Bedrijventerreinen & groen - een zoektocht

Geschreven door Progressief Woerden op 4 april 2019

De gemeente Woerden gaat op zoek naar zes tot negen hectare extra bedrijventerrein. Dat past niet binnen de huidige bebouwingsgrenzen dus wordt gekeken in het groen. Progressief Woerden werkt constructief mee in deze zoektocht en legt Jelmer graag even uit. Want het opofferen van groen doen wij uiteraard niet lichtzinnig over

De noodzaak

Woerden kent een behoorlijke leegstand aan kantorenruimte, maar een tekort aan ruimte voor maakindustrie (productiebedrijven) en voor woningbouw. Die noodzaak is onderbouwd met diverse onderzoeken naar ruimtegebrek op de bestaande industrieterreinen en groeibehoefte van bedrijven op die terreinen. Uit die onderzoeken blijkt dat Woerden minstens zes tot negen hectare extra nodig heeft om ervoor te zorgen dat Woerdense bedrijven die groeien ook echt kunnen uitbreiden. Vaak zijn dit lokaal gewortelde familiebedrijven met veel personeel dat ook in Woerden woont. De wens om deze werkgelegenheid voor Woerden te behouden of zelfs wat te laten groeien is de belangrijkste reden om de zoektocht te ondersteunen.

Leegstaande kantoren geen oplossing?

Woerden kent wel een behoorlijke leegstand in kantoren. Omdat Middelland - het kantorenpark met de meeste leegstand - dicht bij de binnenstad en het station ligt is ervoor gekozen om dit te transformeren tot een woningbouwlocatie. Want net als aan industrieterrein is er ook een tekort aan woningen in Woerden. Dat tekort komt voor een deel omdat de Randstad een heel aantrekkelijke plek is om te wonen, maar ook voor een belangrijk deel vanuit de Woerdense bevolking zelf. De laatste decennia is de trend dat huishoudens steeds kleiner worden, dat betekent dat er meer huizen nodig zijn om het zetzelfde aantal inwoners te huisvesten.

De zoektocht

De zoektocht naar ruimte voor industrie buiten de rode contouren (de bebouwingsgrenzen zoals door de provincie vastgesteld) is complex. Dat heeft met veel factoren te maken. Zo moet een locatie goede ontsluiting hebben, het groen zoveel mogelijk sparen, zo min mogelijk negatieve impact hebben op recreatieve functies van het buitengebied en de grond moet het liefste in bezit zijn van de gemeente of hij moet goedkoop aan te kopen zijn. Dat laatste is belangrijk omdat we anders teveel belastinggeld van de Woerdenaren uitgeven. Naast als deze factoren die voor Woerden en de Woerdenaren belangrijk zijn speelt ook de provincie nog een rol. Omdat wij buiten de rode contouren willen bouwen moet de provincie akkoord zijn met de locatie die wij voor ogen hebben. Waarbij de provincie dus haar eigen afweging zal maken van wat zij een geschikte locatie vinden.

Alle opties open 

Omdat geen enkele locatie ideaal is vinden wij het belangrijk dat we meerdere locaties met elkaar vergelijken op de relevante factoren. Het collega heeft samen met de raad besloten om vijf locaties te gaan onderzoeken. Dat zijn het zogenaamde werklint bij Nieuwerbrug, het van Ooyenterrein, de polder Wulverhorst, de Voortuin II (tussen de Cattenbroekerplas en de Snelweg) en de uitbreiding van het bestaande terrein de Putkop in Harmelen.. Vier van deze locaties liggen langs de A12 en voldoen daarmee aan de eis dat er goede ontsluiting mogelijk is.

En Voortuin II dan?

De locatie Voortuin II is wat ons betreft een bijzondere en die vraag wat extra toelichting. Dit gebied ligt namelijk langs de Cattenbroekerplas en grenst daarmee aan een heel veel gebruikt recreatiegebied voor alle inwoners van Woerden en die van Snel en Polanen in het bijzonder. Om die reden ligt deze locatie in eerste instantie niet voor de hand. Toch menen wij dat het interessant is deze toch te onderzoeken. Dat heeft te maken met de omvang van het gebied en de extra kansen die dat met zich meebrengt. Het hele gebied is namelijk 40 hectare groot. Omdat wij maar maximaal negen hectare bedrijventerrein nodig hebben houden we op deze locatie meer dan 30 hectare over. Daarmee ontstaat er bijvoorbeeld de kans om een rijk begroeide geluidswal neer te leggen tussen de beoogde bedrijven en de plas. Daarmee zou niet alleen geluidsoverlast in de wijk kunnen verminderen, maar zouden bedrijven ook uit het zicht kunnen verdwijnen. Daarnaast ontstaat er mogelijk de kans om de rest van het gebied juist een extra recreatiefunctie te geven. Bijvoorbeeld met een boomrijk trimparcours en extra wandelpaden.

Hoe verder?

Progressief Woerden zal op basis van onderzoek dat de wethouder gaat doen bepalen welke locatie voor ons de voorkeur heeft. Dat hangt wat ons betreft dus niet alleen af van de huidige situatie op locaties, maar ook van wat er extra mogelijk is op bepaalde locaties. Wij hebben de wethouder gevraagd om in de zoektocht naar de voor- en nadelen en de kansen van de verschillende locaties met de belanghebbenden (waaronder de inwoners) op te trekken. Wij vragen met name aan de inwoners van Snel en Polanen om dit gesprek met de wethouder open in te gaan en alle mogelijkheden te verkennen. Wij beloven dat wij uiteindelijk rekening zullen houden met de gevoelens van alle Woerdenaren over de verschillende locaties en de mogelijkheden die daar zijn.

Het is nu aan wethouder Noorthoek.

 

Jelmer Vierstra, 4 april 2019

 


Deel dit artikel