Dankjewel Paul

Geschreven door Progressief Woerden op 17 september 2020

Progressief Woerden nam op 16 september tijdens een hybride algemene ledenvergadering (live en online) afscheid van Paul Glissenaar. Paul was jarenlang voorzitter van Progressief Woerden. Partij en fractie waarderen hem om zijn pragmatische no-nonsense stijl van voorzitten. Paul was groot voorstander van progressieve samenwerking van de lokale PvdA en GroenLinks. Onder zijn voorzitterschap is het goed gelukt het progressieve geluid in de raad en samenleving te laten horen. Ook heeft hij zich ingespannen om de fractie en bestuur van Progressief Woerden te verjongen en vernieuwen. Het aantreden van zijn opvolger, Julia van Winden, is daarmee ook een prachtige afsluiting van zijn voorzitterschap. Uiteraard blijft Paul verbonden en we hopen hem ook vaak bij onze campagnes tegen te komen.

Lees hieronder de tekst die Julia van Winden uitsprak bij zijn afscheid.

Allereerst bedankt! Bedankt dat je zoveel jaren voorzitter hebt willen zijn van Progressief Woerden, en dat je vanavond nog een keertje – de aller- allerlaatste keer – wilt voorzitten voor ons, omdat ik er helaas niet fysiek bij mag zijn omdat ik verkouden ben.

We wisten niet meer goed wanneer je was begonnen, best lang geleden dus. Wim dacht dat je in 2013, het stokje overgenomen hebt van Fred Mossink. Je dacht zelf 2010, en waarschijnlijk klopt dat wel, want toen ik begon actief te worden voor de partij was jij al voorzitter en dat was in 2011. 10 jaar, dat is een mooie tijd. In elk geval voor velen ben je onlosmakelijk verbonden aan Progressief Woerden. Dank je voor de lange continuiteit die je geboden hebt terwijl andere dingen veranderden. 

Je werkt in de Geestelijke Gezondheidszorg in Den Haag maar ook binnen Woerden heb je je altijd vrijwillig ingezet voor de maatschappij. Zo was begin jaren tachtig betrokken bij de oprichting van jongerencentrum Babylon, het huidige prodium Bredius. En eerder ben je ook voorzitter geweest van GroenLinks. Je bent altijd een groot voorstander geweest van de samenwerking van GroenLinks en de partij van de Arbeid, zonder je te willen bezig houden met bloedgroepen. Heel pragmatisch dus, doelgericht en no-nonsense. Zo leidde je dus ook de vergaderingen, duidelijk en best strak, terwijl je wel iedereen de ruimte gaf, met daarna altijd wel tijd om even gezellig bij te praten. 

Ook de fractie vond het altijd prettig als je aanschoof want je had een nuchtere kijk op de zaken, en dat deed je regelmatig en je hield zo verbinding tussen bestuur en de fractie. 

In voorbereiding op de verkiezingen zat je meestal graag in de kandidatencomissie, je vond het leuk om gesprekken te voeren met mensen en te kijken naar hun kwaliteiten.  Je was ook heel trouw met de campagnes, deed je altijd mee met jasje aan de straat op, langs de deuren! Je maakte makkelijk contact.  Je zette je ook altijd enorm in voor anderen die zich inzetten voor de partij. Zo ben je heel lang druk in de weer geweest om te zorgen dat ook Wim van Geelen, die jarenlang onvermoeibaar raadslid en penningmeester van Progressief Woerden is geweest, ook het koninklijke lintje kreeg die hij verdiende. En je zorgde er altijd voor dat iedereen die helaas afscheid nam als raadslid, wethouder of bestuurslid, goed in het zonnetje werd gezet. Een enkele keer zat je vast in de trein, maar dat maakte je dan altijd dubbel en dwars weer goed.

Je was ook groot voorstander van vernieuwing en verjonging van de partij, en ik denk dat dat heel goed gelukt is. En als jij aftreed als voorzitter en ik het stokje overneem, dan zijn dan komen we nog een stapje verder met die verjonging.  

En natuurlijk ben je ook nu nog steeds bezig met je in te zetten voor Woerden, want je ben voorzitter van het wijkplatform Staatslieden en bestuurslid en vergunninghouder voor Podium Bredius. 

Paul, we zullen je missen als voorzitter, kom vooral nog langs en blijf gezellig actief lid.


Deel dit artikel