Bid- en dankdagen voor gewas en arbeid

Geschreven door Wim van Geelen op 8 februari 2010

” Op 2 januari 2007 bij het schrijven van de eerste column werden er een stuk of 75 in het vooruitzicht gesteld tot de verkiezingen van 2010. Aan die belofte is woord gehouden. Tijd om even te stoppen dus”. Wat de verkiezingen in petto hebben weet natuurlijk geen mens. Mocht het zo worden dat de nummer 4 op de lijst van Progressief Woerden gekozen wordt dan gaat vanaf die week een nieuw serie columns van start. Maar dat is voor later zorg. Even de laatste afmaken met daarin 1 onderwerp

Onderwerp van deze voorlopig laatste column zijn de Bid- en Dankdagen, die de Woerdense raad niet onbewogen laten. Sterker nog, die leiden tot het verschuiven van als heilig gehouden aanvangstijdstippen van vergaderingen.

Bid- en Dankdag. Altijd op een woensdag. De biddag in maart, de dankdag in november. Tijdens de biddag wordt er in bepaalde kerken gebeden voor gewas en arbeid en de dankdag is er om te gedenken dat het gewas heeft gedijt en dat de arbeid vrucht heeft gedragen, om het maar eens gedragen te formuleren. Altijd op woensdag en een dienst die om 19.30 uur begint. Tot zo ver niks aan de hand. Iedereen, burgers of leden van de Raad moet zelf uitmaken of hij of zij zo’n dienst bijwoont of niet. Sommige raadsleden met name die uit de kring van het CDA, de ChristenUnie en de SGP gaan ter kerke. Het zij hen gegund. Maar……! Anders wordt het als vergaderingen van commissie of Raad daarvoor moeten worden verschoven. Dat is de laatste tijd aan de hand in Woerden. Commissievergaderingen die in plaats van 20.00 uur om 21.00 uur beginnen en een speciale raadsvergadering op 10 maart a.s. De laatste vergadering van de Raad in oude samenstelling. Valt precies samen met de Biddag, dus wordt er niet begonnen op het gebruikelijke tijdstip van 20.00 uur, maar om 21.0 uur. Nu extra vervelend, omdat er afscheid genomen zal worden van niet hergekozenen of van raadsleden die er na 1 periode zelf de brui aan zullen geven , er dus speeches gehouden zullen worden en er publiek van buiten, soms van ver buiten Woerden zal komen. Dat wordt dus nachtwerk en dat alles om enkele raadsleden te plezieren. Je kan natuurlijk ook andersom redeneren. Je gaat naar de kerk en dan kom je gewoon wat later op de vergadering. Ik begrijp niet waarom er anno 2010 nog dit soort afspraken gemaakt worden. Los van de praktische bezwaren vind ik dergelijke afspraken ook in strijd met de scheiding tussen Kerk en Staat. Dat is het principiële bezwaar en dat weegt nog zwaarder dan de praktische bezwaren van te laat beginnen, iets niet af kunnen maken en het publiek geen dienst bewijzen met zo’n wisselend aanvangstijdstip. Daar heb ik moeite mee, want er komt bij dat er ook met twee maten gemeten wordt. Stel je hebt als fractie een moslimlid in je midden en die is gewend 5 x daags te bidden en zich strikt aan de Ramadan te houden. Nu valt het avondgebed in vergadertijd en met het einde van de Ramadan is dat ook het geval. Zouden we dan bereid zijn om ter wille van het moslimlid met de vergadertijden te rommelen? De vraag stellen is haar beantwoorden. Althans ik denk dat het antwoord “nee” zal zijn. Zeker weten doe ik het niet, want die situatie heeft zich nog niet voorgedaan. Mijn punt is dat als er voortaan geen rekening meer gehouden wordt met bid- en dankdagen bij raads- en commissievergaderingen je dan van het probleem af bent. Ik heb dat probleem voorgelegd aan wethouder Groeneweg. Diens antwoord wil ik de lezer van deze laatste column niet onthouden. Groeneweg dixit: “ Ik heb geen bezwaren om het een uur te verzetten als ik iemand (w.o. mezelf) een plezier kan doen zolang het anderen niet bijzondere overlast bezorgt. Ik vind jouw kanttekeningen bij het voorstel om het een uurtje te verplaatsen net zo relevant als die van degenen die verzocht hebben de vergadering een uurtje op te schorten. Daarom: gewoon je punt inbrengen en het er met elkaar over hebben”.

Het punt is ingebracht, dat is bij deze geschied. We hebben het er dus met elkaar over gehad. Een compromis, b.v. een half uurtje later beginnen, zit er niet in. Scheiding van kerk en staat is mij dierbaar. Vandaar de eis aan de nieuwe Raad: stop daarmee, want anders begeeft u zich op een hellend vlak. Punt uit. Discussie gesloten. Laatste column afgerond daarmee.


Deel dit artikel