Bestemmingsplan Binnenstad volgens woordvoerder José van Engelen

Geschreven door Progressief Woerden op 4 juli 2009

De totstandkoming van het bestemmingsplan Binnenstad is een zorgvuldig en langdurig proces geweest. Het loopt al sinds 2002 en het lijkt alsof het tijden in de lade heeft gelegen en er nu uitgehaald is. Er is echter gewacht tot het meest tactische moment waarbij er in de dynamiek van de binnenstad op dit moment een soort natuurlijke pauze vast te stellen is. Er is een hoop gebeurd sinds 2002 waarbij de ontwikkelingen van Hoochwoert, het Corporatiehotel en het voormalig garagebedrijf van Vliet aan het Plantsoen het meest in het oog springen. Door de ontwikkelingen op het Defensieterrein moest dit stuk uit het bestemmingplan Binnenstad gehaald worden om opnieuw gedefinieerd te worden in het bestemmingsplan Defensieterrein, waarover de raad later een besluit zal nemen. Het bestemmingsplan Binnenstad, dat weer is opgepakt in 2008, moest verder aangepast worden voor de ligplaats van de romeinse boot.

Een aparte plaats in dit bestemmingsplanverhaal is er voor de oude Wilheminaschool aan de Torenwal. Hierbij heeft de stichting Hugo Kotenstein ingesproken en als PROGRESSIEF WOERDEN denken wij dat zij hebben gesproken namens velen die geen verstand hebben van de ontwikkelingen zoals in dit bestemmingsplan zijn voorzien.

PW steunt de visie van de Stichting Hugo Kotenstein als het gaat om de positieve ontwikkeling in de binnenstad ten aanzien van de kwaliteit van nieuwbouwplannen. Ook wij vinden dat er voor de opzet en architectuur meer aandacht is, zoals zichtbaar in Hoochwoert waarbij Hugo Kotenstein het heeft over “acceptabele architectuur”. Ook locaties bij de molen en op de van Oudheusdenstraat hoek Meulmansweg zijn mooie gebouwen geworden.

Laat ook op deze locatie iets moois ontstaan en let vooral niet op inpassing in de huidige bebouwing: Dit is niet echt mogelijk, gezien het flatgebouw dat in de bocht van de Torenwal lelijk staat te zijn.

Wij steunen de Stichting Hugo Kotenstein en wijzen op het Structuur-en beeldkwaliteitsplan waarin opgenomen is dat de nieuwe bebouwing niet boven de historische basishoogte mag uitsteken. Omdat er geen oude rechten meer kunnen zijn in het kader van vorige bestemmingsplanprocedures verzoekt de fractie van PW, net als de Stichting Hugo Kotenstein, de oorspronkelijke maten van 2002/2003 weer op de plankaart te zetten en roept de wethouder op de visuele kwaliteit van deze unieke locatie te bewaken.

 

Ook de watertoren neemt in dit verhaal een aparte plaats in:

De toren kwam vrij en werd onderdeel van een prijsvraag met een aantal voorwaarden.

De winnaars van deze prijsvraag werd HoogInWoerden, een samenwerkingsverband dat de Stichting Vrienden van de Watertoren heeft opgeleverd. Deze vrienden betalen jaarlijks een bedrag om de watertoren te behouden en onderhouden en mogen in ruil daarvoor vier dagdelen per jaar gebruik maken van de toren voor bijv. sollicitatiegesprekken, exposities en tentoonstellingen, cursussen en vergaderingen.

Voor het publiek wordt de watertoren opgesteld voor bezichtigingen op afspraak en op open monumentendag.

De fractie van PW vindt dit een prima initiatief en juicht het gebruik van de watertoren voor deze activiteiten toe. Wij vinden dat deze ontwikkelingen goed besproken zijn met alle belanghebbenden en dat de initiatiefnemers voldoende kader hebben waarbinnen zij de ontwikkelingen rond en in de watertoren verder kunnen ontwikkelen.

De tegenstand echter tegen de ontwikkelingen van de watertoren komt met name van de direct omwonenden, die vanaf het moment dat de uitslag van de prijsvraag bekend is geworden, betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen.

In goed overleg is in mei het tekstvoorstel met de aangepaste bestemming besproken waarbij ook gesproken is over de parkeerplaatsen waarbij de verwijzing naar de parkeergarage als is opgenomen en het meest praktisch is. Ook is gesproken over het aantal bezoekers per keer en het afstemmen van alles met brandweer etc.

Ook op 4 juni is nogmaals gesproken over de verenging van de eerst brede bestemming waarbij ook het vaststellen van huisregels besproken is. Wij achten de Stichting Vrienden van de Watertoren capabel deze in goed overleg met alle betrokkenen vast te stellen.

Wij steunen het amendement van Inwonersbelangen en het CDA niet omdat wij vinden dat er voldoende voorwaarden bekend zijn om deze wijziging in de bestemming doorgang te laten hebben.

Natuurlijk heeft de fractie van PW begrip voor de moeite die de bewoners hebben met de wijzigingen die zich voor doen in hun directe leefomgeving.

Dat neemt niet weg dat wij toch van mening zijn dat dit het moment is om te kiezen voor de meest effectieve wijziging van de bestemming in dit bestemmingsplan. Wij steunen m.a.w. dus gewoon het collegestandpunt en stemmen dus in met het bestemmingsplan Binnenstad.


Deel dit artikel