Even te veel

Geschreven door Wim van Geelen op 15 augustus 2008

“Even te veel”. Ooit maakte ik de afspraak om per 14 dagen een column te maken.

Tot nu toe heb ik me daaraan gehouden en vandaag is het mijn beurt weer, maar het is wat te veel. Door m’n rug gegaan en nauwelijks in staat om heel even stil achter m’n PC te zitten. Maar beloftes maken schuld. Vandaar weer een column, maar een hele korte dit keer. Komt overigens goed uit want in politiek Woerden gebeurt er tijdens het zomerreces bar weinig. Stilte voor de storm? Je weet dat maar nooit. Vermeldenswaardig is wel dat we een nieuwe wethouder krijgen.

Vanavond, maandag 1 september, zal die nieuwe meneer worden gepresenteerd. En laat ik me daar toch verschreven hebben! Donderdagavond jl. kregen de coalitiefracties, PROGRESSIEF WOERDEN en de ChristenUnie, de gelegenheid om met de man kennis te maken, maar we moesten wel een slot op de mond houden tot vanavond. Naam, afkomst en ervaring moesten nog even geheim blijven. Man of vrouw eigenlijk ook, maar je verschrijft je zo en dan is het toch jammer dat de sekseverdeling, die binnen het College weer van merendeel vrouw naar merendeel man is overgeslagen, als we in het eerste geval de burgemeester, ook een man, even niet meetellen.

Maar wat het verklappen van het geslacht betreft geen man over boord, want de column verschijnt volgens afspraak pas als de persconferentie achter de rug is.

Vandaar dat ik ook een fotootje kan laten zien van onze nieuwe wethouder, die overigens tot donderdag 20.00 uur moet wachten om zekerheid te krijgen of hij het werkelijk wordt. Dan is er namelijk de raadsvergadering waarin als enig punt “verkiezing nieuwe wethouder” op de agenda staat.

Donderdag jl. had mijn fractie de primeur en konden we kennis maken met de nieuwe man, die Bert Westerink heet, meester in de rechten en 57 jaar is en over een dijk van een bestuurlijke ervaring beschikt. Net 28 geworden werd hij wethouder in zijn Universiteitsstad, Groningen, om dat 10 jaar te blijven. Daarna begon hij een eigen adviesbureau met juridische control en risicomanagement als de core-business. De politiek liet hem echter niet los en niet lang geleden bezweek hij voor het verzoek vanuit de CDA-wethouderspoule om een tijdje Delfzijl mede te gaan besturen. De afloop moet bekend zijn, want niemand overleeft de slangenkuil die Delfzijl heet. En nu dan Woerden. De kennismakingsbijeenkomst, waaraan Ron en ik deelnamen namens PW, verliep plezierig. De vele vragen, te beginnen met die naar zijn motief om in Woerden aan de slag te gaan, werden adequaat beantwoord. De laatste vraag was ook wel interessant. Chris van Iersel vroeg namens de CU naar de religieuze achtergrond van onze nieuwe man. Die bleek Nederlands gereformeerd te zijn. In onze kring zal lang niet iedereen in staat zijn die denominatie te duiden. Maar als art. 31 als term valt dan zullen dat er wellicht meer zijn. In de politiek waren de art.31-ers de steunpilaren van het GPV, dat al weer ruim 10 jaar geleden opging in, ja wel, de ChristenUnie. Het is maar dat de lezer het weet.

Ron en ik spraken op verzoek van CDA-fractievoorzitter Bernard de Jong uit dat de fractie van PROGRESSIEF WOERDEN de kandidatuur van Bert Westerink zal gaan steunen. Nu het om een man gaat zal de SGP dat ook doen en niet zoals bij Loes tegenstemmen. Diezelfde Cor van Tuijl van de SGP heb ik recentelijk nog even vermanend moeten toespreken. In het Mededelingenblad van de SGP had hij namelijk geschreven dat PROGRESSIEF WOERDEN het vertrouwen in wethouder Annet van der Woude had opgezegd. Maar dat is niet zo. Laat ik die mythe nou eens en voor altijd de wereld uithelpen. Yolan heeft tijdens een bijeenkomst van het College met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen desgevraagd alleen maar gezegd dat het vertouwen in wethouder Annet heel dun was. Dat betrokkene daar dan weer uit afleidt dat er van geen vertrouwen meer sprake is, is helemaal voor eigen rekening. Maar het deed de waarheid van toen lichtelijk geweld aan.


Deel dit artikel