De Blauwe Meije

Geschreven door Wim van Geelen op 16 augustus 2011

Om het Groene Hart leefbaar te houden en beleefbaar te maken zijn initiatieven nodig. Want mensen moeten gestimuleerd worden om verantwoord kennis te maken met het gebied. De sprong in het diepe die Rebecca de Boer en Juerd van der Burg verleden jaar maakten in de Meije is zo’n initiatief. Zij kochten de Blauwe Meije 300 aan en vestigden zich daar met hun “Free Heart Organisatiebureau”, dat in 2008 is opgericht. Zij wilden wat verbouwingen doen en parkeerplaatsen aanleggen en dan daar aan de slag met symposia, congressen en workshops. Maar zij worden gestalkt. Buitengewoon vervelend. Er is iemand die hen het leven zuur maakt. Die dit fraaie initiatief de nek wil omdraaien. Haatmails worden verzonden, anoniem uiteraard. Alhoewel… onder de mailtjes staat de naam the observer.

De observer. Waar zijn we die naam meer tegengekomen? Natuurlijk! De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.

Bij menig Woerdenaar gleed vlak voor de verkiezingsdag een brief in de bus die een felle aanval bevatte op de wethouders van Progressief Woerden, Johan Strik en Loes Ypma. Hun daden werden tot wandaden gebombardeerd en de lezers van het epistel werd vooral aangeraden niet op Progressief Woerden te stemmen. Onbekend is natuurlijk hoeveel potentiële stemmers hierdoor afgeschrikt werden, maar dat die oproep effect heeft gehad staat vast.

Er is na deze schandelijke actie natuurlijk overleg geweest met de burgemeester en de politie. Hun standpunt was dat het pas zin had om achter de observer aan te gaan als wij van PW een idee hadden wie daar achter zat. In de loop van dat jaar zijn wij op zoek gegaan en dachten voor 80% beet te hebben. Maar als fractie vonden wij dat niet genoeg.

Over nu naar De Blauwe Meije, die zoals gezegd heel veel last heeft van de observer. De Blauwe Meije is aangekocht voor wonen en werken en het doel is een recreatief/cultureel informatiepunt te zijn, een gelegenheid voor het houden van workshops en het organiseren van kleine meetings/trainingen.

Tevens worden er 4 x per jaar exposities van kunst/foto’s gehouden. Degene van wie ze de opstallen kochten deed hetzelfde en met veel succes. Het voozrag in een grote behoefte.

Het aantrekkelijke van de huidige opzet is dat de bedrijfsvoering absoluut kleinschalig en duurzaam is, want rust wordt als een product beschouwd. En daar is in het Groene Hart bepaald een markt voor.

Om hun doel te realiseren moet er verbouwd worden en moeten er parkeerplaatsen worden aangelegd. Daar zijn vergunningen voor nodig en dan komt de observer weer om de hoek kijken. Want er is iemand uit de buurt, waarvan later bleek dat die de observer is, die heel frequent naar de gemeente belt om verhaal te halen, die zienswijze op zienswijze produceert en er alles aan doet om medeondertekenaars te werven. Buurtbewoners worden bestookt met brieven om hem in zijn strijd tegen te steunen. Dat lukt hem, want hij spiegelt de argeloze buurtbewoners voor dat er op dit adres een soort mini-Walibi gevestigd zal worden. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin, maar de cultureel/ recreatieve ondernemers constateren wel dat vergunningverlening heel stroef verloopt.

Zo moet de hooimijt omgebouwd worden tot info- en ontvangstruimte. De aanvraag daartoe ligt er al vanaf april 2010.

Er is inmiddels aangifte gedaan tegen de stalker met zijn haatmails. De vorige eigenaar heeft dat trouwens ook gedaan. De politie heeft dat, na enige aarzeling, actief opgepakt.  Via het ip-adres is de identiteit van de observer bekend. Daar geen misverstand over. Toen viel wat op. Stijl en woordgebruik van de haatmails en van DE brief, die PW zo in de wielen reed, hebben opmerkelijke overeenkomsten.

Wat nog opmerkelijker is, is dat de persoon in kwestie in het verleden een hoog oplopend conflict heeft gehad met de toenmalige wethouder RO. Wie dat was? Wel nu, Johan Strik. De anonieme brief was dus niets anders dan een wraakoefening.

Mijn conclusie is dat wij als Progressief Woerden (bestuur en fractie) het er niet bij moeten laten zitten en tot actie moeten overgaan.

Duidelijk is dat deze kwestie prominent zal figureren op de agenda van de eerstvolgende fractievergadering.


Deel dit artikel