Achterkamertjspolitiek in Den Haag en in Woerden niet in mijn achtertuin

Geschreven door Wim van Geelen op 6 september 2010

Er kwam de afgelopen week een klink in de kabel. Wat ik al van de aanvang in deze rubriek heb geprofeteerd, om in CDA-termen te spreken, kwam uit. Een Kabinet VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV komt er niet. Kon er natuurlijk ook nooit komen. Twee partijen in de houdgreep van een derde partij, die geen bewindspersonen leverde, maar wel vanaf de zijlijn alles kan gaan roepen. Een Kabinet met 1 (zegge één) stem meerderheid en met al helemaal onvoldoende steun in de Eerste Kamer. Je kon het zien aankomen. Besturen in Nederland is gecompliceerd, dat blijkt maar weer, ook in Woerden. Dat heeft wat Woerden betreft niets met achterkamertjes, waar vandaan zo nu en dan wat uitlekt, maar meer met de achtertuin te maken.

Eerst de Kabinetsformatie. Het zat er in dat een kabinet met gedoogsteun van de PVV er niet kon komen. Het is toch van de gekke. Een club die vooraf gezegd heeft dat het de combinatie die bij lange na de meerderheid in de Kamer niet heeft, gedoogd, d.w.z. maar wat laat aanmodderen, krijgt in feite alles te zeggen. Want op het moment dat het G.W. niet bevalt zakt het Kabinet door zijn parlementaire hoeven. Maar er zijn toch ook anderen binnen die PVV? De PVV heeft toch 24 zetels? Dat is waar, maar wie heeft de 23 anderen gezien de laatste weken? CDA’ ers waren niet weg te branden uit het nieuws, VVD’ers waren ook te zien en te horen via de media, maar bij de PVV was het oorverdovend stil. We moesten het doen met beelden van die ene man, omringd door zijn 5 bewakers. Dat neemt niet weg dat enkelen bekend zijn bij het grote publiek. Vraag wie Fleur Agema is, vraag wie Hero Brinkman is en als Maurice d’ Hond een peiling zou doen dan zou de meerderheid van de Nederlandse bevolking weten dat beiden Wilders-adepten zijn. Maar dan houdt het voor de meesten op. Want de rest is onbekend. Dat was ook de makke bij deze kabinetsformatie. G.W. kan eenvoudigweg geen mensen naar voren schuiven die ministeriabel zijn. Maar dat wisten de ingewijden ook toen ze onder leiding van Ivo aan het formeren sloegen.

Vrijdagavond barste de bom. G.W. had van de dissidenten in het CDA, de Klinkers, geëist dat men altijd voor regeringsvoorstellen zou stemmen. Want elke stem telt en er hoeft maar één dissident te zijn en het gaat goed fout. Maar een Kamerlid zit toch in de Kamer zonder last of ruggespraak? Natuurlijk en dus was die eis niet grondwettelijk. Ook dat verbaast niets, omdat G.W. wel meer dingen zegt en doet die indruisen tegen de Grondwet.

Hoe nu verder? Wat gaat er in de achterkamertjes in het Kamergebouw gefabriekt worden? Mijn voorspelling, voor wat die waard is: VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66.Wedden dat?

Besturen is moeilijk of je nu in de achterkamertjes actief bent of in de achtertuin. Met dat laatste heeft b.v. een gemeentebestuur als dat van Woerden te maken.

Twee voorbeelden. Iedereen belt mobiel. Daar zijn masten voor nodig om dat mogelijk te maken. Zodra er een mast nodig is in een bepaald gebied, zeg in je achtertuin,omdat er anders geen bereik is, dan steigeren de bewoners. Want gevaarlijk met die straling. Dat weerhoudt niemand, ook de bewoners van de Veste niet waar dit speelt, er natuurlijk van te bellen. Maar breek als bestuurder maar eens door dat georganiseerde wantrouwen heen van mensen die hun laatste uurtje geslagen weten als die mast er zal komen. Je kan nog zo veel onderzoeksrapporten van stal halen waaruit blijkt dat het met de straling wel meevalt, er zijn ook rapporten die twijfel blijven zaaien. Het vervelende echter is dat een risicoloos bestaan niet voor ons is weggelegd. Op deez aard

Het tweede voorbeeld is het dierenasiel. Iedereen in Woerden is ervan overtuigd dat dit er moet komen. De huidige plek aan de Singel voldoet niet meer aan de voorschriften en de huidige beheerder houdt er, gezien zijn leeftijd mee op. De gemeente heeft een zorgplicht voor zielige en nooddruftige dieren. De kunnen in de eigen gemeente worden opgevangen. Is er geen opvang dan moeten die dieren naar elders worden vervoerd en uiteindelijk kost dat meer dan wat het kost als er hier een eigen opvang is. In Woerden bestaan vergevorderde plannen om in Harmelen, tegen de Rijksweg aan in een gebied waar niemand woont, alleen maar getennist kan worden een dierenasiel, inclusief dierenartspraktijk, te realiseren. Het voldoet aan alle voorwaarden. Sterker nog: er zijn nog meer zekerheden ingebouwd dan Wet- en regelgeving eisen. Zo moet een asiel in verband met eventuele geluidshinder 100m van de dichtstbijzijnde woning zijn gevestigd. In Harmelen is dat 200m en toch zijn bewoners bang dat zij niet kunnen slapen van het hondengeblaf. Ook onder die protestanten zullen er mensen zijn die ooit wel eens met de dierenopvang te maken zullen krijgen. Dus het belang ervan onderkennen. Alleen omdat het als het ware bij hen in de achtertuin wordt gerealiseerd, uiten ze nu bezwaren. Die bezwaren moeten natuurlijk serieus genomen worden, want als het even tegen zit gaat men tot de Raad van State door om zijn of haar gelijk te krijgen en dan duurt het nog jaren voordat het dierenasiel er kan komen. Als het er dan nog komt! De tijd dringt echter. Besturen is zeker op het lokale erf best moeilijk. Een rechte rug helpt al veel en dat moet vanuit de achtertuin gezien kunnen worden.


Deel dit artikel