Ambtenaren kosten niets

Geschreven door Wim van Geelen op 15 juni 2011

Het junioverleg is in volle gang in commissies en raad. Vanavond komen in de commissie Middelen ook de insprekers opdraven. Dat zijn er nogal wat, dus zal het wel een lange avond worden. Of het insprekersgilde een ander licht over de voorstellen laat schijnen, is de vraag. Maar er zit ten minste één inspraakreactie bij die meer dan de moeite waard is. Het gaat om de brug die het verkeer in de Harmelerwaard moet ontlasten. Jaren geleden hebben Utrecht en Woerden besloten dat die brug er moest komen, maar er was geen geld. Nu is dat er wel en wordt die brug aangelegd. Althans dat is het plan. In een uitvoerig, met veel cijfermateriaal ondersteund, rapport dringt een inwoner van Harmelen er bij de Raad op aan om de brug vooral niet aan te leggen. Het lost de verkeersellende niet echt op, het trekt zelfs nog meer verkeer aan, beweert betrokkene en de gemeente kan tonnen in haar zak houden. Daar kunnen dus mooie dingen voor gedaan worden, die de pijn van de andere voorstellen kan verzachten. Benieuwd wat de verkeersdeskundigen er van denken en dan hoe de Raad gaat reageren.

Het raadsvoorstel met een reeks van aangekondigde bezuinigingen is nog geen begroting. Maar het is de bedoeling dat de raad gaat aangeven binnen welke condities het College die begroting, die in oktober de gang naar commissies en raad zal maken, precies moet gaan invullen.

Wat wij van Progressief Woerden en trouwens ook de andere fracties met veel waardering hebben gadegeslagen is de manier waarop dit College de bevolking bij de exercities die tot de voorstellen geleid hebben betrokken heeft via de site www.ikbenwoerden.nl.

In de Raad wordt vooral door Inwonersbelangen en op afstand de andere fracties geklaagd over de manier waarop het College communicatie bedrijft. Het geven van voorbeelden van miscommunicatie is niet zo moeilijk. De tegenwerping van onze Loes Ypma in de Raad dat het toch in 90% van de gevallen goed gaat, is hoe waar ook, niet voldoende om die miscommunicatie met de mantel der liefde te bedekken.

Maar in dit opzicht ging het goed en als alle 500 reacties van een gedegen antwoord zijn voorzien, zal het zelfs voortreffelijk gegaan zijn.

Ook de fracties konden vragen indienen en suggesties doen. Daarvan hebben alle fracties, de één wat uitbundiger dan de andere, gebruik gemaakt. De meeste vragen gingen over zaken als de WMO, het IBOR, het aanleggen van de westelijke randweg , de bibliotheek. Kortom de gebruikelijke probleemgebieden in Woerden kwamen weer langszij. Eén van de vragen van Progressief Woerden had betrekking op een afdeling, die normaal eigenlijk zelden in de belangstelling staat: Bevolking.

Het was de fractie opgevallen dat het College denkt € 20.000 te bezuinigen op de verkiezingen. Er werd geen toelichting gegeven, dus was de vraag hoe het College zich dat voorstelde.

Verkiezingen brengen kosten met zich me. Denk maar aan de vrijwilligers die de stembureaus van s’morgens 07.00 uur tot s’avonds 21.00 uur bemensen en daarna nog handmatig moeten tellen. Daar zijn ze ook nog wel een uurtje of wat druk mee.

Voor die hele dag krijgen de vrijwilligers iets van € 100 in het handje, waarvan ze netto maar een deel overhouden. Geen vetpot dus. Iemand uit, zeg, de ambulante handel komt daar echt zijn of haar bed niet voor uit.

Bij het antwoord van het College op deze PW vraag heb ik even moeten slikken, want wat beweert het College nou? Citaat: “De presentiegelden voor het zitting nemen op een stembureau komen in het geheel te vervallen. Ambtenaren worden ingezet in diensttijd en worden daarvoor al bezoldigd. Vrijwilligers nemen zitting op basis van hun betrokkenheid bij het democratische proces. De leden van het stembureau krijgen alleen een maaltijdvergoeding. De catering (lunch en warme maaltijden) komt eveneens te vervallen. Op deze wijze is het mogelijk een

besparing als genoemd te realiseren”

Hoe dom kan je zijn? Ambtenaren worden ingezet in diensttijd, maar voor iets heel anders dan waarvoor zij in dienst genomen zijn. Het niet werken voor iets waarvoor zij betaald worden, kost de gemeenschap in Woerden dus altijd geld. Dat is één. Twee is dat ik de hoge dunk voor het demcratisch proces waardeer, maar dat ik denk dat het weinigen gegeven zal zijn om daarvoor een hele dag voor nop te gaan zitten op dat stembureau. Drie is dat men nog voor zijn eigen eten moet gaan zorgen ook. Dat met deze maatregel het paard achter de wagen wordt gespannen is mij duidelijk.

Ook dat die 20 mille als een haas weer op de begroting moet komen te staan. Gebeurt dat niet dan wordt het stemmen, wat bij uitstek toch uiting van het hooggeroemde democratisch proces is, in Woerden al bij voorbaat om zeep geholpen.


Deel dit artikel