De fractie kwam naar u toe dit jaar

Geschreven door Progressief Woerden op 25 december 2019

In de laatste Woerdense Courant van dit jaar blikken alle fractievoorzitters terug op het afgelopen jaar. Marieke van Noort, fractievoorzitter Progressief Woerden gebruikt de gelegenheid om iedereen te bedanken waar we in 2019 langs zijn geweest om kennis te maken en veel van te leren. En meteen een oproepje voor anderen om zich hier ook voor aan te te melden.

Afgelopen jaar heeft de fractie van Progressief Woerden in èn buiten het stadhuis gestreden voor een groen en sociaal Woerden. Iedere maand laten we ons inspireren in een bezoek aan een organisatie: K'77, de Bijn, voormalig Babylon over jongerencultuur, Philadelphia en de OR van het Antonius over zorg, Edessa Torino en de politie over veiligheid, wijkplatform Molenvliet en het dorpshuis Harmelen over inwonersparticipatie, het NIO en het inloophuis Leven met kanker over vrijwilligers, Het Veenweide InnovatieCentrum en Zero Waste over duurzaamheid en De Kievit over natuureducatie.

Hartelijk bedankt allemaal! 

Wilt u ons in 2020 op bezoek? Info@progressiefwoerden.nl


Deel dit artikel