voor leerlingen die vanwege hun geloof naar een andere school willen. Deze regels moeten worden aangepast, want geloof is een keuze en een handicap niet. Ouders kunnen dan nog steeds kiezen naar welke school ze hun kinderen willen laten gaan, maar dit hoeft niet meer gesubsidieerd te worden door de gemeente. Ik heb de staatssecretaris van Onderwijs verzocht om de regels aan te passen.

Gemeenten kunnen er wel voor kiezen om leerlingenvervoer te blijven subsidiëren. Op dit moment is de gemeente echter nog verplicht dit te betalen. Gemeenteraden zijn het hier vaak niet mee eens, maar die verliezen dit voor de rechter. Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om meer te doen met het budget dat voor leerlingenvervoer beschikbaar is. Het gaat jaarlijks om 10 miljoen euro en 6.000 kinderen die hier gebruik van maken vanwege de godsdienstig verlangde richting.

Er zijn voorbeelden van gemeenten die door de krimp hun school in de eigen gemeente moeten sluiten, maar tegelijkertijd veel geld kwijt zijn aan leerlingenvervoer. Daarom heb ik vragen gesteld en wil ik hierover in debat met de staatssecretaris. Met de VVD samen is er een Kamermeerderheid om de regeling te wijzigen.

Aanleiding voor de vragen is het bericht in Binnenlands Bestuur dat de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat in een motie, die werd aangenomen met de grootst mogelijke meerderheid, heeft uitgesproken dat hij niet langer wil opdraaien voor de kosten van het vervoer van 32 leerlingen met een reformatorische achtergrond naar scholen in Emmeloord en Kampen. Deze kinderen reizen dagelijks een uur heen en een uur terug terwijl er ook een christelijke school in het dorp is. Ook de lokale CDA-fractie vindt dat de vrijheid van onderwijs niet wordt aangetast als de gemeente van ouders vraagt om de kosten zelf te betalen.

De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft er in deze tijd van vele pijnlijke bezuinigingen moeite mee dat ze jaarlijks 47.000 euro moet besteden aan leerlingenvervoer. Dit geld kan ook gestoken worden in de verbinding tussen het (passend) onderwijs, jeugdzorg en de wijk. Op deze manier kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en opgelost, doordat kinderen, buurtbewoners, familieleden, leraren en sportcoaches onderling betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jeugdigen.

In het debat met de staatssecretaris van Onderwijs zal ik vragen of hij bereid is om de regelgeving aan te passen, zodat leerlingenvervoer dat enkel plaatsvindt op levensbeschouwelijke gronden voortaan geheel voor rekening van de ouders geschiedt, tenzij de gemeente dit anders wil regelen. Het budget dat hiervoor beschikbaar is, moet natuurlijk wel naar de gemeenten blijven gaan en bij voorkeur ingezet worden voor het versterken van de verbinding tussen scholen, jeugdzorg en de wijk.


Deel dit artikel