Een brug te ver

Geschreven door Marieke van Noort op 19 september 2020

Door te kiezen voor investeringen in een dure brug moet er hard worden gesneden in het sociaal domein en gaan alle inwoners veel meer belasting betalen. Voor Progressief Woerden is dit echt een brug te ver. Lees hier de spreektekst van fractievoorzitter Marieke van Noort tijdens de behandeling op de politieke avond op 17 september. Het hele voorstel zal op 24 september in de raad komen. Wij zullen er alles aan doen om de raad op andere gedachten te brengen maar in ieder geval hopen we nog iets te redden van armoede- en participatiebeleid.

Progressief Woerden heeft grote moeite met de voorstellen in de strategische heroriëntatie. Het college lijkt te zijn blijven hangen in de situatie van voor de corona-crisis, want doet voorstellen voor enorme investeringen in infrastructuur, waar je dagelijks kan zien dat de verkeersdruk flink is afgenomen door de economische crisis en de toename van het thuiswerken. Tegelijkertijd snijdt het college onbesuisd in het domein werk en inkomen en voorzieningen voor de meest kwetsbare Woerdenaren, terwijl de crisis ervoor zorgt dat meer Woerdenaren werkloos raken, en de crisis juist de kwetsbare mensen al zo ontzettend hard raakt. Bovendien wordt de financiële positie van de gemeente er bepaald niet rooskleurig op. Ik zal deze beschouwing verder toelichten.

Te beginnen bij werk en inkomen: de nieuwe koers in het participatiebeleid betekent dat we stoppen met inzetten op mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. We gooien de investeringen die al zijn gedaan in de projecten Basis Arbeidsmarkt en Ferm Wijzer weg. Mensen die geholpen zouden gaan worden om stap voor stap met steeds meer vertrouwen in eigen talent bij te dragen aan de samenleving moeten nu maar opgevangen worden door Woerden Wijzer, die hier nauwelijks extra capaciteit voor gaat krijgen. De kronkelredenering van het college hierover hebben we kunnen lezen in de reactie op het schrijven van de participatieraad en op onze technische vragen. Vraag die overblijft: het is toch gek dat we blijkbaar in staat zijn om dezelfde koers te varen zonder deze projecten, waarom heeft het college dan ooit Ferm Wijzer en Basis Arbeidsmarkt aan de raad aangeraden?

De declaratieregeling wordt versoberd en het armoedebeleid gereduceerd tot het minimum, ook de inzet op het terugdringen van armoede onder kinderen. En dat terwijl armoede door corona toeneemt. Hoe verhoudt dat zich tot de aangenomen motie over het ontzien van minima? En wat vinden andere fracties die deze motie indienden onder aanvoering van CU/SGP daarvan?

Het college vertelde bij monde van wethouder Bolderdijk dat alle voorgestelde investeringen noodzakelijk zijn. Echter, de grootste investering, de Rembrandtbrug van 21 miljoen euro is absoluut niet noodzakelijk en legt een enorme last op de toekomst. Want de schuldenpositie van de gemeente verslechtert met name door deze investering. Waar een schuldenquote tot 130% door de VNG acceptabel wordt geacht, en het stoplicht vanaf 150% op rood staat, laat dit college ‘m verder oplopen tot maar liefst 175% in 2024. Alleen als we vervolgens tot 2030 nergens meer in investeren loopt ie terug tot 150% in 2030. En dat terwijl het college ervoor kiest om risico-arme investeringen (zoals het politiebureau) buiten beschouwing te laten.

Naast dat het college door de Rembrandtbrug toekomstige colleges opzadelt met géén investeringsruimte, geeft het college toekomstige bestuurders met de brug ook een begrotingslast van ruim 1,5 miljoen. Want dat zijn de kosten die jaar na jaar gemaakt zullen moeten worden voor rente, aflossing en onderhoud bij elkaar. Bij het niet aanleggen van de Rembrandtbrug daalt de schuldenquote ineens met 10%.

Van andere, met name de coalitiefracties, vragen we een reactie op deze beschouwing. Hoe zien zij de financiële situatie van de gemeente? En het gebrek aan investeringsruimte in de toekomst?

Progressief Woerden is van plan drie amendementen voor te bereiden.

In één amendement zullen we laten zien hoe de keuzes sociaal en financieel solide gemaakt kunnen worden, onder andere door de Rembrandtbrug te schrappen.

In een tweede amendement zullen we de bezuingingen op het armoedebeleid terugdraaien.

In een derde amendement maken we andere keuzes in het participatiebeleid.


Deel dit artikel