Daar sta je dan met je goeie gedrag.

Geschreven door Wim van Geelen op 27 april 2013

Daar sta je dan. De fameuze beginregel van het op grote schaal gewraakt Kroningslied. Daar sta je dan. Als lulletje rozenwater? Als je iets niet van ZKH kan zeggen dan dat. Maar je staat wel te kijk voor een miljard mensen of daaromtrent, dinsdag a.s. op Koningsdag. Daar sta je dan. Hans Schmidt zal dat de laatste weken ook wel een aantal malen gedacht hebben.

Na  fantastisch verlopen jaren in Woerden, waar hij door velen op handen werd gedragen, nu uitgekotst door velen in Meerssen. Hans is daar aan de slag als interim. Vol ambities.  Hij wilde dat interim er af hebben, maar heeft zich nu teruggetrokken uit de sollicitatieprocedure voor nieuwe burgemeester daar. Verstandig, want hij gaat daar over de tong. Daar sta je dan met je goeie gedrag.

Verstandig ook, want was zijn gedrag wel zo goed in Meerssen? Uitgebreide artikelen hebben er gestaan in de NRC en afgelopen donderdag in Vrij Nederland en daaruit komt naar voren dat  de rol van Hans niet zo fraai is geweest. Waar gaat het om?

De affaire zal iedere lezer wel zo’n beetje bekend zijn. Tijdens het carnaval zou de onderkoning van Meerssen, wethouder Jo DeJong een vrouwelijke ambtenaar een tongzoen hebben verkocht. Laat nou die vrouw de zuster zijn van de VVD-fractievoorzitter en laat de VVD in het recente verleden nou een hooglopende ruzie met Jo DeJong’s eigen partij, uiteraard Partij JoDejong (PDJ) genaamd, hebben gehad over het centrumplan-Meerssen. Te duur vond Jo, niet doen dus en dat was tegen het zere been van de VVD en het CDA, die het plan koste wat kost wilden doorvoeren.  Belangenverstrengeling was daaraan niet vreemd, zoals in het VN-artikel overtuigend wordt aangetoond.

Strikt juridisch geredeneerd is een tongzoen verkrachting. Het tegen iemands zin binnendringen van het lichaam. Maar dan moet er wel aangifte gedaan worden en dan moeten getuigen het gezien hebben.

De vrouw in kwestie wilde geen aangifte doen. Toch werd er aangifte gedaan. Driemaal raden door wie?  Door Hans Schmidt! Toen hij van het voorval hoorde nam Hans het direct hoog op. Hans die goed de weg weet in juridisch Nederland belde met het Openbaar Ministerie. Hij deed dat om de mogelijkheid van aangifte te onderzoeken. Hij hoort dan in het bewuste telefoontje het OM ook zonder aangifte van “het slachtoffer” tot vervolging kan overgaan.

Op dat moment had DeJong, met die mogelijkheid geconfronteerd, zegt brave borstenman Hans de keuze. Of er zou een onderzoek worden gestart dat veel publiciteit zou genereren of hij zou de eer aan zichzelf kunnen houden. Hij koos, zegt Hans, voor het eerste. Dat het mogelijk niet zo’n vaart zou lopen wilde er bij Hans niet in. Gek toch. Een paar kilometers verder, in Heerlen, resideert zijn collega. Ooit als wethouder van Nijmegen betrapt op een handeling in een fietsenhok, die ik kiesheidshalve niet nader omschrijf. Maar zeker andere koek dan een tongzoen. Dat stond promotie echter niet in de weg.

Jo deed de keuze waar Hans ‘m voor stelde overigens pas nadat Hans voor de tv camera’s publiekelijk had verklaard dat hij eerder vrouwen had lastig gevallen. Dat zou blijken uit een anonieme schriftuur, maar volgens Hans bevestigd door vrouwelijke ambtenaren. Voor dagblad De Limburger en vooral voor het nationaal Volkempfinden, de Telegraaf, is dit nieuws  gefundenes Fressen. Zij slaan wild om zich heen. Jo de Tong, zoals hij in het nationale hetzeblad wordt genoemd, is aangeschoten wild. De Raad  verklaart unaniem hem niet meer te pruimen.

De rest, een geheime raadsvergadering, bandopnames van die vergadering die in het ongerede zijn geraakt, Jo’s zelfmoord, het aftreden van alle wethouders en het besluit van Hans om niet te solliciteren naar het burgemeesterschap van Meerssen, is geschiedenis.

Daar sta je dan, Hans in afwachting van het rapport dat onze nationale crisismanager Mans, een voorganger als burgemeester van Meerssen en huidig dorpsgenoot, aan het schrijven is. Of je gedrag goed geweest is of niet, zal dan blijken.

Ik vermoed dat er een paar harde noten gekraakt zullen worden in jouw richting. Maar troost je: binnenkort heb je weer alle tijd voor Tom. Hou het veilig!, om ons nationale Kroningslied nogmaals te citeren.

 


Deel dit artikel