Cannabistro

Geschreven door Wim van Geelen op 26 oktober 2008

“In Van Dale kom je het begrip niet tegen, maar in de Woerdense Raad wel”. Cannabistro. Cannabistro?

“In Van Dale kom je het begrip niet tegen, maar in de Woerdense Raad wel”. Cannabistro. Cannabistro?

Jawel, een samentrekking van bistro en cannabis of zeg maar gewoon “wiet”. De coffeeshop dus. Onze allereigenste coffeeshop met de toevoeging bistro, omdat men daar met een menukaart gaat werken. Daarop prijken niet alleen de namen van de verschillende hasjsoorten, maar op die kaart kunnen de klanten ook precies bekijken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van het gebruik van die geestverruimende middelen. En bonuspunt van deze columnist. Onze coffeeshop bestaat al een kleine 10 jaar in Woerden. Voor wie het niet weet, voor wie er nooit is geweest: het etablissement bevindt zich pal tegen de brug aan die ligt over de Greft op de T-kruising van de wegen naar Rietveld/ Nieuwerbrug en Zegveld. Tien jaar geleden deed de coffeeshop in de Woerdense gemeenteraad de nodige stof opwaaien. Verdovende middelen waren toch gewoon verboden, daar brandde je als gemeente toch je vingers niet aan? Aan de andere kant moest ook geconstateerd worden dat Woerden vele honderden gebruikers telde, die aangewezen waren op tal van dealers en dealertjes, die slapend rijk werden door de verkoop van soms ondeugdelijke middelen, die bovendien nog schadelijk waren voor de gezondheid ook. Uiteindelijk was een meerderheid van de Raad voor een gedoogsituatie. De coffeeshop kon er komen en de shop kwam er. Na 10 jaar is het goed de balans op te maken. Heeft de coffeeshop gebracht wat “we” ervan verwachtten? Wat verwachtten “we” er eigenlijk van? Goede vraag, want dat hangt natuurlijk af van de positie die men in het spel rond de coffeeshop inneemt. Als gebruiker moet het antwoord volmondig ja zijn. Constante aanvoer, goede kwaliteit, controle bij de deur door de shopkeeper en binnen en buiten een stevige controle van Het Gezag en absoluut geen harddrugs in de buurt. Weer een bonuspunt! Voor de buurt is het de vraag of de coffeeshop overlast oplevert en voor de politiek is het even wennen. Eigenlijk mag een coffeeshop niet, want drugs om het even of het om hard- of om softdrugs gaat, zijn verboden. Gedogen mag, maar dan kom je toch in een spagaat terecht. De voordeur kun je met softdrugs uit, maar er moet zoal in elke winkel voorraad zijn. Die komt via de achterdeur binnen en dat is in feite verboden. Maar bij 500 gram voorraad in de shop knijpen we de overheidsoogjes even dicht.

In de evaluatie van het gemeentelijk drugsbeleid stond de alcoholverslaving bovenaan. De alcoholproblematiek is bij jongeren van groter gewicht dan die van de softdrugs. Als het om het eerste gaat dan hoeven we alleen maar te denken aan zaken als bingedrinking, doorgaan tot je er laveloos bij neervalt, keetzuipen en indrinken om de ernst van de problematiek te begrijpen. Als gemeente kun je daar niet veel aan doen. Behalve voorlichting geven. Daar wordt in Woerden veel aandacht aan geschonken en dat gebeurt in aansprekende vormen. Maar of het helpt? Nadeel van de evaluatie zoals die op de raadstafels lag was dat de evaluatie vooral beschrijvend was. Cijfers ontbraken, zodat trends zich niet aftekenenden. In de bijdrage die namens de PW fractie werd uitgesproken werd daar de vinger op gelegd. Om kritiek, terechte, kritiek voor te zijn dat dergelijk onderzoek een veelvoud zou kosten van de financiële middelen die nu aan voorlichting zijn besteed, wezen wij op landelijke gegevens. Die zijn er wel en die zijn ook met enig passen en meten voor de situatie in Woerden toepasbaar. Aan de coffeeshop werd in het Evaluatieverslag een klein paragraafje besteed. Het ging goed. Wel maakte de fractie zich boos om de suggestieve tekst in die paragraaf, die afgesloten werd met de constatering dat, citaat: “ de ervaringen met de coffeeshop niet negatief zijn. Er zijn weinig klachten en de eigenaar houdt zich aan de regelgeving”. Niet negatief is positief, vonden en vinden wij als PW. Zeg dat dan ook!!! Maar een dergelijke formulering gaat voor het CDA en de CDA-wethouder kennelijk te ver. Jammer. Een gemiste kans.

Binnenkort komt de coffeeshop weer terug in de Raad, want de eigenaar heeft een verzoek ingediend om uitbreiding van de openingsuren.De coffeeshop zou niet om 16.00 uur, zoals nu, haar deuren moeten openen, maar al om 10.00 uur. Eigenaar Leo de Bruin denkt op die manier de clientèle beter over de dag te kunnen spreiden wat veel drukte en de bijbehorende verkeersbewegingen kan doen verminderen. Sprekend ingevoerd in het AD/GH verklaarde burgemeester Hans Schmidt zeer onlangs nog dat hij voor de openbare orde geen ernstige bezwaren zag. “Het is er, voorzover ik dat kan nagaan, best rustig”. Maar er zijn natuurlijk ook andere aspecten in het geding. Eén daarvan is het coalitieakkoord dat de status quo met betrekking tot dit etablissement gehandhaafd wil zien. Toen in het debat rond de Evaluatienota Verslavingsbeleid van de kant van PROGRESSIEF WOERDEN positieve dingen over de coffeeshop gezegd werden, was CDA-fractievoorzitter Bernard de Jong er als de gesmeerde bliksem bij om daaraan te herinneren. Het antwoord van ons was dat niet alle afspraken uit het coalitieakkoord in beton gegoten zijn. Markant voorbeeld is natuurlijk de PW love baby, de Woerdenpas. Die staat in het coalitieakkoord, maar werd net zo gemakkelijk geschrapt. Op de keper beschouwt zo gek nog niet, want natuurlijk moet je rekening houden met ontwikkelingen in de 4 jaar die aanleiding kunnen geven tot aanpassen, bijstellen of domweg schrappen.

Wanneer het onderwerp “uitbreiding openingstijden de Steeg” op de raadsagenda zal worden gezet en dat zal niet lang meer op zich laten wachten, dan zal het er om gaan spannen. Dan gaat het in de Raad weer ergens over.


Deel dit artikel