Coffeeshop De Steeg

Geschreven door Wim van Geelen op 7 december 2011

Coffeeshop de Steeg. Wijlen mijn moeder waarschuwde me er al in m’n jeugd voor. Nee niet voor dit etablissement natuurlijk, want dat was er nog niet. Haar devies was: mijd de steegjes. In het bijzonder de Zeven Steegjes. Toen in Utrecht een begrip. Daar streden criminaliteit en gezelligheid met elkaar om de voorrang. Elk jaar was er een groot straatfeest. Beroemd èn berucht in het Utrecht van de vijftiger jaren.
Ik kwam er dus nooit, want “heb het niet in je donder om daarheen te gaan”. Het is me altijd bijgebleven. Of het nu de plaats de Steeg in Gelderland is of een andere smalle en meestal doodlopend straatje getoond met de naam “steeg”. Mij zul je er niet vinden.

Dat veranderde afgelopen zaterdag op slag. De Raad was namelijk uitgenodigd om naar De Steeg in Woerden te komen. Als die naam in Woerden valt hebben we het niet over iets in Woerdens binnenstad, maar over de enige heuse coffeeshop hier.

De Steeg is al sinds tien jaar gevestigd op de T-kruising richting Nieuwerbrug en Zegveld.

Na heel veel heen en weer gepraat in de politiek en daarbuiten werd er door Woerdens vroede vaderen begin dezer eeuw vergunning gegeven. Enkele uren voordat vliegtuigen zich in het World Trade Centre boorden kon aldaar de champagne ontkurkt worden. Dat staat althans op de website van De Steeg te lezen, maar wellicht dat er op dat moment ook iets anders genuttigd werd. Wie zal het zeggen!?

De tent functioneert al sinds 2001 op die plek en eerlijk is eerlijk: wat weinigen toen voor mogelijk gehouden hadden is gebeurd. Geen overlast. Daar is iedereen, van wijkagent tot locatiedirecteur ener HAVO/VWO-instelling, van jeugdwerker tot lokaal politicus, van burgemeester tot officier van Justitie het over eens. Dat werd nog eens bevestigd in een evaluatierapport, dat in november in de raadscommissie Middelen besproken werd.

Natuurlijk zijn er altijd kritische geluiden over de coffeeshop te horen. Voor zover ze hier klinken komen ze meestal uit CDA- en ChristenUnie/SGP-kring.

Reden om er, ondanks de moederlijke waarschuwingen van eertijds, eens een kijkje te nemen.

Aanleiding was de uitnodiging van de eigenaar aan de Raad. Ongetwijfeld had hij op een grotere belangstelling gerekend, dan de zes raadsleden die de uitnodiging met beide handen hadden aanvaard. Maar tel je zegeningen: alle fracties waren vertegenwoordigd, uitgezonderd de ChristenUnie/SGP.

Dat was jammer, want ze hebben nu het college gemist van eigenaar de Bruin over de in’s en out’s van het gedoogbeleid. Voor zover ik kan beoordelen was het een integer verhaal van een bevlogen ondernemer die er alles aan deed om aan de voordeur brandschoon te blijven, zelfs te innoveren. Maar door de kwalijke kanten van dat beleid aan de achterdeur moest hij toch zaken doen die hij (en velen met hem) graag anders geregeld zouden willen zien.

Het innoveren heeft overigens betrekking op het ontwikkelen van een cannabiskit, waarmee de samenstelling van de joint tot op de zoveelste microgram nauwkeurig kan worden bepaald.

Geen overbodige luxe, want iedereen weet dat de werkzame stoffen in de joint steeds sterker worden. Met alle gevaren voor de volksgezondheid van dien. Gevaren die de Bruin overigens vooral ziet in de straathandel. Daar wordt geen controle uitgeoefend en daar wordt de stepping stone theorie bewaarheid.

Niet bij hem dus in De Steeg. Hard drugs zijn er niet te vinden. Kom daar in het modale Woerdense café maar eens om, zoals ook een enkel raadslid uit eigen ondervinding wist te melden.

De Bruin was het in zijn ontmoeting met de raadsleden deze zaterdagmorgen vooral te doen om respect te verwerven. Respect dat de modale horeca-uitbater in Woerden wel heeft. Hij niet. Vreemd want laten we wel wezen, wat is nou het verschil tussen een geaccepteerde drug als de alcohol en de drugs die hij aan zijn klanten slijt?

Ik zou zo maar de stelling aan durven dat de maatschappelijke schade veroorzaakt door alcohol groter is. Hopelijk wordt dat ooit eens wetenschappelijk bewezen.

Gebeurt dat dan kan de droom van de Bruin bewaarheid worden om zijn coffeeshop om te bouwen tot een heuse cannabistro. Een soort van MacDonalds, maar dan zonder hamburgers en ander volksgezondheidsbedreigend voedsel.


Deel dit artikel