Bezuinigen met een sociaal randje

Geschreven door Progressief Woerden op 15 oktober 2011

Het weer wordt frisser en soms is het zelfs al guur. Dat komt aardig overeen met het economisch klimaat. Het vertrouwen is niet groot. Of het nu gaat om werkgelegenheid, de positie van de banken, de groei van de economie. Alles staat op oranje of rood. Dat geldt ook voor de gemeente Woerden. Om de begroting sluitend te krijgen moet de broekriem worden aangehaald. Zo wordt meer dan ooit bezuinigd op ambtelijke medewerkers. Ook subsidies gaan omlaag. Gevolg is dat de gemeente minder kan doen en zaken meer aan het initiatief van de bewoners zelf overlaat.

Dat kan je verschraling noemen. Je kan ook zeggen dat hierdoor de OZB tot nu toe niet omhoog is gegaan. En bewoners kunnen dan zelf bepalen of ze zich willen inzetten voor initiatieven als volière en de beiaardier.

Belangrijker vind ik hoe de gemeente omgaat met de mensen die onze meeste aandacht vragen. Zo wordt door het Rijk bezuinigd op de sociale werkplaats en worden de middelen voor reïntegratie gehalveerd. De gemeente heeft hiervoor structureel een miljoen extra vrijgemaakt om dit niet te laten vastlopen. Zo kunnen we blijven kijken naar de kracht van onze inwoners; wat kan iemand nog wél in plaats van niet meer. We schrijven geen mensen af, maar kijken hoe ze mee kunnen doen naar vermogen.

Als het gaat om huishoudelijke hulp en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, is afgesproken dat daar niet te zeer op bezuinigd wordt. Wel word gekeken hoe de zorg daar terecht komt waar die het hardste nodig is. Ook hier geldt dat we uitgaan van wat mensen nog zelf kunnen. Op deze manier wordt de groei in de uitgaven omgebogen.

En ben je dan klaar als gemeente; als de uitgaven en inkomsten in balans zijn? Het antwoord is nee. We willen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven investeren om de toekomst aan te kunnen. Een bruisende binnenstad die veel bezoekers trekt, zorgt voor werk bij de winkels, de horeca, etc. Om dezelfde redenen wordt ook geïnvesteerd in het opknappen van bedrijven terreinen, de herinrichting van het stationsgebied, de haven, de aanleg en verbetering van fietspaden, in duurzaamheid, nieuwe schoolgebouwen, etc. etc.

Dus bescherming voor hen die dat nodig hebben en duurzaam investeren in de toekomst waar dat mogelijk is. Dat is de agenda van Progressief Woerden. Daar kunt u op rekenen.

Rinus Tersteeg

Vz fractie Progressief Woerden


Deel dit artikel