De Woningmarkt losgetrokken?!

Geschreven door Wim van Geelen op 15 februari 2013

HET politieke onderwerp van de afgelopen week was met afstand natuurlijk de woningmarkt. Na veel vijven en zessen kwam er met behulp van oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP (hoe heette dat in het Frans ook weer: bien d’étonner d’éesemble?) een akkoord uit de bus. Een woonakkoord zo gezegd. Dat zou de woningmarkt los moeten trekken. Maar gebeurt dat ook en wat is de prijs die de coalitie hiervoor moet betalen? Voor Loes Ypma is dit akkoord zuur, maar wat heeft dat nou met wonen en de woningmarkt te maken? Het antwoord ligt in het bovenstaande besloten: dat heeft de SGP met z’n tweetjes toch maar weer binnengehaald. GroenLinks, virtueel ook met z’n tweetjes, had het nakijken.

Maar eerst het wonen. Er ligt een akkoord. Over het positieve effect voor de woningmarkt wordt in politiek en media natuurlijk verschillend gedacht. De hoofdredactionele commentaren in respectievelijk Trouw “perfect is het bepaald niet, maar dit akkoord helpt de woningmarkt wel vooruit”en de NRC “de vastgelopen woningmarkt wordt zo niet losgerukt”, zijn hiervoor illustratief.

Maar je kan ook anders tegen het akkoord aan kijken en dan is het winst wat de klok slaat. Eén: er is eindelijk duidelijkheid. Duidelijkheid voor de starters op de woningmarkt die nou weten hoe ver hun hypothecaire polsstok reikt, voor de woningbouwverenigingen, die iets minder hard “genaaid” zullen worden, voor de aannemers via de BTW-verlaging en de huurders, die minder meer huurverhoging moeten gaan betalen. Twee: het democratisch proces heeft aan waarde gewonen. Geen dichtgetimmerde regeerakkoorden meer die minder dan de helft van de Kamer buitenspel zette, maar steeds wisselende meerderheden. Het wordt weer spannend in de Kamer. Een Kamer die er meer toedoet.

Voor Woerden wordt het ook spannend. De politiek hier houdt zich deze maand bezig met de starterlening. Het CDA heeft een motie in de achterzak om Woerden te bewegen die starterlening in te voeren. Het Kabinet heeft in het kader van het Akkoord maar liefst €30 miljoen extra uitgetrokken. Volgens berichten uit de media loopt het bij de Vereniging Eigen Huis storm. Honderden starters willen weten wat dit voor hen betekent. Laat Woerden hen in de kou staan?

Het College heeft in een Raadsinformatiebrief de Raad laten weten negatief te staan tegen deze mogelijkheid. De VVD fractie is het daar roerend mee eens. De andere fracties in de Raad, behalve natuurlkijk het CDA dat voor is, hebben het achterste van hun tong nog niet laten zien. Dat gebeurt op maandag 25 februari a.s. in de uitloopvergadering van de commissie Ruimte.  Voorafgaande daaraan vergadert de fractie van Progressief Woerden over de vraag of er ja dan wel nee tegen het invoeren van de starterlening gezegd moet worden. Wordt het een ja dan moet er wel dekking voor gezocht worden. Het kost de gemeente geld en dat is er even niet. Of toch wel?

De druiven zijn zuur voor onze Loes. Zij maakt zich er sterk voor om het religieus geïnspireerde leerlingenvervoer, het vervoer van leerlingen naar reformatorische of naar op islamitische leest geschoeide scholen,  door de ouders zelf te laten betalen. Nu doet de gemeente dat nog en dat drukt onevenredig zwaar op het budget van de gemeenten, aldus de VNG. Loes kan rekenen op een meerderheid. De motie zal dus wel aangenomen worden. Maar zal ‘ie  ook worden uitgevoerd door dit Kabinet.

Waarschijnlijk niet, want dat is de prijs die het voor de SGP-steun zal moeten betalen. De SGP bedong dat het aangekondigde overleg over het leerlingenvervoer deze periode niet  het Woonakkoord mocht doorkruisen.  Het overleg werd dus uitgesteld. Of dit uitstel ook afstel zal beteken zal de toekomst uitwijzen. SGP-voorman Van der Staay bezweerde dat er geen wisselgeld is afgesproken. Maar dit zou niet zijn eerste leugentje zijn waarop de SGP’ er betrapt is. Er is dus nog hoop voor Loes en dan maar te hopen dat die hoop niet ijdel zal zijn.


Deel dit artikel