Bom op Inwonersbelangen

Geschreven door Wim van Geelen op 1 september 2013

Het nieuws afgelopen vrijdagavond sloeg als een bom in. Ruzie in de tent bij Inwonersbelangen en dat zo pal voor de verkiezingen.

Zou dat er wat mee te maken hebben, was de eerste gedachte. Gauw maar even het persbericht tot me nemen.

Uit dat persbericht kwam naar voren dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de fractie van Inwonersbelangen en het bestuur. Reden voor de fractie om en bloc uit de partij te stappen. Als je unaniem met z’n vijven tot een dergelijk verstrekkend besluit komt moet er wel wat ergs aan de hand zijn. Het blijkt inderdaad gerelateerd te zijn aan de a.s. raadsverkiezingen. Kern van het conflict is dat er afspraken gemaakt waren binnen Inwonersbelangen om op een bepaalde manier de lijst samen te stellen, maar dat die afspraken door het bestuur met de voeten waren getreden. De fractie was van oordeel dat de oude cultuur van persoonlijk opportunisme, nepotisme en ad hoc beleid weer de kop opstaken. Daar werd de vinger op gelegd, maar tevergeefs. De zaak escaleerde binnen Inwonersbelangen en er ontstond een onwerkbare situatie tussen fractie en bestuur met de al gememoreerde vertrouwensbreuk tot gevolg. Nog snel raadpleegde de fractie de leden en kwam toen tot de slotsom dat het quintet raadsleden in het belang van de 4000 kiezers maar uit de partij moesten stappen. Aldus geschiedde met als gevolg dat er vanaf 1 september, vandaag dus, geen fractie Inwonersbelangen in de Raad van Woerden actief is.

Maar de vijf gaan door, nu als “de onafhankelijken”. In de reacties van individuele raadsleden als Jos van Riet, Jaap van der Does en Ruud Mees klonk mededogen met de vijf. Jos liet via de mail weten het onbeschrijfelijk jammer te vinden en het niet te snappen dat een goed en keihard werkende fractie door het bestuur aan de kant gezet is. Laat het geluid van Inwonersbelangen niet verstommen, zei Jos nog. Ik meldde fractieleider Elias Bom dat ik me wel in het emotionele verhaal van Jos kon vinden en voegde eraan toe : “ben overigens wel benieuwd naar de zienswijze van het bestuur. Wie zijn dat trouwens?”

Wat het laatste betreft hoefde ik maar op de website van Inwonersbelangen te kijken om te weten wie deel uit maakte van het bestuur. Tot mijn verrassing is Hendrie van Assem, de voorganger van Elias Bom als fractievoorzitter van Inwonersbelangen, ook bestuurslid. Na zijn terugtreden uit de Raad in 2010 direct na de Collegevorming, heb ik Hendrie niet meer gezien. Wel wat van ‘m gelezen als columnist van de Woerdense Courant, maar het afgelopen jaar was hij er weer.

Prominent aanwezig op de publieke tribune bij raads- en commissievergaderingen. Zou hij weer ambities hebben, gaat het dan door je heen.

In het persbericht werd zijn naam niet genoemd, maar in het AD/GH van gisteren, 31 augustus, weer wel. Volgens die krant heeft het bestuur in zijn wijsheid het besluit genomen Hendrie als lijsttrekker aan te wijzen. Dat is niet gebeurd via de gebruikelijke weg, een stemming op de ledenvergadering, maar via het stemmen per post. Een slinkse wijze van handelen van dat bestuur.

De zienswijze van het bestuur werd bij monde van vicevoorzitter Kees Weerelts vertolkt. Kees meldde dat de besluitvorming rond de kandidatenlijst nog niet is afgerond. Tot die tijd is het dus een interne aangelegenheid. Maar de bom is gebarsten, dus de verklaring van Kees is wat te kort door de bocht. De kloof tussen bestuur en fractie is met het persbericht onoverbrugbaar.

Het resultaat is dat er twee partijen aan de komende raadsverkiezingen gaan deelnemen die pretenderen door en voor de inwoners te zijn. De ene partij geleid door Elias Bom, de andere door Hendrie van Assem. Laatstgenoemde kan zijn gram halen. Hij denkt dat Elias hem een kunstje geflikt heeft door in 2010 de poten onder zijn wethouderszetel vandaan gezaagd te hebben. Dat laatste is overigens een broodje aap verhaal. Het waren de vertegenwoordigers van andere fracties die Hendrie als bestuurder van deze mooie stad niet zagen zitten. Gevolg daarvan is geweest dat Inwonersbelangen ingeruild werd voor Progressief Woerden en de rest is geschiedenis.

Dat bij de komende verkiezingen rekeningen vereffend gaan worden was al duidelijk bij de lijst-van der Does. Daar dook ineens de naam van Chris van Iersel op. In de jaren negentig en het eerste deel van het decennium dat daarop volgde het boegbeeld van de ChristenUnie. Chris is ook een tijdje nestor van de Raad geweest en dat word je pas als je langer dan wie ook in de Raad zit.

In 2010 wilde de ChristenUnie vernieuwing. Begrijpelijk dat men hem toen niet op een verkiesbare plaats wilde zetten, zo heb ik uit zeer welingelichte bron begrepen. Chris droop gedesillusioneerd af, maar probeert nu als tweede man op de lijst-van der Does zijn gram te halen. Hij zal zeker wat potentiële kiezers van de ChristenUnie verleiden om op hem te stemmen.


Deel dit artikel