De begroting 2014 werpt haar schaduw vooruit in de Voorjaarsnota

Geschreven door Progressief Woerden op 15 juli 2013

Tijdens het debat over de Voorjaarsnota, dit jaar eind mei, leggen de verschillende fracties hun ei. Hoe moet de begroting voor het volgend jaar eruit zien? De bijdrage van fractievoorzitter Rinus Tersteeg van Progressief Woerden laat zich in een paar alinea's als volgt samenvatten.

Rinus begon met een kleine terugblik en constateerde daarin dat het College goed op koers ligt. Er is het nodige gebeurd. Vak met goed gevolg, soms met achteraf ene kater, zoals met het parkeren. De tarieven zijn niet kostendekkend en er moest fors afgeboekt worden op de parkeergarage.

Ook het noordelijk deel van de westelijke randweg is niet gerealiseerd, maar daar kan PW uitstekend mee leven.

Veel waardering uitte Rinus voor het orde zijn van de begroting. Ook de transparantie van programmabegroting en jaarrekening werd geroemd.

Dan de piketpalen voor de nieuwe begroeting. veel wensen zijn er niet wat Progressief Woerden betreft, wat niet wegneemt dat er op enkele zaken accenten gelegd kunnen worden. Dat geldt in de visie van de fractie voor Het Nieuwe Werkbedrijf.  Rinus: ",et de komst van HNW maken wij ons gereed voor de toekomst".

De lijn die het College ingezet heeft wat betreft de bedrijventerreinen kan de goedkeuring van de fractie krijgen. Dus eerst herstructureren en dan kijken of er nog een behoefte aan extra ruimte ligt. Rinus neme het in dit geval vervelend dat de Woerdense Ondernemers Kring ondanks herhaald ernaar vragen wegert om open kaart te soepen. Er wordt van die kant wel geroepen om extra terreinen, maar de onderbouwing van die behoefte krijgt het College, laat staan de Raad niet te zien.

Wat de zorg betreft merkte Rinus op dat de eerste stappen op weg naar de decentralisatie zijn gezet. Met "Woerden Wijzer" is de fractie content en dat geldt ook voor de kanteling, die geleid heeft tot minder WMO-uitgaven.

Dat in Harmelen overeenstemming bereikt is over Dezibel , dat de fractie daarover verheugd is behoeft geen toelichting. Dat laatste geldt niet voor Woerden als relatief veilige gemeente. Om dat te bereiken is de nodige inspanning van met name de politie nodig. Dat dit toch maar is gelukt verdient volgens de fractie en Rinus vertolkte die opvatting, alle lof.

Rinus eindigde zijn bijdrage met enkele kanttekeningen te plaatsen bij besturen. Waar liggen de kansen en de bedreigingen?

Puntsgewijs:

  1. tegen de stroom in, wankel evenwicht op de markt, maar toch nieuwbouw realiseren op verschillende plekken (Snel en Polanen, de 7 gevels (Hoge Woerd), oog voor starters. .... en passant is ook het Minkema gerealiseerd);
  2. van doen naar regisseren is op tal van dossiers de aanpak geweest, .... misschien wordt de volgende stap co- creeeren, samen ontwikkelen en doen, dat moet de inzet zijn voor de volgende periode;. PW heeft op die weg al een eerste stap gezet met het Wereldcafe over de zorg (24 juni);
  3. parkeergarage als tijdbom onschadelijk gemaakt
  4. daar waar bezuinigingen knelden met partijen naar zo goed mogelijke oplossingen gezocht en gevonden. Geaccepteerd systeem tariefstelling voor sportverenigingen;  met bieb, kunst & cultuur nadere afspraken
  5. duurzaamheid; bijv. zonnepanelen op stadhuis en zwembad, scheiding afval bevorderen
  6. samenwerken; op allerlei vlak; promotie Groene Hart, samenwerking met andere gemeenten, in het bijzonder  Oudewater;
  7. ambtelijke organisatie vernieuwen

Deel dit artikel