Balans in Woerden

Geschreven door Progressief Woerden op 24 december 2009

Mijn wieg stond in het dorp Noorden. Bedoeld wordt de wieg van de nummer 2 op de lijst van Progressief Woerden, Rinus Tersteeg. Noorden dus. Achter die naam kwam altijd; (gemeente Nieuwkoop). Als geboren ‘Noordenaar’ had ik niet veel op met die toevoeging. Je leven speelde zich vooral af in je dorp, daar woonde je familie en vrienden, daar ging je naar de lagere school en daar zat je op de voetbalclub. Een oase van rust en groene ruimte. Niet helemaal zonder nadelen; er viel weinig te kiezen, je werd geacht in de pas te lopen en de voorzieningen waren beperkt. Zo waren er nauwelijks winkels en voor het voortgezet onderwijs moest je op pad.

Stadslucht maakt vrij; dat heb ik ervaren toen ik als student in Amsterdam ging wonen. Veel meer keuzes, een 24 uurs economie en niemand bemoeit zich met je. Maar ook hier zijn de nadelen zichtbaar; anonimiteit leidt tot eenzaamheid en onveiligheid.

Voor mij is Woerden precies de balans tussen dorp en grote stad. Er valt te kiezen, er zijn voorzieningen, er is volop groen en we kennen elkaar. Deze balans komt niet zomaar tot stand; daar draagt iedereen aan bij. Dat is mijn inzet en daar ligt ook een belangrijke taak voor de gemeente.

Mijn opvatting over de rol van de gemeente is als volgt.

1. De basis is op orde. Dus schoon, heel en veilig. Als gemeente zorg je ervoor dat de vuilnis goed afgevoerd wordt, dat de straten schoon zijn en dat je je overal veilig kan bewegen. Criminaliteit en overlast worden stevig aangepakt door de politie en de gemeente samen.

2. Het huis is op orde. In elk bedrijf wordt wel eens een bok geschoten maar de

afgelopen periode zijn we te vaak opgeschrikt door onverwachte uitgaven en grote

tekorten bij de gemeente. Dat is afgelopen. Uitgaven en inkomsten worden bij elkaar gebracht; de interne organisatie wordt tegen het licht gehouden. Bestuurders en managers worden hierop aangesproken en gewogen. Subsidies zijn er om een goed product in te kopen, niet om instellingen in stand te houden.

3. Iedereen doet mee. Voor jongeren is er een breed aanbod van praktijkschool, vmbo en mbo tot havo en gymnasium. Werkgelegenheid is cruciaal. Dus ruimte voor ondernemers, een nieuw bedrijfsterrein en de infrastructuur op orde. Mensen met beperkingen en ouderen doen zoveel mogelijk mee, daarbij ondersteund met vervoer, woonvoorzieningen en zorg op maat. Overigens; zorg kost niet alleen; het is een bron van werkgelegenheid.

Wat ons vooral samenbindt en wat Woerden typeert is de inzet voor en betrokkenheid bij (sport)verenigingen, clubs, kerken en (zakelijke) netwerken. Vrijwilligers en mantelzorgers vormen hierin de spil. Die kunnen op mijn onvoorwaardelijke steun rekenen.

4. De gemeente staat voor duurzaamheid. Dus voor groen, ruimte en frisse lucht. Niet volbouwen en verstedelijken zoals bijv. Nieuwegein. Er is ruimte voor groene

bedrijvigheid, inclusief een golfbaan. Op energiegebied; toepassen van

warmte/koudeopslag.

5. Aan bruisend Woerden koppel ik ondernemerschap; zowel in de dienstverlening en horeca als in de culturele hoek. Uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt en de

gemeente faciliteert.


Deel dit artikel