Bezuinigen, met verstand en gemengd met wat emoties

Geschreven door Progressief Woerden op 30 mei 2011

Twee dagen geleden publiceerde Loes Ypma, als wethouder o.m. verantwoordelijk voor Sociale Zaken en alles wat daarmee samenhangt haar weblog. Strekking van haar betoog was dat de speerpunten van Progressief Woerden tot nu toe toch redelijk overeind gehouden zijn in het bezuinigingsgeweld. Woensdag a.s. zal blijken hoe de Algemene Ledenvergadering van Progressief Woerden dit ervaart. Op voorhand wil fractielid Gerard van der Lit wel een paar zaken kwijt. De bijdrage van Loes is overigens te vinden in het archief (nr.20) en in de agenda, item ALV d.d. 1juni 2011.

De discussie over de bezuinigingen spitst zich toe op de WMO,de  OZB en de Randweg. Daar komt nog wat kruimelwerk om de hoek kijken gebaseerd op emotie.

Met het laatste beginnend, het zogenaamde kruimelwerk zegt vaak wel iets over de (be)leefbaarheid van een gemeentelijke woonomgeving. Zeker als je dit ziet in het licht van de totalen waar het om gaat. Mijn voorkeur is om niet alleen naar het financiële component te kijken, maar ook naar het maatschappelijke component. Als we dit in de discussie kunnen betrekken zal het makelijker zijn om een aantal ogenschijnlijke zaken overeind te houden.

Van de westelijke randweg ben ik geen voorstander. Dit is algemeen bekend. De reden is geen emotionele, maar gebaseerd op de harde cijfers. Echter ook hier speelt een maatschappelijk belang. Een halve randweg lijkt mij ruim voldoende om aan het laatste tegemoet te komen.

Dan de OZB in relatie met de WMO. Dubbel genaaid houdt beter zei mijn moeder vroeger al. De minder bedeelde in onze samenleving wonen vaak in woningen die zich aan de onderkant van de OZB heffing bevinden. Een verhoging van deze belasting zal in harde euro’s voor die groep in de praktijk wel meevallen. Voor de groep beter bedeelden in duurdere woningen zullen een hogere bijdrage aan euro’s moeten bijdragen aan het in balans brengen van de totale begroting. Als wij als Progressief Woerden uit willen gaan van: de sterkste schouders de zwaarste lasten, kunnen we niet de rekening via de bezuinigingen van de WMO zwaarder laten wegen dan het ontzien van de OZB verhoging. Iets anders kan ik er echt niet van maken.

Mijn conclusie is: stevig inzetten op een OZB verhoging, hoger dan inflatieniveau, maximaal een halve westelijke randweg en behoud van een aantal kleine voorzieningen. Dan blijft Woerden voor diegene die niet de keuze hebben naar een andere gemeente te verhuizen door hun persoonlijke omstandigheden ook een prettige gemeente om in te wonen.

Ten slotte: ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar het zou zo maar kunnen dat diegene die afhankelijk zijn van gemeentelijke/ WMO bijdragen juist diegene zijn die veel plezier aan bijvoorbeeld een volière beleven. De beter bedeelden gaan liever naar Avifauna en betalen graag 15 euro om er een paar vreemde vogels te zien onder het genot van een kop koffie van € 4,50 met appeltaart. Ook ik heb soms wel eens “last” van emoties.


Deel dit artikel